SI
Show menu

SPOROČILO ZA JAVNOST: Priznanje Mirka Šubica za leto 2020 prejmejo zaposleni na Oddelku za konserviranje in restavriranje NMS

Ljubljana, 4. 2. 2021

Društvo restavratorjev Slovenije vljudno vabi na podelitev Stanovskih nagrad Mirka Šubica 2020. Podelitev bo v ponedeljek, 8. februarja 2021, ob 13. uri preko spleta. Povezava bo objavljena na spletni strani Društva restavratorjev Slovenije www.slodrs.si. Vljudno vabljeni!


Priznanje Mirka Šubica za leto 2020 prejmejo zaposleni na Oddelku za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije za razstavo V dobrih rokah. 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije.

Člani Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije (fotografija: Tomaž Lauko)
Člani Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije (fotografija: Tomaž Lauko)


Obrazložitev


Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije je najstarejši muzejski oddelek te stroke pri nas. Formalno je bil ustanovljen leta 1958 kot Laboratorij za konservacijo, sama dejavnost pa sega že v drugo polovico 19. stoletja.

Ob okrogli obletnici ustanovitve so člani oddelka pripravili razstavni projekt V dobrih rokah; 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije. Gre za prvi sistematični oris zgodovine konservatorsko-restavratorske dejavnosti v osrednjem slovenskem muzeju. Avtorska ekipa, ki so jo sestavljali vsi člani oddelka, je projekt zastavila celovito. Postavili so svežo, sodobno oblikovano razstavo, na kateri so predstavili zgodovinski razvoj konserviranja in restavriranja muzejskega gradiva in kritično ovrednotili pretekle posege na muzejskih predmetih. Predstavili so glavna področja svojega delovanja glede na materiale: arheološka kovina, arheološko steklo, numizmatika, kulturnozgodovinska kovina, orožje, keramika in porcelan, pohištvo, polikromirana plastika, slike, sestavljeni materiali in umetne mase, kakor tudi področja, ki v zadnjem času dobivajo vedno večji pomen: naravoslovne raziskave, eksperimentalna arheologija, preventivno konserviranje in kopistika.

Ob razstavi so pripravili obsežno monografijo na 215 straneh v slovenščini in z angleškimi povzetki. Prvi del je posvečen zgodovinskemu pregledu konservatorsko-restavratorske dejavnosti v Narodnem muzeju Slovenije, v nadaljevanju pa sledijo tematski prispevki, v katerih se lahko seznanimo z dejavnostjo oddelka po posameznih področjih.

Razstavo je spremljal bogat program (vodstva, delavnice, predavanja, vitrine meseca…), zelo odmevna pa je bila tudi v medijih.

Glede na to, da imajo obiskovalci redkokdaj možnost pogleda v zakulisje muzejev, je razstavaV dobrih rokah; 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje izjemnega pomena, saj je na jasen in razumljiv način predstavila pomemben segment sicer skritega muzejskega dela. Prav tako pa je krasen vodnik in spodbuda stanovskim kolegom, da bomo večkrat in bolj pogumno stopili iz ozadja v javnost.

Zato Društvo restavratorjev Slovenije zaposlenim na Oddelku za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije z veseljem podeljuje priznanje Mirka Šubica za leto 2020.

Iskreno čestitamo!

Podelitev nagrade in priznanj Mirka Šubica za leto 2020: posnetek prireditve

Čestitamo tudi drugim nagrajencem:

Nagrado Mirka Šubica v letu 2020 prejme Miha Pirnat starejši, za izjemno razumevanje in interpretacijo likovne sporočilnosti ter za preudarno, inovativno, etično in tehnično vrhunsko reševanje likovne dediščine.

Priznanje Mirka Šubica za leto 2020 prejme skupina strokovnjakov z Zavoda za gradbeništvo za spremljanje učinkovitosti utrjevalcev za mineralne materiale kulturne dediščine in za razvoj novih proizvodov v zadnjih dveh letih.

Priznanje Mirka Šubica za leto 2020 prejme dr. Rok Hafner, akademski restavrator, za zajem in obdelavo podatkov ter za digitalno rekonstrukcijo manjkajočih elementov Muzicirajočih dečkov z atike Slovenskega narodnega gledališča Maribor.


Več informacij in gradivo za novinarje

 

 

Prijavite se na e-novice