SI
Show menu

Študijska praksa

v službi za komunikacijske storitve in delo z obiskovalci v Narodnem muzeju Slovenije

Na sliki so mediatorji in skupina otrok.
Pomoč pri pripravi didaktičnih in interpratitvnih pripomočkov (»job shadowing«)

Študentom, prihodnjim mladim strokovnjakom omogočamo, da pridobijo praktične izkušnje v Narodnem muzeju Slovenije. Delo v muzeju študentom omogoča nadgradnjo teoretskega znanja, ki so ga dobili v času študija, in seznanitev z zakonitostmi muzejskega dela. Prakso lahko opravljajo v službi za komunikacijske storitve in delo z obiskovalci. 

Omogočamo naslednje vrste dela:

  • Praktično usposabljanje ob ogledu pedagoških programov (»job shadowing«)

Študenti se bodo pridružili izkušeni vodniški službi kot opazovalci pri delu (»job shadowing«). Spoznali se bodo z različnimi pristopi, učnimi metodami in pripomočki, ki jih pri vodenih ogledih, delavnicah in učnih urah uporabljamo z namenom, da bi bil prenos znanj uspešen. Študenti se bodo spoznali s temeljnimi pristopi k muzejski interpretaciji in z delom z različnimi skupinami obiskovalcev ter tako dobili izkušnje z delom v neformalnem učnem okolju. Vključeni bodo tudi v snovalne procese novih programov in storitev za obiskovalce in se udeleževali rednih sestankov.

  • Pomoč pri pripravi in popravilu interpretativnih in didaktičnih gradiv za obiskovalce

Študenti se bodo preizkusili v nekaterih vidikih popularizacije muzeja in pripravi različnih interpretativnih in didaktičnih gradiv za nekatere ciljne skupine obiskovalcev. Didaktična gradiva bodo ocenili ter po potrebi prilagodili in tudi popravili. Spoznali se bodo tudi z muzejskimi prostori, pedagoškim prostorom in programskimi storitvami. Vključeni bodo tudi v snovalne procese novih programov in storitev za obiskovalce in se udeleževali rednih sestankov.

Zahtevana znanja in veščine: vestnost, točnost, natančnost, smisel za delo z ljudmi, komunikacijske sposobnosti, poznavanje dela z računalnikom.

Praksa je primerna predvsem za študente študijskih smeri, povezanimi s področji strokovnih dejavnosti muzeja, ali za študente pedagoških smeri.

Opravljanje prakse poteka po dogovoru. Študenti na koncu prejmejo potrdilo.

Več informacij in prijava: andreja.breznik@nms.si

Več o muzeju in njegovih oddelkih si lahko preberete tukaj.
 

 

Prijavite se na e-novice