SI
Show menu

Izr. prof. dr. Janka Istenič

Kustosinja za antično arheologijo (rimsko obdobje)

Naslov: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta: janka.istenic@nms.si

Akademska kariera

Doktorat iz rimske provincialne arheologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1993.
Disertacija: Poetovio, zahodna grobišča (objava: Katalogi in monografije 32, 1999 in 33, 2000, cf. bibliografija).

Diploma iz arheologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1985.
Diplomska naloga: Rimsko grobišče Rodik – Pod Jezerom (objavljeno v: Arheološki vestnik 38, 1987, 69–136).

Izobraževanje v tujini:

 • 1987/88 Ludwig-Maximillians-Universität München, Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie (prof. dr. Günter Ulbert).


Delovna mesta:

 • Od 1991 kustosinja v Narodnem muzeju Slovenije, od leta 1999 vodja Arheološkega oddelka.
 • 1985–1990 mlada raziskovalka in asistentka, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Univerza v Ljubljani.

Vodstvene zadolžitve:

Imenovanja:
 • 2006: Dopisna članica Nemškega arheološkega inštituta
 • 2015–2021, 2022– : predstavnica področja Arheologija v Znanstvenoraziskovalnem svetu za humanistiko pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Glavna področja znanstvenega raziskovanja

Rimska doba, predvsem na ozemlju današnje Slovenije in v soseščini.

1999 :

 • Rimska vojaška oprema in najdišča
 • Arheometrija (kovine – predvsem medenina, steklo)
 • Rimska provincialna arheologija

1985 – 1999:

 • Rimska keramika (predvsem lokalna proizvodnja) in ostale drobne najdbe, rimska grobišča

Raziskave v teku

Raziskovalni program Raziskave arheološke dediščine (2022-2027)

Teme, ki zadevajo rimsko obdobje:

 • rimska vojaška oprema,
 • arheometrija (kovine - predvsem uporaba barvnih kovin),
 • rimska svetišča v spodmolih ali jamah.

Razstave

 • Rimske zgodbe s stičišča svetov, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2014– (stalna razstava)
 • Istenič, J. idr., A River and its Past, Armémuseum, Stockholm, Švedska, 25. 5. 2011–8.1. 2012
 • Istenič, J. idr., Ljubljanica – kulturna dediščina reke, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 15. 2.–30. 10. 2009
 • Istenič, J., Nestorović, A., V dragulje vbrušene podobe. Rimske geme Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 13. 12. 2005–26. 3. 2006; Pokrajinski muzej Celje, 13. 4.–18. 6. 2006; Pokrajinski muzej Ptuj, 23. 6.–27. 8. 2006
 • Istenič, J. idr., Zakladi Narodnega muzeja Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, stalna razstava 2004–2014

Uredniško delo

Urednica

 • Istenič, J., Ragolič, A., Roman Military Decoration torques: literary, epigraphic representational and archaeological evidence / Rimsko vojaško odlikovanje tortorques: literarni, epigrafski in arheološki viri ter upodobitve. (Katalogi in monografije, 46). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2023.
 • Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem (Katalogi in monografije, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015 (pdf, 20,6 MB)
 • Naravoslovne raziskave premične arheološke dediščine v Sloveniji 1998–2008 / Natural science studies of the movable archaeological heritage in Slovenia 1998–2008, Narodni muzej Slovenije / National Museum of Slovenia 17.–18. 2. 2009. Argo 53/1, 2010, 60–117.
 • Ljubljanica – kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009.
 • The Ljubljanica – A River and its Past. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009 (pdf, 25,3 MB).
 • Nestorović, A., V dragulje vbrušene podobe sveta. Rimske geme v Sloveniji. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2005.
 • Nestorović, A., Images of the World engraved in Jewels. Roman Gems from Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2005.

Uredniški odbori

Organizacija znanstvenih srečanj

Pedagoško delo

 • Izredna profesorica (od marca 2017), Podiplomska šola ZRC SAZU, Ljubljana; nosilka predmeta Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine in sonosilka predmeta Romanizacija, oboje v modulu Tisočletja med Jadranom in Podonavjem.
 • Docentka (2007–2012), Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij.
 • Asistentka (1985–1990), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Nagrade

Nedavne objave

Monografija:
 • ISTENIČ, J., RAGOLIČ, A., Roman Military Decoration torques: literary, epigraphic representational and archaeological evidence / Rimsko vojaško odlikovanje tortorques: literarni, epigrafski in arheološki viri ter upodobitve. (Katalogi in monografije, 46). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2023. Vsebina ali nakup
Recenzija:
  BRECCIA, G. W., Arheološki vesnik 74, 2023, 667-668. PDF
Članki:
 • ISTENIČ, J., Grad near Reka, Gradišče in Cerkno, and Vrh Gradu near Pečine: pre-Roman places of worship?. V: HORVAT, J., F. BERNARDINI, M. BELAK (ur.), The Roman conquest beyond Aquileia: (II−I centuries BC), Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 45, 2023, 111-125. PDF
 • ISTENIČ, J., Roman military routes of the 1st century BC in the South-Eastern Alps. V: B. Hebert (ur.), Conference »Late Republican and Early Augustian influences on the fringes of the Eastern Alps – architecture and military« in Magdalensberg (Carinthia), June 10 th, 2022, Wien, 2023, d8-d10. PDF

Izbrane objave

Monografije

 • ISTENIČ, J., Roman Military Equipment from the River Ljubljanica: Typology, Chronology and Technology / Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice: arheološke in naravoslovne raziskave (Katalogi in monografije, 43). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2019. PDF ali nakup
Recenzije:
  Eckhard Deschler-Erb 2022, Germania Bd. 99 2021 (2022). PDF
  Giuliana Galli 2021, Archaeologia Maritima Mediterranea 17, 2020. PDF
  Martin Wieland 2020, Der Limes 14, zvezek 2, 38. PDF
 • ISTENIČ, J., Roman stories from the crossroads. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015. PDF
 • ISTENIČ, J., Rimske zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2014. PDF
 • ISTENIČ, J., idr., Stopinje v preteklost: zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2006. Nakup
 • ISTENIČ, J., Poetovio, zahodna grobišča II: grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu: katalog (Katalogi in monografije, 33). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2000. PDF
 • ISTENIČ, J., Poetovio, zahodna grobišča I: grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu (Katalogi in monografije, 32). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 1999. PDF

Članki

2021

 • ISTENIČ, J., ŠMIT, Ž., Non-ferrous metals in Roman (Late Republican and Early Imperial) military equipment from the River Ljubljanica, central Slovenia. V: B. Török, A. Giumlia-Mair (ur.). Proceedings of the 5th International Conference "Archaeometallurgy in Europe" : 19-21 June 2019, Miskolc, Hungary, 2021, 329-354 (Monographies Instrumentum, 73). PDF
 • ŽERJAL, T., HORVAT, J., ISTENIČ, J., Pottery and other productions in the eastern hinterland of Caput Adriae. V: D. Rigato, M. Mongardi, M. Vitelli Casella (ur.). Produzioni artigianali in area adriatica: manufatti, ateliers e attori (III sec. a.C.-V sec. d.C.), Atti della tavola rotonda di Bologna, 23-25 maggio 2019, 2021, 94-109 (Adriatlas 4).
 • ISTENIČ, J., Arheologija. V: T. Lazar, J. Kotar, G. Oitzl (ur.). Narodni muzej Slovenije: 200 let. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2021. Str. 339-364. PDF
2016 - 2020
 • ISTENIČ, J., Roman weapons in watery contexts. V: E. Deschler-Erb (ur.), Waffen im rituellen Kontext, Akten der 20. internationalen Konferenz für Römische Militärausrüstung, Köln, 11.-15. Juni 2019 / Weapons in ritual context, Proceedings of the 20th Roman Military Equipment Conference, Cologne, 11th-15th June 2019 (Journal of Roman military equipment studies 21), 2020, 31–41.  PDF
 • ISTENIČ, J., Caligati in the eastern hinterland of Aquileia up to the Early Augustan period. V: H. Dolenz , K. Strobel (ur.). Chronologie und vergleichende Chronologien zum Ausgang der Römischen Republik und zur Frühen Kaiserzeit, Tagungsband des internationalen Kolloquiums anlässlich 70 Jahre Archäologische Ausgrabungen auf dem Magdalensberg, zugleich Festgabe für Eleni Schindler Kaudela, Klagenfurt am Wörthersee: Landesmuseum für Kärnten, 2019, 271-295 (Kärntner Museumsschriften 87). PDF
 • TURK, P., LAHARNAR, B., ISTENIČ, J., PAVLOVIČ, D., Začetki metalurgije / Beginnings of metallurgy. V: J. Kotar, T. Lazar, P. Fajfar (ur.), Ko zapoje kovina. Tisočletja metalurgije na Slovenskem / The song of metal. Millennia of metallurgy in Slovenia, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2019, 24-55. Nakup
 • ISTENIČ, J., ŠMIZ, Ž., Research using the methods of proton-induced X-ray emission (PIXE) and proton-induced gamma emission (PIGE) / Raziskave z metodama protonsko vzbujene rentgenske spektromentrije (PIXE) in protonsko vzbujenih žarkov gama (PIGE). V:  ISTENIČ, J., Roman Military Equipment from the River Ljubljanica: Typology, Chronology and Technology / Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice: arheološke in naravoslovne raziskave (Katalogi in monografije, 43). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2019, 144–189. PDF
 • ISTENIČ, J., JANEŽIČ, M., LAZAR, E., ŠMIT, Ž., Roman cavalry equipment and other militaria from the 2010 and 2011 excavations at Ptuj (Slovenia). V: J.C.N. Coulston (ur.), Cavalry in the Roman world, Proceedings of the Nineteenth International Roman Military Equipment Conference held in St Andrews, Scotland, 6th-11th June 2016 (Journal of Roman military equipment studies 19), 2018, 163-177. PDF
 • ISTENIČ, J., Roman bronze helmets from the Republican period and the Early Principate in Slovenia / Rimske bronaste čelade republikanske dobe in zgodnjega principata v Sloveniji. Arheološki vestnik 69, 2018, 277–344 PDF
 • ISTENIČ, J., Non-ferrous metals on late Republican and early Principate Roman military metalwork found in the River Ljubljanica (Slovenia). Journal of Roman military equipment studies 17, 2016, 279–285. PDF
2011 - 2015
 • ISTENIČ, J. (s prispevkom Alenke Miškec: katalog novcev), Traces of Octavian's military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine / Sledovi Oktavijanovega vojaškega delovanja na Gradišču v Cerknem in Vrh gradu pri Pečinah. V: Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem (Katalogi in monografije, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015, 43–73. PDF
 • ISTENIČ, J. (s prispevkom Andreja Šemrova: katalog novcev), Mali Njivč above Novaki / Mali Njivč nad Novaki. V: Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem (Katalogi in monografije, 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015, 365–384. PDF
 • ISTENIČ, J., Ž. ŠMIT, Celts and Romans: a contribution to research into cultural interactions. V: Pernicka, E., Schwab R. (ur.). Under the volcano. Proceedings of the International Symposium on the Metallurgy of the European Iron Age (SMEIA) held in Mannheim, Germany, 20–22 April 2010, Forschungen zur Archäometrie und Altertumswissenschaft Band 5, Rahden/Westfalen 2014, 205–220. PDF
 • ISTENIČ, J., Column grave monument from Emona. Arheološki vestnik 64, 2013, 149–175. PDF
 • ISTENIČ, J., Early roman graves with weapons in Slovenia: an overview. – V: Sanader, M. (ur.). Rimska vojna oprema u pogrebnom kontekstu: radovi XVII. ROMEC-a / Weapons and military equipment in a funerary context: proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference / Militaria als Grabbeilage: Akten der 17. Roman Military Equipment Conference, (Dissertationes et monographie 7), Zagreb 2013, 23–35. PDF
 • ŠMIT, Ž., TARTARI, F., STAMATI, F., VEVECKA-PRIFTA, A., ISTENIČ, J., Analysis of Roman glass from Albania by PIXE/PIGE method. Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms [print ed.], vol. 296, no. 1, 2013, 7–13. PDF
 • ISTENIČ, J., Daggers of the Dangstetten type, Arheološki vestnik 63, 2012, 159–178. PDF
 • ŠMIT, Ž., KNIFIC, T., JEZERŠEK, D., ISTENIČ, J., Analysis of early medieval glass beads – glass in the transition period. Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms [print ed.], vol. 278,  no. 1, 2012, str. 8–14. PDF
 • ISTENIČ, J., Celtic or Roman? Late La Tène-Style Scabbards with Copper-Alloy or Silver Openwork Plates. V: VAGALINSKI, L. F., N. SHARANKOV (ur.), Limes XXII: proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012. Sofia: National Archaeological Institute with Museum, 2015. Str. 755-762. PDF
 • ISTENIČ, J., ŠMIT, Ž., A raw glass chunk from the vicinity of Nauportus (Vrhnika). V: LAZAR, I., Županek, B. (ur.). Emona: med Akvilejo in Panonijo / Emona: between Aquileia and Pannonia, Annales Mediterranei, Koper, 2012, 301–309. PDF
 • ISTENIČ, J., KOSEC, L., PEROVŠEK, S., GOSAR, M., in NAGODE, A.: Research on a laddered chape from a Late La Tene scabbard with an openwork fitment from the River Ljubljanica. – Arheološki vestnik 62, 2011, 317–337. PDF
 • ISTENIČ, J., Meč iz Ljubljanice – izziv in povod za raziskovanje, Delo, Priloga Znanost, 27. 11. 2011. JPG
2006 - 2010
 • ISTENIČ, J., Poznolatenske nožnice s predrtim okrasnim okovom iz bakrove zlitine ali srebra,  Arheološki vestnik 61, 2010, 121–164. PDF
 • ISTENIČ, J., An early Roman dagger from the vicinity of Štanjel. V: Tiefengraber, G., Kavur, B. and A. Gaspari (ur.), Keltske študije II. Papers in honour of Mitja Guštin, (Protohistoire Européenne, 11). Montagnac 2009, 331–342. PDF
 • ISTENIČ, J., ŠMIT, Ž., JEZERŠEK, D., in KNIFIC, T., Pixe-PIGE analysis of Carolingian glass from Slovenia. Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms [print ed.], 267/1, 2009, 121–124 (objava na spletu).
 • ISTENIČ, J., The early Roman military route along the river Ljubljanica (Slovenia). V: Morillo, Á., Hanel, N., Martín, E. (ur.), Limes XX. Estudios sobre la frontiera romana / Roman frontier studies, (Anejos de Gladius, 13). Madrid, Merida 2009, 855–865. PDF
 • ISTENIČ, J., Roman military equipment and the beginnings of the Roman use of brass in Europe. V: Busch, A. W. (ur.). Waffen in Aktion. Akten der 16. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Xanten, 13.–16. Juni 2007, (Xantener Berichte 16). Mainz am Rhein 2009, 237–242. PDF
 • ISTENIČ, J., Ljubljanica – rimska trgovska in prometna pot. V: Turk, P., Istenič, J., Knific, T. in Nabergoj T. (ur.), The Ljubljanica – A River and its Past. Ljubljana 2009, 79–85. PDF
 • ISTENIČ, J., Ljubljanica in rimska vojska. V: Turk, P., Istenič, J., Knific, T. in Nabergoj, T. (ur.), The Ljubljanica – A River and its Past. Ljubljana 2009, 86–91. PDF
 • ISTENIČ, J., Rimsko obdobje. V: Turk, P., Istenič, J., Knific, T. and T. Nabergoj (ur.), The Ljubljanica – A River and its Past. Ljubljana 2009, 265–317. PDF
 • ISTENIČ, J., Ž. ŠMIT, The beginning of the use of brass in Europe with particular reference to the southeastern Alpine region. V: La Niece, S., Hook, D. R. and P. T. Craddock (ur.). Metals and mines. Studies in archaeometallurgy. London: Archetype: British Museum, 2007, 140–147. PDF
2000 - 2005
 • ISTENIČ, J., Evidence for a very late Republican siege at Grad near Reka in Western Slovenia. V: Cencic, J. (ur.), Archäologie der Schlachtfelder – Militaria aus Zerstörungshorizonten. Akten der 14. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Wien, 27.–31. August 2003 (Carnuntum Jahrbuch, 2005). Wien 2005, 77–87. PDF
 • ISTENIČ, J., Fibule skupine Alesia v Sloveniji. Arheološki vestnik 56, 2005, 187–212. PDF
 • ŠMIT, Ž. J. ISTENIČ, V. GERDUN, Z. MILIĆ, A. MLADENOVIČ, Archaeometric analysis of Alesia group brooches from sites in Slovenia. Arheološki vestnik 56, 2005, 213-233. Članek na spletu
 • ISTENIČ, J., M. TOMANIČ JEVREMOV, Poetovian wasters from Spodnja Hajdina near Ptuj. Arheološki vestnik 55, 2004, 313-341. Article online
 • ISTENIČ, J., (& Daszkiewicz, M. and G. Schneider), Local production of pottery and clay lamps at Emona (Italia, regio X). Rei Cretariae Rom. Fautorum acta 38, 2003, 83–91. PDF
 • ISTENIČ, J., Avgustejske nožnice mečev z mrežastimi okovi. Arheološki vestnik 54, 2003, 271-279. PDF
 • ISTENIČ, J., Zgodnjerimski »Zaklad z Vrhnike«: zbirka najdb iz reke Ljubljanice. Arheološki vestnik 54, 2003, 281–298. PDF
 • ISTENIČ, J., A uniface medallion with a portrait of Augustus from the River Ljubljanica (Slovenia). Germania 81, 2003, 263–276. PDF
 • ISTENIČ, J., The western cemetery of Poetovio: burial evidence and cultural identity. Histria antiqua 8, 2002, 165–173. PDF
 • ISTENIČ, J., Bronze statuette of Apollo from the River Ljubljanica. V: Giumlia-Mair, A. (ur.). I bronzi antichi, produzione e tecnologia. Atti del XV Congresso Internazionale sui Bronzi Antichi, Grado-Aquileia, 22–26 maggio 2001 (Monographies Instrumentum, 21). Montagnac 2002, 450–455.
 • ISTENIČ, J., PLESNIČAR-GEC, L., A pottery kiln at Emona. Rei Cretariae Romanae Fautorum acta  37, 2001, 141–146.
 • ISTENIČ, Janka. An early mould-blown pyxis from Poetovio (Slovenia). Instrumentum : bulletin du Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité. juin 2001, 13, 23–24.
 • ISTENIČ, J., A 3rd century face-mask from Slovenia. Instrumentum : bulletin du Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité 13, juin 2001, 27–28. PDF
 • ISTENIČ, J., Rimski poznorepublikanski gladij iz Ljubljanice. Arheološki vestnik 51, 2000, 171–182. PDF
 • ISTENIČ, J., (& G. Schneider), Aegean cooking ware in the Eastern Adriatic. Rei Cretariae Rom. Fautorum acta 36, 2000, 341–348. PDF
 • ŠMIT, Ž., BUDNAR, M., PELICON, ., ZORKO, B., KNIFIC, T., ISTENIČ, J., TRAMPUŽ OREL, N., DEMORTIER, G. Analyses of gold artifacts from Slovenia : presented at 14th International Conference on Ion Beam Analysis/6th European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology, Dresden, Germany 26-30 July 1999. Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms. [Print ed.] 161-163, 2000, 753–757.
1985 - 1995
 • ISTENIČ, J., An Economic View of the Pottery from the Western Cemetery of Poetovio (Ptuj, Slovenia). - In: Provinzialrömische Forschungen. Festschrift für Günter Ulbert, 1995, 349-360.
 • ISTENIČ, J., Glazed pottery from the western cemetery of Poetovio. - Alba regia 25 = Acta Rei. Cret. Rom. Faut. 34, 23-26; Acta Rei. Cret. Rom. Faut. 35, 1995, 245-248.
 • EICHNER, H., ISTENIČ, J., LOVENJAK, M., Ein römerzeitliches Keramikgefäss aus Ptuj (Pettau, Poetovio) in Slowenien mit Inschrift in unbekanntem Alphabet und epichorischer (vermutlich keltischer) Sprache. Arheološki vestnik 45, 1994, 131–142. PDF
 • ISTENIČ, J., The "Emona" glass beakers. Arheološki vestnik 45, 1994, 95–98. PDF
 • ISTENIČ, J., Oljenke z zahodnega grobišča Petovione, v: Ptujski arheološki zbornik: ob 100-letnici muzeja in Muzejskega društva, 1993, 311-330.
 • ISTENIČ, J., Kuhinjsko posuđe egejskih tipova na nalazištu Rodik - nekropola Pod Jezerom, v: Diadora 10, 1988, 99-110.
 • ISTENIČ, J., Rodik - grobišče Pod Jezerom. Arheološki vestnik 38, 1987, 69–136. PDF
 • ISTENIČ, J., Zapisi v venetski pisavi na Koroškem in v Sloveniji. Zgodovinski časopis 39/4, 1985, 313–334. PDF

Bibliografija

Celotna bibliografija je dostopna prek sistema COBISS.
Posodobljeno 3. november 2023.
 

 

Prijavite se na e-novice