SI
Show menu

Zaposleni

Vodstvo in uprava

 • doc. ddr. Mateja KOS ZABEL, direktorica (mateja.kos@nms.si)
 • Urška JELEN MAHNIČ, pomočnica direktorice za poslovanje – splošne zadeve (Urska.JelenMahnic@nms.si)
 • Robert POŠEBAL, finančna služba (info@nms.si)
 • Nada MIHEVC, tajništvo (nada.mihevc@nms.si)
 • Karmen JANKOVIČ, tajništvo (karmen.jankovic@nms.si)

Zaposleni

Služba za premično dediščino in muzeje

 •  Jure KUSETIČ (jure.kusetic@nms.si)

Arheološki oddelek

 • dr. Boštjan LAHARNAR, vodja oddelka, prazgodovina (bostjan.laharnar@nms.si)
 • Polona BITENC, dokumentacija (polona.bitenc@nms.si)
 • Helena BRAS KERNEL, dokumentacija – antika (helena.bras@nms.si)
 • izr. prof. dr. Janka ISTENIČ, antika (janka.istenic@nms.si)
 • Barbara JERIN, dokumentacija (barbara.jerin@nms.si)
 • mag. Ida MURGELJ, dokumentacija (ida.murgelj@nms.si)
 • dr. Tomaž NABERGOJ, visoki in pozni srednji vek (tomaz.nabergoj@nms.si)
 • dr. Daša PAVLOVIČ, zgodnji srednji vek (dasa.pavlovic@nms.si)
 • Vesna SVETLIČIČ TURK, dokumentacija – prazgodovina (vesna.svetlicic@nms.si)
 • dr. Vesna TRATNIK, raziskovalni in drugi projekti (vesna.tratnik@nms.si)
 • dr. Peter TURK, prazgodovina (peter.turk@nms.si)
 • mag. Matic ZUPAN, mladi raziskovalec (matic.zupan@nms.si)

Grafični kabinet

 • Blaženka FIRST, vodja oddelka (blazenka.first@nms.si)
 • mag. Darija MAVRIČ ČEH (darija.mavric@nms.si)

Numizmatični kabinet

 • doc. dr. Alenka MIŠKEC, vodja oddelka, antika (alenka.miskec@nms.si)
 • Jasmina SLAPNIK, dokumentacija (jasmina.slapnik@nms.si)
 • dr. Andrej ŠEMROV, srednji in novi vek, moderno (andrej.semrov@nms.si)

Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost

 • mag. Jože PODPEČNIK, vodja oddelka, zgodovina (18.–20. stoletje), faleristika, filatelija, šport, prostozidarji, arhiv (joze.podpecnik@nms.si)
 • dr. Jaka BANFI, raziskovalec (jaka.banfi@nms.si)
 • Tomislav KAJFEŽ, mag., vodja depojev, dokumentacija (tomo.kajfez@nms.si)
 • mag. Darko KNEZ, cerkveni predmeti, tekstil, glasbila, ljudska kultura (darko.knez@nms.si)
 • doc. ddr. Mateja KOS, keramika in steklo, slikarstvo in skulpture, muzeologija (mateja.kos@nms.si)
 • dr. Jernej KOTAR (jernej.kotar@nms.si)
 • dr. Tomaž LAZAR, zgodovina do 18. stoletja, orožje in bojna oprema, naprave, merila, igrače, nakit, pečati, lapidarij (tomaz.lazar@nms.si)
 • Neža LUKANČIČ, raziskovalka (neza.lukancic@nms.si)
 • Magdalena MEZEG, pohištvo (magdalena.mezeg@nms.si)
 • dr. Gašper OITZL (gasper.oitzl@nms.si)
 • Dušica N. OREŠNIK, dokumentacija (dusica.oresnik@nms.si)
 • Renny ROVŠNIK, mag. (renny.rovsnik@nms.si)
 • Veronika ŠKOFLJANEC JAGODIC, mlada raziskovalka (Veronika.SkofljanecJagodic@nms.si)
 • dr. Zora ŽBONTAR, fotografija (zora.zbontar@nms.si)

Oddelek za konserviranje in restavriranje

 • dr. Eva MENART, vodja oddelka, naravoslovne raziskave (eva.menart@nms.si)
 • Matjaž BIZJAK (matjaz.bizjak@nms.si)
 • Damjan JESENOVEC, pohištvo (damjan.jesenovec@nms.si)
 • mag. Irma LANGUS HRIBAR, slike, polikromirana plastika, pozlata (irma.langus@nms.si)
 • mag. Gorazd LEMAJIČ, keramika, steklo (gorazd.lemajic@nms.si)
 • mag. Nataša NEMEČEK, kovinski predmeti uporabne umetnosti in umetne obrti, sestavljeni materiali, organski materiali (natasa.nemecek@nms.si)
 • Sonja PEROVŠEK, arheološki predmeti (sonja.perovsek@nms.si)
 • mag. Miran PFLAUM, kopistika, kamen (miran.pflaum@nms.si)
 • Igor RAVBAR, orožje in oklepi, kovinski predmeti umetne obrti, izdelava replik (igor.ravbar@nms.si)
 • Janja SLABE, keramika, porcelan, steklo, plastika (janja.slabe@nms.si)
 • Anita VIRAG, arheološki predmeti (anita.virag@nms.si)

Knjižnica

 • Matej HREŠČAK, vodja knjižnice, obdelava gradiva (matej.hrescak@nms.si)
 • Iztok MOČEVNIK, izposoja in informacije o gradivu (iztok.mocevnik@nms.si)
 • Urša PAJK, izposoja in informacije o gradivu (urska.pajk@nms.si)
 • Barbara ROGAČ, obdelava gradiva (barbara.rogac@nms.si)
 • Urška VIMER KOVAČEK, obdelava gradiva (ursula.vimerkovacek@nms.si)

Grad Snežnik

 • Majda OBREZA ŠPEH (majda.obreza@nms.si)
 • Janez ŠPEH (janez.speh@nms.si)

Pedagoška služba

 • dr. Andreja BREZNIK (andreja.breznik@nms.si)
 • Petra BOLHA (petra.bolha@nms.si)
 • Renny ROVŠNIK (renny.rovsnik@nms.si)

Izobraževanje, raziskovanje, EU projekti

 • doc. ddr. Mateja KOS, vodja organizacijske enote (mateja.kos@nms.si)
 • dr. Zora ŽBONTAR (zora.zbontar@nms.si)
 • Meta ŽVOKELJ, vodja trgovine (meta.zvokelj@nms.si)
 • Mihaela MILIVOJEVIČ (mihaela.milivojevic@nms.si)
 • blagajna@nms.si
 • Tinka H. SELIČ (tinka.selic@nms.si)
 • Maja BAHAR (maja.bahar@nms.si)

Fotografski atelje

 • Tomaž LAUKO (tomaz.lauko@nms.si)

Posredovanje fotografskega in risanega gradiva

 • Tomislav KAJFEŽ, mag. (tomo.kajfez@nms.si)

Najemi prostorov

 • info@nms.si

Tehnična služba

 • Hamid KOSO (hamid.koso@nms.si) 
 • Boštjan POGORELC (bostjan.pogorelc@nms.si)
 • Igor JUNAK (igor.junak@nms.si)
Kolektiv Narodnega muzeja Slovenije na 200. obletnico ustanovitve prvega muzeja na Slovenskem, 15. oktobra 2021 (foto: Matej Drobež)
 

 

Prijavite se na e-novice