SI
Danes odprto
Muzejska10:00 - 20:00
Metelkova10:00 - 21:00
Grad Snežnik12:00 - 15:00
Blejski grad09:00 - 19:00
Ad PirumZaprto
Show menu

Projekti

Kreativno podjetništvo v keramičnih regijah – razvijanje, izobraževanje, vzpodbujanje (CerDee)

Program: Interreg V-B Srednja Evropa; Prednostna os: naravni in kulturni viri; Specifični cilj: Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov.
Vrednost projekta: 2.228.493,16 EUR (NMS: 205.722,75 EUR – 85% ESRR sredstva = 174.864,33 EUR + NMS sredstva = 30.858,42 EUR)
Viri financiranja: Projekt CerDee je sofinanciran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-B Srednja Evropa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in lastnih sredstev (15 %)
Trajanje projekta: 01. 05. 2019 - 30. 04. 2022
Oddelek: Splošni projekti

Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem)

Viri financiranja: Program financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
Trajanje projekta: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2023
Sodelujoče ustanove: Institut »Jožef Stefan«
Oddelek: Splošni projekti
Cilji raziskav raziskovalnega programa so spoznavati in interpretirati svet materialne kulture na ozemlju Republike Slovenije od srednjega veka do danes.

CLAUSTRA+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum)

Program: Interreg V-A Slovenija–Hrvaška; Prednostna os: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov; Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.
Vrednost projekta: 1.779.988,15 € (NMS: 153.195,00 € – 85 % ESRR sredstva = 130.215,75 € + NMS sredstva = 22.979,25 €)
Viri financiranja: Projekt CLAUSTRA+ je sofinanciran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in lastnih sredstev (15 %).
Trajanje projekta: 01. 08. 2017 - 31. 01. 2020
Oddelek: Splošni projekti

Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti

Viri financiranja: Projekt (so)financira Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z 2412 letnimi urami cenovnega razreda D za obdobje 3 let. Pričetek (so)financiranja je 1. 5. 2017.
Trajanje projekta: 01. 05. 2017 - 30. 04. 2020
Šifra projekta: J6 – 8251
Sodelujoče ustanove: ZRC SAZU, Fakulteta za matematiko in fiziko UL
Oddelek: Splošni projekti
Zanima nas strukturiranost železnodobne družbe, kot se kaže v drobni materialni kulturi na eni in v oblikovanju krajine na drugi strani.

A.L.L. (Across the Lombards' Lands)

Trajanje projekta: 01. 07. 2016 - 31. 12. 2017
Oddelek: Oddelek za arheologijo, Splošni projekti
A.L.L. – Across the Lombards’ Lands je evropski projekt, financiran iz programa COSME. Razvija in promovira mednarodne turistične ponudbe „za vse“, ki so osnovane na skupni dediščini Langobardov po izbranih destinacijah v Evropi.

Raziskovalni program Predmet kot reprezentanca, okus, ugled, moč. Raziskave materialne kulture na Slovenskem

Viri financiranja: Program financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
Trajanje projekta: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2017
Sodelujoče ustanove: Filozofska fakulteta UL, Institut Jožef Stefan
Oddelek: Splošni projekti
Cilji raziskav v tem programu so razširitev in poglobitev znanja o materialni kulturi / premični kulturni dediščini na Slovenskem v obdobju od srednjega veka do danes.

Keramika in njene dimenzije / Ceramics and its dimensions

Vrednost projekta: 1.934.308,50 EUR
Viri financiranja: Projekt je financiran v okviru programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020 in lastnih sredstev (NMS)
Trajanje projekta: 01. 12. 2014 - 30. 11. 2018
Oddelek: Splošni projekti
Evropski projekt Keramika in njene dimenzije povezuje muzeje, arhitekte, oblikovalce, industrijo in druge deležnike iz držav Evropske unije ter Srbije.

Kamniti braniki Rimskega imperija – CLAUSTRA

Vrednost projekta: 600.050,09 EUR (stroški projekta), 508.129,33 EUR (zahtevani znesek sredstev IPA).
Viri financiranja: Projekt Kamniti braniki Rimskega imperija je sofinanciran v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter nacionalnih in lastnih sredstev (NMS).
Trajanje projekta: 01. 01. 2014 - 17. 09. 2015
Oddelek: Splošni projekti
Projekt Kamniti braniki Rimskega imperija (CLAUSTRA) se vsebinsko osredotoča na sistem poznorimskih zapor Claustra Alpium Iuliarum (CAI).

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Viri financiranja: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
Trajanje projekta: 16. 09. 2013 - 30. 11. 2015
Oddelek: Splošni projekti
Narodni muzej Slovenije sodeluje v projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki ga med letoma 2013 in 2015 izvaja Slovenski etnografski muzej.

Eduroam

Trajanje projekta: 2012
Oddelek: Splošni projekti
Od konca leta 2012 imamo v Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski vzpostavljeno brezžično omrežje EDUROAM, ki ga v Sloveniji upravlja Arnes.
Danes odprto
Muzejska10:00 - 20:00
Metelkova10:00 - 21:00
Grad Snežnik12:00 - 15:00
Blejski grad09:00 - 19:00
Ad PirumZaprto
 

 

Prijavite se na e-novice