SI
Danes odprto
Muzejska10:00 - 20:00
Metelkova10:00 - 21:00
Grad Snežnik12:00 - 15:00
Blejski grad09:00 - 19:00
Ad PirumZaprto
Show menu

Zgodovinski M-vodič

Vrednost projekta: 148.212,00 EUR (od tega 133.390,80 EU + 14.821,20 NMS)
Viri financiranja: Projekt Zgodovinski m-vodič je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), nacionalnih (RS) in lastnih sredstev (NMS).
Trajanje projekta: 30. 12. 2012 - 31. 08. 2013

Namen projekta

Na temelju svojega poslanstva Narodni muzej Slovenije ohranja, proučuje in komunicira materialno in nematerialno kulturno dediščino s področja kulturne zgodovine slovenskega etničnega prostora. S pomočjo pestrega nabora vsebin osvešča javnost o vrednotah kulturne dediščine in omogoča obiskovalcem kakovostno preživljanje prostega časa. Osrednji način, s katerim muzej komunicira z javnostjo, je razstava, ki je po svoji naravi statična in pogosto neprilagodljiva, tako da ne doseže najširšega spektra potencialnih obiskovalcev, še posebej skupine oviranih oseb. V dobi informacijske družbe muzej tako izgublja svoj čar in privlačnost, zato moramo prilagoditi načine posredovanja znanstvenih izsledkov in širjenja vedenja o kulturni dediščini.

Z vpeljevanjem mobilnih aplikacij bo Narodni muzej Slovenije poskrbel, da bo postalo področje kulturne dediščine dostopno in bolj privlačno za najširšo javnost, z gospodarskega vidika pa tudi bolj konkurenčno. Z boljšo prepoznavnostjo muzeja in njegove zbirke, prek tega pa tudi nacionalne kulturne dediščine, se bo krepila zavest prebivalstva o pomembnosti omenjene dediščine, skupnih vrednotah in povečala privlačnost območja s turističnega vidika.

Ker gre za razvoj mobilne in spletne aplikacije, bomo povečali dostopnost najširšega kroga uporabnikov, s posebnim poudarkom na šolajoči mladini in študentih (navadno muzejski neobiskovalci), gibalno in senzorno oviranih osebah (omogočena vključitev na daljavo) in turistih (večjezična podpora).
Z razvojem inovativne didaktike, v katero sodi Zgodovinski m-vodnik, bomo zagotovili atraktiven način prezentacije in interpretacije kulturne dediščine, ki bo najširšemu spektru obiskovalcev nudil kakovostno izkušnjo preteklosti, spodbujal posameznikovo razmišljanje, ustvarjalnost in željo po raziskovanju preteklosti ter jih aktivno vključeval v raziskovanje predstavljene tematike.

Predstavitev projekta

V okviru projekta Zgodovinski m-vodič smo razvijli mobilno aplikacijo Slovenian History Quest, ki posameznika v zunanjem okolju vplete v zgodovinsko izkušnjo, ga motivira in pripelje do muzejske razstave. Brezplačna aplikacija uporabniku omogoča prenos ponujenih vsebin na zahtevo, pri čemer lahko izbira med tematskimi potmi, ki kot osnovo uporabljajo GPS sistem za orientacijo, in vodiči po razstavah, pri katerih obiskovalca vodi interaktivni tloris. Vsebina je sestavljena iz kratkih zanimivih razlag, podkrepljenih z galerijami, zabavnih kvizov in iger ter avdio vodnikov.

Zgodovinski m-vodič deluje na več nivojih, glede na želje in interese uporabnika. Tako lahko posameznik izbira med klasičnim načinom podajanja informacij v obliki seznama interesnih točk, ki vsebujejo nekoliko daljše tekstovne vsebine, pripadajoče avdio vodnike ter galerije. Za uporabnike, ki so željni igranja in aktivnega vključevanja, smo poskrbeli z interaktivnim kvizom in igrami, v katerih zbirajo točke in kupone ter se tako približujejo končni nagradi. Svoje rezultate in lokacijo lahko delijo tudi prek socialnih omrežij.

Mobilna aplikacija Zgodovinski m-vodič je na voljo za vse operacijske sisteme (iOS, Android, Windows Phone, Symbian) in v slovenskem ter angleškem jeziku, s čimer smo povečali e-dostopnost za vse skupine uporabnikov sodobne tehnologije.

Vsebine

Vodiči po tematskih poteh uporabnike vodi po tematskih zgodovinskih poteh v določenem kraju in jim ponuja tekstovno in slikovno razlago ter igranje. Ker se odzivajo na GPS lokacijo uporabnika, se ta lahko vključil v vodič na poljubni lokaciji. Izdelali smo poti Secesijska Ljubljana in Sprehod po okolici gradu Snežnik.
Vodiči po razstavah popeljejo uporabnike skozi muzejske razstave s pomočjo tekstovnih in slikovnih vsebin ter avdio vodnika in resnih iger. Slednje so namenjene učenju in raziskovanju uporabnika. Z mobilnimi vodiči smo opremili razstave Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije, Zgodovinske in umetnostne zbirke ter razstavo na Blejskem gradu.

Izdelali smo dve tematski poti (»okolica gradu Snežnik« in »Arheologija Bleda«), štiri vodiče po razstavah (Prešernova, Metelkova, Bled in Snežnik) ter šest interaktivnih iger (vse v angleški in slovenski različici). Vsi vsebujejo slikovno in tekstovno gradivo ter avdio opise.

Projektna skupina Narodnega muzeja Slovenije

Vodja projektne skupine Narodnega muzeja Slovenije

Saša Rudolf

Strokovni sodelavci

  • Tjaša Gračner
  • Tina Istinič
  • mag. Tomislav Kajfež
  • dr. Timotej Knific
  • Tina Lah
  • Majda Obreza Špeh
  • Samo Šterk
  • Alja Vute
  • Zora Žbontar
Danes odprto
Muzejska10:00 - 20:00
Metelkova10:00 - 21:00
Grad Snežnik12:00 - 15:00
Blejski grad09:00 - 19:00
Ad PirumZaprto
 

 

Prijavite se na e-novice