SI
Show menu

Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah – razvijanje, izobraževanje, vzpodbujanje (CerDee)

Program: Interreg V-B Srednja Evropa; Prednostna os: naravni in kulturni viri; Specifični cilj: Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov.
Vrednost projekta: 2.228.493,16 EUR (NMS: 205.722,75 EUR – 85% ESRR sredstva = 174.864,33 EUR + NMS sredstva = 30.858,42 EUR)
Viri financiranja: Projekt CerDee je sofinanciran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-B Srednja Evropa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in lastnih sredstev (15 %)
Trajanje: 01. 05. 2019 - 30. 04. 2022

O projektu

Projekt CerDee združuje najpomembnejše evropske regije z več stoletno tradicijo oblikovanja keramike. V vsaki regiji so v tem času razvili edinstveno znanje o izdelavi, oblikovanju in okraševanju keramičnih predmetov, ki ga s pridom uporabljajo tudi sodobni ustvarjalci keramike. Zaradi hitro spreminjajočih pogojev na trgu, ki jih narekujejo vedno nove potrebe kupcev, in masovne nizkocenovne proizvodnje keramike, samostojni ustvarjalci in manjša podjetja vse težje ostajajo konkurenčni. Zato je glavni cilj projekta podpora samozaposlenim ustvarjalcem in majhnim podjetjem: z mednarodnim sodelovanjem jim bomo pomagali razviti podjetniške in kreativne veščine ter povečati konkurenčnost in ekonomski učinek.

Namen projekta CerDee je ozaveščenost izdelovalcev keramike in izmenjava znanj; tako stilističnega in tehnološkega znanja kot tudi ekonomskih ali finančnih vidikov poslovanja. Medij, ki se bo uporabljal, je svetovni splet. Vse informacije in rezultati projekta bodo dostopni na posebnem portalu »Ceramic City« (Mesto keramike), ki bo delovalo kot središče znanja in stičišče sodelovanja ter trženja za sodelujoče na področju keramičnega ustvarjanja. S projektom CerDee bo tako vzpostavljena srednjeevropska mreža sodelujočih, ki bo združevala vodilne institucije na področju keramike, srednja in mala podjetja, posamezne regije in mrežo muzejev. Slednji bodo stičišča za sodelovanje, zbirali in shranjevali bodo relevantne podatke v povezavi s keramiko, delovali kot dostopen arhiv in platforma za trženje.

Struktura projekta

V sklopu projekta smo si zastavili 4 tematske delovne sklope, ki jih podpira administrativni delovni sklop, za diseminacijo projektnih rezultatov in napredka projekta pa bo skrbel komunikacijski delovni sklop.

Delovni sklop 1

Cilj delovnega sklopa je oblikovanje interaktivnega zemljevida vseh deležnikov v sodelujočih srednjeevropskih regijah – keramiki (samostojni ustvarjalci, mala in srednja podjetja), keramične tovarne, muzeji s keramičnimi zbirkami, izobraževalne ustanove, ki imajo v svojem programu tudi keramiko in druge s keramiko povezane ustanove (npr. posebni arhivi …). Cilj bomo dosegli z organiziranim in usmerjenim zbiranjem osnovnih podatkov o deležnikih, hkrati pa bomo izvedli tudi obsežno strukturirano anketo o njihovih potrebah, željah, ekonomski situaciji in načinu delovanja. Na ta način ne bomo le natančno definirali ciljnih skupin, katerim so namenjeni rezultati projekta, temveč natančno prepoznali njihove težave in uspehe, ki nam bodo v pomoč tudi pri razvijanju poslovnih modelov na področju keramičnega ustvarjanja.

Delovni sklop 2

Vodja tega izjemno pomembnega delovnega sklopa je Narodni muzej Slovenije. Njegov cilj je oblikovanje posebne baze podatkov reprezentativnih in najznačilnejših predmetov in motivov od baroka do sodobnosti v sodelujočih regijah ter pomembnejših arhivskih dokumentov, brošur, recenzij in katalogov s področja keramike. Baza bo dostopna na spletu, kot del posebne platforme »mesta keramike«, ki je tudi glavni produkt projekta CerDee. Z njo bomo omogočili dostopnost do podatkov o dediščini v najširšem smislu in zagotovili trajnost podatkov o pomembni nacionalni dediščini.

Baza bo namenjena predvsem mladim ustvarjalcem in oblikovalcem keramike, ki iščejo navdihe za svoja dela tudi v historičnih keramičnih oblikah in motivih. Video vsebine jih bodo poučevale o skoraj pozabljenih tehnikah oblikovanja keramičnega izdelka (npr. izdelava in apliciranje posebnih vrst glazur, posebne tehnike krašenja in žganja keramike …) in jih navduševale za pomembno ohranjanje lokalne tradicije oblikovanja keramike. Na ta način želimo preprečiti izgubo znanja in veščin pri oblikovanju keramike in doseči prepletanje preteklega in sodobnega vidika oblikovanja, ki bo ustvarilo zanimive nove keramične produkte.

Baza podatkov bo sestavljena iz treh glavnih sklopov. Prvi sklop bodo tvorili izbrani digitalizirani keramični predmeti in motivi na keramiki iz muzejskih zbirk Narodnega muzeja Slovenije, muzeja Porzellanikon v Selbu, Nemčiji, muzeja keramike v Faenzi, Italiji (Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza) in muzeja keramike v Boleslawiecu na Poljskem (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu). Predmete ne bomo digitalizirali le s pomočjo visokoresolucijskih fotografij, temveč tudi s pomočjo 3D skenerja, ki nam bo omogočal izdelavo 3D modelov muzejskih predmetov. Vsak vnos bo opremljen z osnovnimi podatki o predmetu in pripisom muzeja, ki predmet hrani, s čimer bomo dosegli tudi povečanje prepoznavnosti slovenske tradicije oblikovanja keramike in širjenje znanja njenem pomenu. 

Drugi sklop bodo sestavljali pomembni arhivski dokumenti in katalogi, knjige ter brošure s področja keramike. Večina omenjenih bo tokrat tudi prvič digitalizirana. Tretji sklop projekta bodo sestavljale kratke video vsebine, ki bodo pokrivale različne teme s področja oblikovanja keramike. Večina jih bo posvečena dokumentiranju in na ta način ohranjanju ter prenosu znanja in veščin o različnih fazah in načinih, tehnikah oblikovanja keramike. 

Delovni sklop 3

V okviru tega delovnega sklopa se bomo osredotočili na usposabljanje in nadaljnje izobraževanje keramikov, podjetnikov in kreativnih ljudi, ki se ukvarjajo s keramiko. Izdelovalcem bodo namenjene različne delavnice, s področja dizajna/oblikovanja in tehnologije oblikovanja, omogočili pa jim bomo tudi daljša bivanja v tujini z namenom posredovanja znanj prek meja. Nadaljevali bomo z uspešno nagrado Future Lights, ki podpira sedem mladih diplomantov. 

V tem delovnem sklopu bomo sestavili tudi priročnik za novoustanovljena podjetja, mladim podjetnikom v sektorju keramike pa bo za uspešen začetek na voljo posebno usposabljanje. Projekt je še posebno usmerjen na univerze s primernimi študijskimi smermi. Na voljo bodo npr. spletni tečaji za ustanovitelje podjetij, razvile se bodo tudi poletne šole. 

Delovni sklop 4

V okviru tega sklopa se bomo osredotočili na razvoj inovativnih prodajnih procesov in strategij trženja. Osrednji element bo posebna spletna platforma e-trgovanja s ponudbami in prodajnimi priložnostmi. Novo razvite ali preoblikovane tržne strategije bodo v pomoč prej definiranim ciljnim skupinam v sodelujočih državah, pri njihovi ekonomski uspešnosti v Evropi. 

Projektna skupina Narodnega muzeja Slovenije

  • dr. Mateja KOS, vodja projekta
  • dr. Zora ŽBONTAR, strokovna sodelavka
  • Saša RUDOLF, strokovna sodelavka
  • Mojca MIKOLIČ, strokovna sodelavka
  • Vesna SVETLIČIČ TURK, strokovna sodelavka
  • Jure KUSETIČ, strokovni sodelavec
  • Barbara JERIN (strokovna sodelavka)

Drugi projektni partnerji

Brošura o projektu

Rezultati projekta

Pretekli dogodki

Oglejte si predstavitveni film o projektu v Youtubu

Publikacije

 

 

Prijavite se na e-novice