SI
Gašper Oitzl in Janez Mlinar: Urbarji kot vir za zgodovino železarstva v poznem srednjem in zgodnjem novem veku
Show menu

Gašper Oitzl in Janez Mlinar: Urbarji kot vir za zgodovino železarstva v poznem srednjem in zgodnjem novem veku

Predavanje
Zapis dajatev železarskih obratov v Beli Peči v urbarju belopeškega gospostva iz leta 1498 (ARS, AS 1, Vicedomski urad za Kranjsko, šk. 117. Urbar gospostva Bela Peč 1498, f. 40)

V poznem srednjem veku je proizvodnja železa doživela precejšen razmah. To je bila posledica tehnoloških inovacij in splošnega gospodarskega ter družbenega napredka v tistem času. Razvoju železarstva lahko v pisnih virih sledimo od sredine 14. stoletje dalje, ko se je začela intenzivna proizvodnja železa na območju Selške, Kanalske in Zgornjesavske doline.

Odličen vir za raziskovanje železarstva so urbarji, v katerih je izpričano število železarskih obratov, njihovi posestniki in denarne dajatve. Z natančno analizo urbarja posameznega gospostva pa lahko opredelimo tudi delež železarstva v donosu celotnega gospostva.

Predavatelja bosta posebno pozornost posvetila urbarjema gospostva Bela Peč iz let 1498 in 1636.


Predavata Gašper Oitzl (Narodni muzej Slovenije) in izr. prof. dr. Janez Mlinar (Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Obvezne predhodne prijave sprejemamo na e-naslov info@nms.si ali tel. 041 751 270.

Predavanje je del spremljevalnega programa razstave Ko zapoje kovina. Tisočletja metalurgije na Slovenskem. Seznam vseh javnih vodstev, predavanj in drugih prireditev ob razstavi si oglejte na tej povezavi.
Udeležba na predavanjih je brezplačna, razstavo si lahko ogledate z nakupom vstopnice.
 

 

Prijavite se na e-novice