SI
Show menu

Izr. prof. dr. Janka Istenič

Kustosinja za antično arheologijo (rimsko obdobje) in vodja Arheološkega oddelka Narodnega muzeja Slovenije

Naslov: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta: janka.istenic@nms.si

Akademska kariera

Doktorat iz rimske provincialne arheologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1993
Disertacija: Poetovio, zahodna grobišča (objava: Katalogi in monografije 32, 1999 in 33, 2000, cf. bibliografija)

Diploma iz arheologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1985
Diplomska naloga: Rimsko grobišče Rodik – Pod Jezerom (objavljeno v: Arheološki vestnik 38, 1987, 69–136)

Izobraževanje v tujini
1987/88 Ludwig-Maximillians-Universität München, Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie (prof. dr. Günter Ulbert)

Delovna mesta
Od 1991 kustosinja v Narodnem muzeju Slovenije, od leta 1999 vodja Arheološkega oddelka
1985–1990 mlada raziskovalka in asistentka, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Univerza v Ljubljani

Imenovanja
Dopisna članica Nemškega arheološkega inštituta

Področja znanstvenega raziskovanja

Od leta 1999

 • Rimska vojaška oprema in najdišča
 • Arheometrija (kovine – predvsem medenina, steklo)
 • Rimska provincialna arheologija

1985–1999

 • Rimska keramika (predvsem lokalna proizvodnja) in ostale drobne najdbe, rimska grobišča

Raziskave v teku

Raziskovalni program (2015–2020): Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave (sodelovanje Narodnega muzeja Slovenije in Instituta »Jožef Stefan«)
Teme:

 • Rimska vojaška oprema, predvsem najdbe iz reke Ljubljanice in Idrijsko-Cerkljanskega območja iz predavgustejskega in avgustejskega obdobja (monografija Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice, KiM 43, 2019)
 • Zgodnja raba medenine
 • Arheometrične raziskave stekla rimske dobe in pozne antike

Razstave

 • Rimske zgodbe s stičišča svetov, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2014– (stalna razstava)
 • Istenič, J. idr., A River and its Past, Armémuseum, Stockholm, Švedska, 25. 5. 2011–8.1. 2012
 • Istenič, J. idr., Ljubljanica – kulturna dediščina reke, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 15. 2.–30. 10. 2009
 • Istenič, J., Nestorović, A., V dragulje vbrušene podobe. Rimske geme Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 13. 12. 2005–26. 3. 2006; Pokrajinski muzej Celje, 13. 4.–18. 6. 2006; Pokrajinski muzej Ptuj, 23. 6.–27. 8. 2006
 • Istenič, J. idr., Zakladi Narodnega muzeja Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, stalna razstava 2004–2014

Uredniško delo

Urednica

 • Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem (Katalogi in monografije, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015 (pdf, 20,6 MB)
 • Naravoslovne raziskave premične arheološke dediščine v Sloveniji 1998–2008 / Natural science studies of the movable archaeological heritage in Slovenia 1998–2008, Narodni muzej Slovenije / National Museum of Slovenia 17.–18. 2. 2009. Argo 53/1, 2010, 60–117.
 • Ljubljanica – kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009.
 • The Ljubljanica – A River and its Past. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009 (pdf, 25,3 MB).
 • Nestorović, A., V dragulje vbrušene podobe sveta. Rimske geme v Sloveniji. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2005.
 • Nestorović, A., Images of the World engraved in Jewels. Roman Gems from Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2005.

Uredniški odbori

Organizacija znanstvenih srečanj

 • 6. Balkanski simpozij o arheometriji. Narodni muzej Slovenije, 25.–28. 9. 2018
 • Rimska vojska v Sloveniji. Narodni muzej Slovenije, 17.–18. 11. 2011
 • Naravoslovne raziskave premične arheološke dediščine v Sloveniji 1998–2008. Narodni muzej Slovenije, 17.–18. 2. 2009

Pedagoško delo

 • Izredna profesorica (od marca 2017), Podiplomska šola ZRC SAZU, Ljubljana
 • Docentka (2007–2012), Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij
 • Asistentka (1985–1990), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Nagrade

Nedavne objave

 • ISTENIČ, J., Šmit, Ž., Research using the methods of proton-induced X-ray emission (PIXE) and proton-induced gamma emission (PIGE) / Raziskave z metodama protonsko vzbujene rentgenske spektromentrije (PIXE) in protonsko vzbujenih žarkov gama (PIGE). V:  ISTENIČ, J., Roman Military Equipment from the River Ljubljanica: Typology, Chronology and Technology / Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice: arheološke in naravoslovne raziskave (Katalogi in monografije, 43). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2019, 144–189 (pdf, 4,61 MB).
 • ISTENIČ, J., Janežič, M., Lazar, E. in Ž. Šmit 2018, Roman cavalry equipment and other militaria from the 2010 and 2011 excavations at Ptuj (Slovenia), Journal of Roman Military Equipment Studies 19, 165–175 (pdf, 851 KB).
 • ISTENIČ, J., Roman Military Equipment from the River Ljubljanica: Typology, Chronology and Technology / Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice: arheološke in naravoslovne raziskave (Katalogi in monografije, 43). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2019 (pdf uvodnih strani, 486 KB).
 • ISTENIČ, J., Roman bronze helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia / Rimske bronaste čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji. Arheološki vestnik 69, 2018, 277–344 (pdf, 1,8 MB).

Izbrane objave

Monografije

Članki

 • ISTENIČ, J., Roman bronze helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia / Rimske bronaste čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji. Arheološki vestnik 69, 2018, 277–344 (pdf, 1,8 MB).
 • ISTENIČ, J., Non-ferrous metals on late Republican and early Principate Roman military metalwork found in the River Ljubljanica (Slovenia). Journal of Roman military equipment studies 17, 2016, 279–285 (pdf, 390 KB).
 • ISTENIČ, J. (s prispevkom Alenke Miškec: katalog novcev), Traces of Octavian's military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine / Sledovi Oktavijanovega vojaškega delovanja na Gradišču v Cerknem in Vrh gradu pri Pečinah. V: Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem (Katalogi in monografije, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015, 43–73 (pdf, 2,8 MB).
 • ISTENIČ, J. (s prispevkom Andreja Šemrova: katalog novcev), Mali Njivč above Novaki / Mali Njivč nad Novaki. V: Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem (Katalogi in monografije, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015, 365–384 (pdf, 2,3 MB).
 • ISTENIČ, J., Celtic or Roman? Late La Tène-Style Scabbards with Copper-Alloy or Silver Openwork Plates. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, 755–762 (pdf, 885 KB).
 • ISTENIČ, J., Ž. ŠMIT, Celts and Romans: a contribution to research into cultural interactions. V: Pernicka, E., Schwab R. (ur.). Under the volcano. Proceedings of the International Symposium on the Metallurgy of the European Iron Age (SMEIA) held in Mannheim, Germany, 20–22 April 2010, Forschungen zur Archäometrie und Altertumswissenschaft Band 5, Rahden/Westfalen 2014, 205–220 (pdf, 26,8 MB).
 • ISTENIČ, J., Column grave monument from Emona. Arheološki vestnik 64, 2013, 149–175 (pdf, 2,9 MB).
 • ISTENIČ, J., Early roman graves with weapons in Slovenia: an overview. – V: Sanader, M. (ur.). Rimska vojna oprema u pogrebnom kontekstu: radovi XVII. ROMEC-a / Weapons and military equipment in a funerary context: proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference / Militaria als Grabbeilage: Akten der 17. Roman Military Equipment Conference, (Dissertationes et monographie 7), Zagreb 2013, 23–35 (pdf, 5,2 MB).
 • ŠMIT, Ž., Tartari, F., Stamati, F., Vevecka-Prifta, A., Istenič, J., Analysis of Roman glass from Albania by PIXE/PIGE method. Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms [print ed.], vol. 296, no. 1, 2013, 7–13 (pdf, 709 KB).
 • ISTENIČ, J., Daggers of the Dangstetten type, Arheološki vestnik 63, 2012, 159–178 (pdf, 1,6 MB).
 • ŠMIT, Ž., Knific, T., Jezeršek, D., Istenič, J., Analysis of early medieval glass beads – glass in the transition period. Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms [print ed.], vol. 278,  no. 1, 2012, str. 8–14 (pdf, 954 KB).
 • ISTENIČ, J., ŠMIT, Ž., A raw glass chunk from the vicinity of Nauportus (Vrhnika). V: LAZAR, I., Županek, B. (ur.). Emona: med Akvilejo in Panonijo / Emona: between Aquileia and Pannonia, Annales Mediterranei, Koper, 2012, 301–309 (pdf, 1,3 MB).
 • ISTENIČ, J., KOSEC, L., PEROVŠEK, S., GOSAR, M., in NAGODE, A.: Research on a laddered chape from a Late La Tene scabbard with an openwork fitment from the River Ljubljanica. – Arheološki vestnik 62, 2011, 317–337 (pdf, 3,8 MB).
 • ISTENIČ, J., Meč iz Ljubljanice – izziv in povod za raziskovanje, Delo, Priloga Znanost, 27. 11. 2011 (jpg, 767 KB).
 • ISTENIČ, J., Poznolatenske nožnice s predrtim okrasnim okovom iz bakrove zlitine ali srebra,  Arheološki vestnik 61, 2010, 121–164 (pdf, 3,6 MB).
 • ISTENIČ, J., An early Roman dagger from the vicinity of Štanjel. V: Tiefengraber, G., Kavur, B. and A. Gaspari (ur.), Keltske študije II. Papers in honour of Mitja Guštin, (Protohistoire Européenne, 11). Montagnac 2009, 331–342 (pdf, 3,6 MB).
 • ISTENIČ, J., Šmit, Ž., Jezeršek, D., in Knific, T., Pixe-PIGE analysis of Carolingian glass from Slovenia. Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms [print ed.], 267/1, 2009, 121–124 (objava na spletu).
 • ISTENIČ, J., The early Roman military route along the river Ljubljanica (Slovenia). V: Morillo, Á., Hanel, N., Martín, E. (ur.), Limes XX. Estudios sobre la frontiera romana / Roman frontier studies, (Anejos de Gladius, 13). Madrid, Merida 2009, 855–865 (pdf, 1,3 MB).
 • ISTENIČ, J., Roman military equipment and the beginnings of the Roman use of brass in Europe. V: Busch, A. W. (ur.). Waffen in Aktion. Akten der 16. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Xanten, 13.–16. Juni 2007, (Xantener Berichte 16). Mainz am Rhein 2009, 237–242 (pdf, 1,5 MB).
 • ISTENIČ, J., Ljubljanica – rimska trgovska in prometna pot. V: Turk, P., Istenič, J., Knific, T. in Nabergoj T. (ur.), The Ljubljanica – A River and its Past. Ljubljana 2009, 79–85 (pdf, 1,5 MB).
 • ISTENIČ, J., Ljubljanica in rimska vojska. V: Turk, P., Istenič, J., Knific, T. in Nabergoj, T. (ur.), The Ljubljanica – A River and its Past. Ljubljana 2009, 86–91 (pdf, 2,1 MB).
 • ISTENIČ, J., Rimsko obdobje. V: Turk, P., Istenič, J., Knific, T. and T. Nabergoj (ur.), The Ljubljanica – A River and its Past. Ljubljana 2009, 265–317 (pdf, 3,4 MB).
 • ISTENIČ, J., (& Ž. Šmit), The beginning of the use of brass in Europe with particular reference to the southeastern Alpine region. V: La Niece, S., Hook, D. R. and P. T. Craddock (ur.). Metals and mines. Studies in archaeometallurgy. London: Archetype: British Museum, 2007, 140–147 (pdf, 2 MB).
 • ISTENIČ, J., Evidence for a very late Republican siege at Grad near Reka in Western Slovenia. V: Cencic, J. (ur.), Archäologie der Schlachtfelder – Militaria aus Zerstörungshorizonten. Akten der 14. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Wien, 27.–31. August 2003 (Carnuntum Jahrbuch, 2005). Wien 2005, 77–87 (pdf, 2,9 MB).
 • ISTENIČ, J., Fibule skupine Alesia v Sloveniji. Arheološki vestnik 56, 2005, 187–212 (objava na spletu).
 • ISTENIČ, J., (& Daszkiewicz, M. and G. Schneider), Local production of pottery and clay lamps at Emona (Italia, regio X). Rei Cretariae Rom. Fautorum acta 38, 2003, 83–91 (pdf, 2,9 MB).
 • ISTENIČ, J., Zgodnjerimski »Zaklad z Vrhnike«: zbirka najdb iz reke Ljubljanice. Arheološki vestnik 54, 2003, 281–298 (pdf, 2,6 MB).
 • ISTENIČ, J., A uniface medallion with a portrait of Augustus from the River Ljubljanica (Slovenia). Germania 81, 2003, 263–276 (pdf, 3,8 MB).
 • ISTENIČ, J., The western cemetery of Poetovio: burial evidence and cultural identity. Histria antiqua 8, 2002, 165–173 (pdf, 12,8 MB).
 • ISTENIČ, J., Bronze statuette of Apollo from the River Ljubljanica. V: Giumlia-Mair, A. (ur.). I bronzi antichi, produzione e tecnologia. Atti del XV Congresso Internazionale sui Bronzi Antichi, Grado-Aquileia, 22–26 maggio 2001 (Monographies Instrumentum, 21). Montagnac 2002, 450–455.
 • ISTENIČ, J., Rimski poznorepublikanski gladij iz Ljubljanice. Arheološki vestnik 51, 2000, 171–182 (objava na spletu).
 • ISTENIČ, J., (& G. Schneider), Aegean cooking ware in the Eastern Adriatic. Rei Cretariae Rom. Fautorum acta 36, 2000, 341–348 (pdf, 1,9 MB).
 • ISTENIČ, J., Zapisi v venetski pisavi na Koroškem in v Sloveniji. Zgodovinski časopis 39/4, 1985, 313–334 (pdf, 12,8 MB).

Bibliografija

Celotna bibliografija je dostopna prek sistema COBISS
Posodobljeno avgusta 2021.
 

 

Prijavite se na e-novice