SI
Show menu

Varstvo osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Narodni muzej Slovenije kot upravljavec spletnega mesta s to izjavo uporabnike seznanja, katere osebne podatke zbira in s kakšnim namenom, ter s pravicami posameznika na tem področju.


Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NMS) zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov. 

Namen obdelave osebnih podatkov

a) Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov
NMS zbira elektronske naslove uporabnikov z namenom obveščanja o prireditvah in drugi ponudbi muzeja ter za pošiljanje vabil na večje prireditve muzeja.
Osebne podatke uporablja samo za namene, za katere je bila podana privolitev.

b) Obdelava na podlagi pogodbe
NMS obdeluje osebne podatke uporabnikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za prodajo blaga in storitev, dogovorjenega med NMS in kupci v spletni trgovini. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti NMS obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene: identifikacija uporabnika; priprava ponudbe; pošiljanje obvestil uporabniku v zvezi s stanjem njegovega naročila; obračunavanje storitev; dobava blaga; reševanje reklamacij in za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med NMS in uporabnikom.V postopku prodaje blaga in storitev, ki jih je naročil uporabnik, NMS obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni.

Katere osebne podatke zbiramo?

a) Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov
NMS zbira elektronske naslove uporabnikov.

b) Obdelava na podlagi pogodbe
Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v spletni trgovini NMS zbira elektronske naslove, poštne naslove in telefonske številke uporabnikov.

Kako jih zbiramo?

a) Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov
Elektronske naslove uporabnikov NMS zbira na podlagi prostovoljnih prijav na obveščanje o prireditvah in drugi ponudbi muzeja ter prijav na organizirane dejavnosti muzeja. 
Posamezniki se lahko prijavijo na obveščanje prek obrazca na spletni strani www.nms.si, po elektronski pošti ali z lastnoročno izpolnjeno prijavnico v muzeju. Vse veljavne prijave morajo izpolnjevati naslednje pogoje: biti morajo prostovoljne, razumljive, podane z nedvoumnim pritrdilnim dejanjem in dokazljive.

b) Obdelava na podlagi pogodbe
Uporabniki spletne trgovine NMS vnesejo svoje podatke v spletni obrazec pred oddajo naročila. 

Kako ravnati, če se želi na prejemanje e-novic prijaviti mladoletna oseba?

Za uporabo e-naslova mladoletne osebe NMS potrebuje pisno potrdilo otrokovega starša ali zakonitega zastopnika. Prijavnica na obveščanje na e-naslov mladoletne osebe je na voljo v muzeju, lahko pa jo prenesete s te povezave, jo natisnete in izpolnjeno v zaprti ovojnici pošljete na naslov Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za e-novice«.

Kako varujemo vaše podatke?

NMS osebne podatke varuje skrbno in skladno z zakoni in predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2, Zakon o elektronskih komunikacijah in Splošna uredba EU o varstvu podatkov – GDPR).

Komu posredujemo vaše podatke?

NMS osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam.

Kakšne so vaše pravice?

Uporabnik lahko kadar koli zahteva seznanitev s svojimi osebnimi podatki v bazi NMS, lahko zahteva popravek podatkov, poda ugovor, zahteva prenos podatkov, omejitev njihove obdelave ali izbris podatkov (prekliče privolitev). Zahtevek za seznanitev lahko odda na več spodaj opisanih preprostih načinov.
Uporabnik ima tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu v primeru kršitve Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kako lahko oddam zahtevek za seznanitev?

Zahtevek za seznanitev lahko uporabnik poda

  • po e-pošti: gdpr@nms.si,
  • osebno v Službi za odnose z javnostmi Narodnega muzeja Slovenije
  • ali z odgovorom na naše e-novice.

Koliko časa hranimo vaše podatke?

a) Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov
NMS hrani posamezni e-naslov samo do uporabnikovega preklica.

b) Obdelava na podlagi pogodbe
Osebni podatki uporabnikov se za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do izteka pogodbe oz. do zakonsko določenega roka hrambe računovodskih oz. pogodbenih listin.

Izjava je bila posodobljena avgusta 2021.

 

 

Prijavite se na e-novice