SI
Danes odprto
Muzejska10:00 - 20:00
Metelkova10:00 - 21:00
Grad Snežnik12:00 - 15:00
Blejski grad09:00 - 19:00
Ad PirumZaprto
Show menu

Projekti

Zgodovinski M-vodič

Vrednost projekta: 148.212,00 EUR (od tega 133.390,80 EU + 14.821,20 NMS)
Viri financiranja: Projekt Zgodovinski m-vodič je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), nacionalnih (RS) in lastnih sredstev (NMS).
Trajanje projekta: 30. 12. 2012 - 31. 08. 2013
Oddelek: Splošni projekti

Strateški projekt »Arheološki parki severnega Jadrana« PArSJAd

Trajanje projekta: 01. 04. 2010 - 31. 03. 2014
Oddelek: Splošni projekti
Projekt zajema skupno arheološko dediščino obale severnega Jadrana, od emilijskega do slovenskega primorja. Skupaj devet partnerjev – trije slovenski in šest italijanskih – si je za triletno obdobje (2010–2013) zadalo naslednje naloge:

Tridimenzionalni posnetki predmetov (3D)

Trajanje projekta: 2010
Oddelek: Oddelek za arheologijo
V letu 2010 je bilo posnetih nekaj predmetov iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije.

Delavnica optične koherenčne interferometrije

Trajanje projekta: 2008
Oddelek: Oddelek za konserviranje in restavriranje
Predavatelji nam bodo predstavili možnosti za zaznavanje strukturnih sprememb na premični in nepremični dediščini s pomočjo optične koherenčne iterferometrije.

Študija postavitve muzejske razstave slovenske vojne in vojaške zgodovine v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v objektu Kadetnica v Mariboru

Trajanje projekta: 2006
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Študija postavitve muzejske razstave slovenske vojne in vojaške zgodovine v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v objektu Kadetnica v Mariboru

Stalna razstava Zgodovina uporabne umetnosti in kolekcijske postavitve

Trajanje projekta: 2006
Oddelek: Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost
(študijske zbirke) v stavbi NMS na Metelkovi cesti

Raziskovalni projekt: Medieval Glassmaking in Central Europe

Trajanje projekta: 2006
Sodelujoče ustanove: Inštitut Jožef Stefan, Narodni muzej Slovenije, Univerza v Antwerpnu
Oddelek: Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost

Slovenski jezik: identiteta in simbol. Kratka zgodovina Slovencev

Trajanje projekta: 2006
Oddelek: Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost
Stalna razstava ob 15. obletnici osamosvojitve republike Slovenije (avtorica dr. Maja Žvanut)

Projekt Frontiers of the Roman Empire

Viri financiranja: Projekt 50% finansira Evropska unija v okvirnem programu >Culture 2000<, ostalo izvajalci
Trajanje projekta: 01. 07. 2005 - 30. 06. 2008
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Projekt 50% finansira Evropska unija v okvirnem programu >Culture 2000<, ostalo izvajalci; Arheološki oddelek (J. Istenič) je udeležen kot pridružena partnerica.

Projekt Frontiers of the Roman Empire

Viri financiranja: 50% financira Evropska unija v okvirnem programu >Culture 2000<, ostalo izvajalci
Trajanje projekta: 01. 07. 2005 - 30. 06. 2008
Oddelek: Oddelek za arheologijo
50% financira Evropska unija v okvirnem programu >Culture 2000<, ostalo izvajalci; Arheološki oddelek (J. Istenič) je udeležen kot pridružena partnerica.
Danes odprto
Muzejska10:00 - 20:00
Metelkova10:00 - 21:00
Grad Snežnik12:00 - 15:00
Blejski grad09:00 - 19:00
Ad PirumZaprto
 

 

Prijavite se na e-novice