SI
Danes odprto
Muzejska10:00 - 20:00
Metelkova10:00 - 21:00
Grad Snežnik12:00 - 15:00
Blejski grad09:00 - 19:00
Ad PirumZaprto
Show menu

Projekti

Bilateralno sodelovanje Madžarska-Slovenija

Viri financiranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT)
Trajanje projekta: 2005
Oddelek: Oddelek za arheologijo
(BI-Hu/2 04-05; N. Trampuž Orel); financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT)

Raziskovalni program Premična arheološka dediščina: arheološke in arheometrične raziskave

Viri financiranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT)
Trajanje projekta: 01. 01. 2004 - 31. 12. 2008
Oddelek: Oddelek za arheologijo
(RP P6-0283; 1.1. 2004- 31. 12. 2008), financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT), vodja J. Istenič

Raziskovalni program Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave

Viri financiranja: Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2394 ur, cenovna kategorija C)
Trajanje projekta: 01. 01. 2004 - 31. 12. 2008, 01. 01. 2009 - 31. 12. 2014, 01. 01. 2015 - 31. 12. 2020
Sodelujoče ustanove: Inštitut Jožef Stefan
Oddelek: Splošni projekti
Raziskovalni program zajema temeljno obravnavo arheoloških najdb in najdišč z območja Slovenije, na področju numizmatike tudi iz Hrvaške, od starejše kamnite dobe do vključno zgodnjega srednjega veka.

Sylloge Nummorum Graecorum, Slovenia

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Numizmatični kabinet

Obdelava zapuščine Miroslava Premruja

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Knjižnica

Mednarodni raziskovalni projekt Bayern und Slowenien im Zeitalter des Barock: Beziehungen, Anregungenn, Parallele

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Knjižnica

Vzpostavitev in delovanje baze zasebnih knjižnic v okviru sistema COBISS

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Knjižnica
Projekt knjižnice, 2004

Grafični viri za sakralno slikarstvo 17. stoletja na slovenskih tleh

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Grafični kabinet
Projekt grafičnega kabineta, 2004 (Blaženka FIRST)

Raziskovalni program: Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč

Viri financiranja: financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2009 - 2012
Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost
(Raziskave materialne kulture na Slovenskem)

Raziskovalni projekt: Nedestruktivne analitske metode kot temelj zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih raziskav

Viri financiranja: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004 - 2007
Trajanje projekta: 2004
Sodelujoče ustanove: Inštitut Jožef Stefan in Narodni muzej Slovenije
Oddelek: Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost
Danes odprto
Muzejska10:00 - 20:00
Metelkova10:00 - 21:00
Grad Snežnik12:00 - 15:00
Blejski grad09:00 - 19:00
Ad PirumZaprto
 

 

Prijavite se na e-novice