SI
Show menu

Zgodovinske in umetnostne zbirke

Zvočni in drugi posnetki

Rudolf Cvetko – pogovor z Jožetom Podpečnikom (televizijski prispevek z mag. Jožetom Podpečnikom, © RTV Slovenija, 26' 56'').

Pogled na... Figurine Kitajcev (televizijski prispevek, © MMC RTV Slovenija, možnost ogleda za registrirane uporabnike, 13' 50'').

Pogled na... plašč Hasan Paše  (televizijski prispevek, © MMC RTV Slovenija, možnost ogleda za registrirane uporabnike, 10' 03'').

Glasovi svetov. Belo zlato (radijski pogovor z dr. Matejo Kos, © RTV Slovenija, 43' 38'').


Virtualna ekskurzija: Zgodovinske in umetnostne zbirke (virtualni ogled razstave).

Gradivo o posameznih predmetih ali obdobju

Mateja Kos, Študijske zbirke uporabne umetnosti. Stalna razstava Narodnega muzeja Slovenije, Bilten SUZD, 1–2, 2009. Dostopno na tej povezavi.

Maja Lozar Štamcar (ur.), Narodni muzej Slovenije. Zgodovinske in umetnostne zbirke. Stalna razstava, Ljubljana, 2011. Dostopno na tej povezavi (pdf, 8,49 MB).

Tomaž Lazar, Jeklena koža izpod kladiva okleparskih mojstrov, Preteklost pod mikroskopomNaravoslovne raziskave v muzeju, 2017, 103–108. Dostopno na tej povezavi (pdf, 647 KB).

Mateja Kos, Skupina figurin Kitajcev v zbirki porcelana Narodnega muzeja, Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta), Z 29/29, 1993, 157–159. Dostopno na tej povezavi. 

Tomaž Lazar, Baron Hans Kometer in njegova zbirka starin z dvorca Pukštajn, Kronika, 63/2, 293–318. Dostopno na tej povezavi

Maja Lozar Štamcar, Pisalno pohištvo v 18. stoletju na Slovenskem, Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem, Ljubljana, 2011, 101–119. Dostopno na tej povezavi.

Maja Lozar Štamcar, Shrambno pohištvo v plemiških zapuščinskih inventarjih 17. in 18. stoletja na Slovenskem, Kronika, 40/2, 1992, 88–98. Dostopno na tej povezavi.

Tomaž Lazar, Oborožitev slovenskih dežel v začetku 16. stoletja: münchenski rokopis Cod.icon. 222, Zgodovinski časopis, 71/1–2, 2017, 106–162. Dostopno na tej povezavi.  

Mateja Kos, Slikarska zbirka v Narodnem muzeju Slovenije, Bilten SUZD, 9/10, 2010. Dostopno na tej povezavi. 

Mateja Kos, Ljubljanske steklarne in njihovi izdelki v 16. stoletju, Kronika, 39/3, 1991, 13–17. Dostopno na tej povezavi.
Maja Lozar Štamcar, Pohištvo slovenskih arhitektov v dvajsetih in tridesetih letih, Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč, 2009, str. 471 - 507. Dostopno na tej povezavi.
Mateja Kos, Raziskave zbirke slik Deželnega muzeja za Kranjsko pred prvo svetovno vojno in Amalija Hermann pl. Hermannsthal. Dostopno na tej povezavi. 
Mateja Kos, Žiga Šmit, Namizna posoda po angleški modi, v: Preteklost pod mikroskopom, 2017. Dostopno na tej povezavi (pdf, 560 MB).
 

 

Prijavite se na e-novice