SI
Show menu

Akcesija

2003

Fond Grafičnega kabineta se je obogatil s precejšnjim številom prvovrstnih grafičnih listov (sedem odkupov, izvedenih ob pomoči Ministrstva za kulturo) in z nekaj drobnejšimi eksponati, ki jih je kabinet dobil v dar.

Odkupi so obsegali štiri mape z vedutnimi upodobitvami slovenskih krajev (pridobljene od zasebnih zbiralcev iz Slovenije) in mapo umetniške grafike: italijanski, nemški in nizozemski avtorji od 17. do 19. stoletja (pridobljeno od antikvarja iz Prage).

Poleg tega so bili odkupljeni dva plakata in letak, prav tako iz privatne lasti (razstava Portretno slikarstvo na Slovenskem od 16. stoletja do danes, 1925, in Evharistični kongres v Ljubljani, 1935) in tako imenovana Šubičeva zapuščina. To je zbirka 132 grafičnih listov manjšega formata, ki so slikarjem Šubicem rabili kot opora (predloge) pri njihovem slikarskem delu. Dragoceno gradivo se je tako po dolgih desetletjih iz Dunaja, kjer je bilo v privatni lasti, vrnilo v Slovenijo.

Za zbirko tujih mojstrov pa je bila odkupljena umetniška grafika velikega formata, delo odličnega angleškega grafika Jamesa Warda (po C. W. E. Dietricyju), odtisnjeno leta 1800 za waleškega princa.

2002

Šubičeva zapuščina

Grafična zapuščina družine Šubic iz Poljan pri Škofji Loki (133 miniaturnih grafičnih listov, ki so jih zbrali slikarji Janez, Jurij, Štefan in Valentin) obsega tri zvrsti gradiva: prevodno grafiko malih formatov, vrezano večinoma po renesančnih mojstrih, nabožni tisk (praviloma) nazarenske usmeritve in božjepotne podobice domače provenience, nastale v 18. in 19. stoletju. Gradivo je izjemno z raznih vidikov.

Zbirka male grafike obsega kvalitetna dela (med njimi nekatere izjemno redke ikonografske motive), ki so jih vrezali spretni grafiki po predlogah odličnih inventorjev. Tako se srečujemo z nekaterimi uspelimi listi tedanje evropske prevodne grafike, podane v malih formatih. Božjepotne podobice z naših romarskih središč, redki in zato na trgu zelo iskani primerki, pa so dragoceni zlasti zaradi svoje zgodovinske in dokumentarne vrednosti.

Grafični listi prevodne grafike so priča slikarske usmeritve članov družine Šubic, saj nam razkrivajo likovne vire, ki so usmerjali njihovo slikarsko delo. Da gre za direktne ikonografske in slogovne vzore je mogoče z vso gotovostjo dokazati tudi na temelju ohranjene sekundarne kvadrature, linearno razpete preko prizorov. Kvadratura je slikarjem rabila kot opora pri prenosu na slikarsko platno ali na steno. Listi so bili torej neposredne grafične predloge, po katerih so nastajale njihove slike. Kvadratno mrežo so Šubici začrtali s svinčnikom bodisi preko celotnih motivov bodisi preko posameznih detajlov in s številkami označili kvadrante. Na temelju teh drobnih grafičnih del je tako omogočena neposredna primerjava grafičnih virov s slikarskim opusom članov družine Šubic, kakor tudi neposredni vpogled v njihov delovni proces.

Gradivo je bilo v zasebni lasti v tujini. Z odkupom je prišlo ponovno v Slovenijo in dopolnilo obstoječo (osrednjo) muzejsko zbirko Šubičeve zapuščine na papirju.
 

 

Prijavite se na e-novice