SI
Show menu

Avtorske pravice

Vsi podatki (besedilo, fotografije in druge informacije) na spletnih straneh Narodnega muzeja Slovenije (v nadaljevanju NMS) so avtorsko zaščiteni in so avtorska last Narodnega muzeja Slovenije. Komercialna uporaba vsebine spletne strani Narodnega muzeja Slovenije brez pisnega dovoljenja je strogo prepovedana.
Uporabniki lahko besedilo in fotografije uporabljajo le v nekomercialne in izobraževalne namene.

Druge informacije, ki se nanašajo na zaščito avtorskih pravic oziroma na naročilo in reprodukcijo fotografij muzejskih predmetov, ki jih v svojih zbirkah hrani NMS:

Pravila za objavo fotografij

1. Najem oziroma nakup fotografije, diapozitiva ali digitalne fotografije ne zajema dovoljenja za objavo fotografije v kakršni koli obliki. Avtorska zaščita za vse fotografije ostaja v lasti NMS.

2. Za najem oziroma nakup fotografije izpolnite poseben formular.

3. Če potrebujete fotografijo za objavo, morate zaprositi za pravico do objave. NMS bo izdal račun v skladu s cenikom. Pravica do objave je odvisna od upoštevanja spodaj navedenih pogojev:
  • Ob vsaki reprodukciji bo navedeno »ime in priimek avtorja fotografije, Narodni muzej Slovenije« oziroma »Narodni muzej Slovenije«, če ime avtorja ni dostopno.
  • Nobena reprodukcija ne bo uporabljena v komercialne oglaševalske namene. Če je objavljen le del reprodukcije, mora v podnaslovu pisati »detalj«.
  • V primeru barvnih reprodukcij morajo biti korekture predložene NMS v potrditev. V primeru slabe kvalitete reprodukcije si NMS pridržuje pravico, da ne dovoli objave reprodukcije.
  • V skladu s cenikom bo zaračunana primerna odškodnina za pravico do objave reprodukcije. Obvezen izvod publikacije, v kateri je bila objavljena reprodukcija, bo poslan knjižnici NMS.
  • Separati vseh člankov z objavo reprodukcij bodo poslani NMS. V kolikor to ni mogoče, bo uporabnik NMS poslal točen citat, kje je bila reprodukcija objavljena.
4. Dovoljenje za objavo se nanaša samo na eno izdajo v enem jeziku (v kolikor ni drugače opredeljeno). Podeljene pravice niso ekskluzivne in za vsako nadaljnjo uporabo fotografije je potrebno ponovno zaprositi. Pravico do uporabe fotografije v multimedijih ureja poseba pogodba.

5. Uporaba fotografij muzejskih predmetov, ki jih ni dobavil NMS, ni dovoljena.

Podrobnejše informacije dobite na naslovu:

Narodni muzej Slovenije
Tomislav Kajfež, mag.
Prešernova 20
1000 Ljubljana
tel.: +386 1 24 14 478
 

 

Prijavite se na e-novice