SI
Show menu

Projekti

Premična e-Dediščina 2023–2025

Vrednost projekta: 2.821.000,00 EUR brez DDV oz. 3.351.860,00 EUR z DDV
Viri financiranja: Sredstva Evropske unije iz Načrta za okrevanje in odpornost (Načrt za okrevanje in odpornost | GOV.SI), Ministrstvo za kulturo RS
Trajanje: 01. 03. 2024 - 30. 06. 2026
Šifra projekta: NPR 3340-23-0007
Sodelujoče ustanove: Ministrstvo za kulturo RS in Narodni muzej Slovenije (Služba za premično dediščino in muzeje)
Oddelek/Program: Služba za premično dediščino in muzeje
Cilj projekta je razvoj digitalne infrastrukture, ki bo omogočila celovito digitalno vodenje dokumentacije zbirk in večjo dostopnost premične kulturne dediščine za vse deležnike – Informacijski sistem Premična e-Dediščina (ISPeD).

Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave materialne kulture na Slovenskem)

Viri financiranja: Javna Agencija za raziskovalno in inovativno dejavnost Republike Slovenije (ARIS)
Trajanje: 01. 01. 2024 - 31. 12. 2029
Šifra projekta: Raziskovalni program P6-0282
Oddelek/Program: Raziskovalni programi
Osrednji cilj raziskovalnega programa je poglobljeno preučevanje predmetov premične kulturne dediščine kot enakovrednih, izrazito večplastnih nosilcev informacij oziroma primarnih zgodovinskih pričevalcev.

Materialna kultura plemstva na Slovenskem v poznem srednjem in zgodnjem novem veku

Viri financiranja: Projekt financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
Trajanje: 01. 10. 2023 - 30. 09. 2026
Sodelujoče ustanove: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Oddelek/Program: Raziskovalni projekti, Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost
Cilj projektne skupine je obuditi zanimanje za raziskovanje materialne kulture nekdanjih družbenih elit in se pri tem v kar največji možni meri opreti na bogato kulturnozgodovinsko gradivo v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije.

Raziskave arheološke dediščine

Viri financiranja: Javna Agencija za raziskovalno in inovativno dejavnost Republike Slovenije (ARIS)
Trajanje: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2027
Sodelujoče ustanove: Inštitut Jožef Stefan
Oddelek/Program: Raziskovalni programi
Raziskovalni program zajema temeljno obravnavo arheoloških najdb in najdišč z območja Slovenije, na področju numizmatike tudi iz Hrvaške, od starejše kamene dobe do vključno zgodnjega srednjega veka.

Po sledeh osvajalcev (Tracing the conquerors)

Viri financiranja: Projekt (so)financira Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z 2244 letnimi urami cenovnega razreda C za obdobje 3 let. Začetek (so)financiranja: 1. 10. 2021
Trajanje: 01. 10. 2021 - 30. 09. 2024
Šifra projekta: J6-3125
Oddelek/Program: Raziskovalni projekti, Oddelek za arheologijo
Namen projekta je poglobiti razumevanje delovanja rimske države v obdobju vključevanja območja Krasa in Notranjske (2.-1 st. pr. n. št. in avgustejska doba) ter razbrati odziv skupnosti domačinov do rimskih osvajalcev.

Arheološke eKrajine Podonavja (Danube's Archaeological eLandscapes)

Program: Interreg V-B Podonavje 2014–2020, http://www.interreg-danube.eu/
Vrednost projekta: 2.517.612,44 EUR
Viri financiranja: Sredstva ESRR: 2.118.635,56 EUR; sredstva IPAI: 21.335,00 EUR; lastna sredstva: 377.641,88 EUR
Trajanje: 01. 07. 2020 - 31. 12. 2022
Oddelek/Program: Oddelek za arheologijo
Glavni cilj projekta je narediti arheološko dediščino Podonavja regionalno, nacionalno in mednarodno vidnejšo in s tem privlačnejšo za vključevanje v trajnostni kulturni turizem.

Arheološke točke na Vrhniki

Program: LAS Barje z zaledjem (OP za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020)
Vrednost projekta: 57.931,08 EUR (od tega NMS 6.108,39 EUR)
Viri financiranja: 40.681,30 EUR (ESRR), 1.221,66 EUR (NMS)
Trajanje: 01. 05. 2020 - 31. 03. 2022
Oddelek/Program: Splošni projekti
Namen projekta je označiti lokacije pomembnih arheoloških najdišč na Vrhniki in tako domačine in obiskovalce seznaniti s pomembno arheološko in zgodovinsko dediščino mesta.

Vpliv onesnaženja s trdnimi delci (PM) na kulturno dediščino

Viri financiranja: Bazični raziskovalni projekt (so)financira Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z 2469 letnimi urami cenovnega razreda C za obdobje 3 let (NMS pripada 170 letnih ur)
Trajanje: 01. 07. 2019 - 30. 06. 2022
Šifra projekta: J1-1707
Sodelujoče ustanove: Kemijski inštitut (vodilni partner)
Oddelek/Program: Oddelek za konserviranje in restavriranje
Cilji projekta so prepoznati uničujočo moč organske frakcije aerosolov v ozračju in razumeti načine delovanja, s katerimi PM delci uničujejo površine materialov; vse to z namenom, da bi ocenili tveganje in prepoznali potrebne ukrepe za boljšo zaščito kulturne dediščine v Sloveniji in po svetu.

Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah – razvijanje, izobraževanje, vzpodbujanje (CerDee)

Program: Interreg V-B Srednja Evropa; Prednostna os: naravni in kulturni viri; Specifični cilj: Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov.
Vrednost projekta: 2.228.493,16 EUR (NMS: 205.722,75 EUR – 85% ESRR sredstva = 174.864,33 EUR + NMS sredstva = 30.858,42 EUR)
Viri financiranja: Projekt CerDee je sofinanciran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-B Srednja Evropa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in lastnih sredstev (15 %)
Trajanje: 01. 05. 2019 - 30. 04. 2022
Oddelek/Program: Splošni projekti
Namen projekta je ozaveščenost izdelovalcev keramike in izmenjava znanj – tako stilističnega in tehnološkega znanja kot tudi ekonomskih ali finančnih vidikov poslovanja.

Aktivni in pametni materiali za transport in shranjevanje ter vitrine kot orodje za preventivno konserviranje kulturne dediščine (APACHE)

Vrednost projekta: 6.837.732,75 EUR
Viri financiranja: EU Obzorje 2020, poziv NMBP-33-2018 | Innovative and affordable solutions for the preventive conservation of cultural heritage (Innovative Action)
Trajanje: 01. 01. 2019 - 30. 06. 2022
Sodelujoče ustanove: Konzorcij 26 ustanov iz 12 držav; koordinator Univerza v Firencah, CSGI – Research Center for Colloid and Surface Science
Oddelek/Program: Oddelek za konserviranje in restavriranje
Projekt je namenjen raziskovanju preventivnega konserviranja muzejskih zbirk, s poudarkom na pametnih materialih za transport in shranjevanje predmetov, ki vključujejo senzorje in/ali absorpcijska sredstva, ki uravnavajo mikroklimo okoli predmeta. Poleg razvoja materialov za transport in shranjevanje bo del projekta tudi razvoj t. i. pametnih vitrin.
 

 

Prijavite se na e-novice