SI
Show menu

Instrumentalna dediščina / Instrumental heritage

Viri 14
Cena: 35.00 €
Dostava: Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Instrumentalna dediščina. Glasbila in glasbeni avtomati iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije 
Instrumental heritage. Musical Instruments and Music Machines from the Collection of the National Museum of Slovenia

Avtor: Darko Knez
s prispevkoma Irme Langus Hribar in Katje Kavkler

2017, 17 x 23,5 cm, 336 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-19-4

V publikaciji predstavljamo Zbirko glasbil in glasbenih avtomatov, ki jih hrani Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije.
Zbirka obsega obdobje od 17. stoletja do sodobnosti. Glasbila smo v tej publikaciji razdelili po načinu igranja, pri tem pa, kolikor je to bilo mogoče, upoštevali kronološko razvrstitev. Imenu glasbila sledijo osnovni standardni muzeološki podatki, ki opredeljujejo glasbeni inštrument, v tem vrstnem redu: izdelovalec predmeta, kraj izdelave, leto izdelave, materiali, iz katerih je inštrument izdelan, mere predmeta oziroma delov predmeta, signatura, če je na glasbilu, vir pridobitve, provenienca oziroma kdo je inštrument uporabljal, restavrator, ki je glasbilo restavriral ter letnica restavriranja, objava predmeta, literatura, analogije, fotografija in opis glasbila.
V monografiji je objavljeno gradivo, ki je bilo desetletja večinoma skrito v depojih, je kot materialni vir namenjeno nadaljnjemu preučevanju. 
 

Vsebina

Darko Knez
UVOD
ZBIRKA GLASBIL IN GLASBENIH AVTOMATOV ODDELKA ZA ZGODOVINO IN UPORABNO UMETNOST NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE
DOSEDANJE RAZISKOVANJE
 
ZBIRANJE GLASBENIH INŠTRUMENTOV
 
GLASBILA
 
DELITEV GLASBIL PO NAČINU IGRANJA
 
Strunska glasbila
     Godala
     Goslarstvo
          Violina
          Violončelo (ali čelo)
          Gúsle
Glasbila s tipkami
     Orgle
     Klavikord
     Klavir
          Andrej Bitenc (Andreas Wittenz), ljubljanski izdelovalec klavirjev
          Bitenčevi klavirji
          Harmonika
Brenkala
     Citre
Pihala
     Flavta
     Klarinet
     Dude
Trobila
     Trobila – rog
Tolkala
Elektroakustični inštrumenti
Glasbeni avtomati
RAZNO
SKLEP
Irma Langus Hribar
GLASBILA: KONSERVIRANJE – RESTAVRIRANJE IN HRANJENJE ZBIRKE V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE
Katja Kavkler
ANALIZA POVRŠINSKIH PREMAZOV IZBRANIH STRUNSKIH GLASBIL
VIRI IN LITERATURA
IMENSKO KAZALO AVTORJEV, IZDELOVALCEV IN UPORABNIKOV GLASBIL
 
CONTENTS
 
Darko Knez
 
INTRODUCTION
 
COLLECTION OF MUSICAL INSTRUMENTS AND MUSIC MACHINES OF THE DEPARTMENT OF HISTORY AND APPLIED ARTS IN THE NATIONAL MUSEUM OF SLOVENIA
 
RESEARCH UP TO NOW
 
COLLECTING MUSICAL INSTRUMENTS
 
MUSICAL INSTRUMENTS
 
CATEGORISATION OF MUSICAL INSTRUMENTS ACCORDING TO HE MODE OF PLAYING
 
Stringed Instruments
     Bowed stringed instruments
     Lutherie
          Violin
          Gúsle
 
Keyboard musical instruments
     Organ
     Clavichord
     Piano
           Andrej Bitenc (Andreas Wittenz), piano maker from Ljubljana
           The Pianos of Andrej Bitenc
           Accordion
 
Plucked string instruments
     Zither
 
Woodwind instruments
     Flute
     Clarinet
     Bagpipes
 
Brass instruments
     Brass Instruments – Horn
 
PERCUSSION
 
ELECTROACOUSTIC MUSICAL INSTRUMENTS
 
MUSIC MACHINES
 
MISCELLANEOUS
 
CONCLUSION
 
Irma Langus Hribar
 
MUSICAL INSTRUMENTS: CONSERVATION AND RESTORATION OF THE COLLECTION KEPT IN THE NATIONAL MUSEUM OF SLOVENIA
 
Katja Kavkler
 
ANALYSIS OF SURFACE COATINGS ON SELECTED STRING INSTRUMENTS
 
RESOURCES AND BIBLIOGRAPHY
 
THE NAME INDEX OF AUTHORS, PRODUCERS AND USERS OF MUSICAL INSTRUMENTS
 

 

Prijavite se na e-novice