SI
Show menu

Projekti

Po sledeh osvajalcev (Tracing the conquerors)

Viri financiranja: Projekt (so)financira Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z 2244 letnimi urami cenovnega razreda C za obdobje 3 let. Začetek (so)financiranja: 1. 10. 2021.
Trajanje projekta: 01. 10. 2021 - 30. 09. 2024
Šifra projekta: J6-3125
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Namen projekta je poglobiti razumevanje delovanja rimske države v obdobju vključevanja območja Krasa in Notranjske (2.-1 st. pr. n. št. in avgustejska doba) ter razbrati odziv skupnosti domačinov do rimskih osvajalcev.

Arheološke eKrajine Podonavja (Danube's Archaeological eLandscapes)

Program: Interreg V-B Podonavje 2014–2020, http://www.interreg-danube.eu/
Vrednost projekta: 2.517.612,44 EUR
Viri financiranja: Sredstva ESRR: 2.118.635,56 EUR; sredstva IPAI: 21.335,00 EUR; lastna sredstva: 377.641,88 EUR
Trajanje projekta: 01. 07. 2020 - 31. 12. 2022
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Glavni cilj projekta je narediti arheološko dediščino Podonavja regionalno, nacionalno in mednarodno vidnejšo in s tem privlačnejšo za vključevanje v trajnostni kulturni turizem.

Arheološke točke na Vrhniki

Program: LAS Barje z zaledjem (OP za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020)
Vrednost projekta: 57.931,08 EUR (od tega NMS 6.108,39 EUR)
Viri financiranja: 40.681,30 EUR (ESRR), 1.221,66 EUR (NMS)
Trajanje projekta: 01. 05. 2020 - 31. 03. 2022
Oddelek: Splošni projekti
Namen projekta je označiti lokacije pomembnih arheoloških najdišč na Vrhniki in tako domačine in obiskovalce seznaniti s pomembno arheološko in zgodovinsko dediščino mesta.

Vpliv onesnaženja s trdnimi delci (PM) na kulturno dediščino

Viri financiranja: Bazični raziskovalni projekt (so)financira Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z 2469 letnimi urami cenovnega razreda C za obdobje 3 let (NMS pripada 170 letnih ur)
Trajanje projekta: 01. 07. 2019 - 30. 06. 2022
Šifra projekta: J1-1707
Sodelujoče ustanove: Kemijski inštitut (vodilni partner)
Oddelek: Oddelek za konserviranje in restavriranje
Cilji projekta so prepoznati uničujočo moč organske frakcije aerosolov v ozračju in razumeti načine delovanja, s katerimi PM delci uničujejo površine materialov; vse to z namenom, da bi ocenili tveganje in prepoznali potrebne ukrepe za boljšo zaščito kulturne dediščine v Sloveniji in po svetu.

Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah – razvijanje, izobraževanje, vzpodbujanje (CerDee)

Program: Interreg V-B Srednja Evropa; Prednostna os: naravni in kulturni viri; Specifični cilj: Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov.
Vrednost projekta: 2.228.493,16 EUR (NMS: 205.722,75 EUR – 85% ESRR sredstva = 174.864,33 EUR + NMS sredstva = 30.858,42 EUR)
Viri financiranja: Projekt CerDee je sofinanciran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-B Srednja Evropa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in lastnih sredstev (15 %)
Trajanje projekta: 01. 05. 2019 - 30. 04. 2022
Oddelek: Splošni projekti
Namen projekta je ozaveščenost izdelovalcev keramike in izmenjava znanj – tako stilističnega in tehnološkega znanja kot tudi ekonomskih ali finančnih vidikov poslovanja.

Aktivni in pametni materiali za transport in shranjevanje ter vitrine kot orodje za preventivno konserviranje kulturne dediščine (APACHE)

Vrednost projekta: 6.837.732,75 EUR
Viri financiranja: EU Obzorje 2020, poziv NMBP-33-2018 | Innovative and affordable solutions for the preventive conservation of cultural heritage (Innovative Action)
Trajanje projekta: 01. 01. 2019 - 30. 06. 2022
Sodelujoče ustanove: Konzorcij 26 ustanov iz 12 držav; koordinator Univerza v Firencah, CSGI – Research Center for Colloid and Surface Science
Oddelek: Oddelek za konserviranje in restavriranje
Projekt je namenjen raziskovanju preventivnega konserviranja muzejskih zbirk, s poudarkom na pametnih materialih za transport in shranjevanje predmetov, ki vključujejo senzorje in/ali absorpcijska sredstva, ki uravnavajo mikroklimo okoli predmeta. Poleg razvoja materialov za transport in shranjevanje bo del projekta tudi razvoj t. i. pametnih vitrin.

Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem)

Viri financiranja: Program financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
Trajanje projekta: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2023
Sodelujoče ustanove: Institut »Jožef Stefan«
Oddelek: Splošni projekti
Cilji raziskav raziskovalnega programa so spoznavati in interpretirati svet materialne kulture na ozemlju Republike Slovenije od srednjega veka do danes.

Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum (CLAUSTRA+)

Program: Interreg V-A Slovenija–Hrvaška; Prednostna os: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov; Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.
Vrednost projekta: 1.779.988,15 € (NMS: 153.195,00 € – 85 % ESRR sredstva = 130.215,75 € + NMS sredstva = 22.979,25 €)
Viri financiranja: Projekt CLAUSTRA+ je sofinanciran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in lastnih sredstev (15 %).
Trajanje projekta: 01. 08. 2017 - 31. 01. 2020
Oddelek: Splošni projekti
Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski notranji obrambni sistem, ki je varoval prehode do osrčja rimskega imperija. Poteka v presledkih od Reke na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji. V smislu skupne destinacije kulturnega in zelenega turizma je treba povečati prepoznavnost posameznih delov ohranjene dediščine.

Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti

Viri financiranja: Projekt (so)financira Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z 2412 letnimi urami cenovnega razreda D za obdobje 3 let. Pričetek (so)financiranja je 1. 5. 2017.
Trajanje projekta: 01. 05. 2017 - 30. 04. 2020
Šifra projekta: J6 – 8251
Sodelujoče ustanove: ZRC SAZU, Fakulteta za matematiko in fiziko UL
Oddelek: Splošni projekti
Zanima nas strukturiranost železnodobne družbe, kot se kaže v drobni materialni kulturi na eni in v oblikovanju krajine na drugi strani.

Across the Lombards' Lands (A.L.L.)

Trajanje projekta: 01. 07. 2016 - 31. 12. 2017
Oddelek: Oddelek za arheologijo, Splošni projekti
A.L.L. – Across the Lombards’ Lands je evropski projekt, financiran iz programa COSME. Razvija in promovira mednarodne turistične ponudbe „za vse“, ki so osnovane na skupni dediščini Langobardov po izbranih destinacijah v Evropi.
 

 

Prijavite se na e-novice