SI
Show menu

Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem)

Viri financiranja: Program financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
Trajanje: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2023
Sodelujoče ustanove: Institut »Jožef Stefan«

O programu

Predmeti, s katerimi se obdaja človeštvo na svoji poti, dajejo podobo času in prostoru. Cilji raziskav našega raziskovalnega programa so spoznavati in interpretirati svet materialne kulture na ozemlju Republike Slovenije od srednjega veka do danes. Bogastvo fizičnega gradiva iz preteklih dob, ki ga hranimo v muzejskih zbirkah, je namreč ključni zgodovinski pričevalec, po svojem pomenu enakovreden pisnim virom.

Preučevanje materialnih virov zahteva interdisciplinarni pristop, utemeljen na združevanju na videz različnih ved in metod. Naša raziskovalna skupina je zato sestavljena iz strokovnjakov številnih strok – zgodovinopisja, umetnostne zgodovine, arhivistike, kemije in metalurgije. Posebno dodano vrednost našemu delu prinašajo naravoslovne analize muzejskih predmetov s pomočjo najsodobnejših (praviloma neporušnih) raziskovalnih metod. Izsledki tega preučevanja – umeščeni v širši kontekst ter podprti s klasičnimi orodji zgodovinopisja in muzejske stroke – nam odpirajo drugačen, nemalokrat povsem nov vpogled v način življenja, znanje in ustvarjalnost preteklih rodov.

Rezultati našega raziskovalnega dela so javnosti vidni predvsem v rednih znanstvenih in strokovnih objavah, hkrati pa zagotavljajo temeljno strokovno podporo Narodnemu muzeju Slovenije (in slovenski muzejski mreži sploh) pri interpretaciji predmetov kulturne dediščine, pripravi kompleksnih razstavnih projektov in uveljavljanju domače stroke v mednarodnem okolju.

Raziskovalci

  • dr. Tomaž Lazar (vodja)
  • dr. Mateja Kos Zabel
  • dr. Jernej Kotar
  • dr. Maja Lozar Štamcar
  • dr. Jure Volčjak
  • dr. Borut Zorc
  • dr. Marijan Nečemer (IJS)
  • Gašper Oitzl, mag.

 

 

Prijavite se na e-novice