SI
Danes odprto
Muzejska10:00 - 18:00
Metelkova10:00 - 18:00
Grad Snežnik10:00 - 16:00
Blejski grad08:00 - 20:00
Ad Pirum10:00 - 22:00
Show menu

Projekti

Raziskovalni projekt Rimska vojaška oprema v Sloveniji

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Oddelek za arheologijo
(odgovorna nosilka J. Istenič, izvajalec IJS), trajanje projekta: 2001-2004

Raziskovalni projekt Arheološki viri za zgodovino Pustega gradu nad Lipnico

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Oddelek za arheologijo
(odgovorna nosilka Katarina Predovnik z Oddelka za arheologijo FF, T. Nabergoj sodelavec), trajanje 2003-2004

Raziskovalni projekt Arheometalurške raziskave prazgodovinskih kovin: rudni viri in tehnologija

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Raziskovalni projekt Arheometalurške raziskave prazgodovinskih kovin: rudni viri in tehnologija

Bilateralno sodelovanje Madžarska-Slovenija (2004-2005)

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Projekt št. BI-HU/04-05-002 Naravoslovni pristopi v arheologiji: obdelava kovin in kosti v prazgodovini (odgovorna nosilka v Sloveniji N. Trampuž Orel)

Sodelovanje pri raziskovalnem programu: Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč

Viri financiranja: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004 - 2008
Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Grafični kabinet
Raziskave materialne kulture na Slovenskem

Vloga grafičnih predlog v slikarstvu Mojstra HGG

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Grafični kabinet
(Blaženka FIRST v sodelovanjem z Narodno galerijo in Hrvaško akademijo znanosti in umetnosti)

Grafični viri za sakralno slikarstvo 17. stoletja na slovenskih tleh

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Grafični kabinet
Blaženka FIRST

Vrtna arhitektura v goriški grofiji od 17. do 19. stoletja

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Grafični kabinet
Darija MAVRIČ

Mednarodni raziskovalni projekt Bayern und Slowenien im Zeitalter des Barock: Beziehungen, Anregungenn, Parallele

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Knjižnica

Obdelava zapuščine Miroslava Premruja

Trajanje projekta: 2004
Oddelek: Knjižnica
Danes odprto
Muzejska10:00 - 18:00
Metelkova10:00 - 18:00
Grad Snežnik10:00 - 16:00
Blejski grad08:00 - 20:00
Ad Pirum10:00 - 22:00
 

 

Prijavite se na e-novice