SI
Show menu

Dr. Boštjan Laharnar

Dr. Boštjan Laharnar, univ. dipl. arheolog, muzejski svetovalec, znanstveni sodelavec

Rojen 7. 6. 1979, Šempeter pri Gorici.

Osnovno šolanje na Šentviški Gori in Mostu na Soči. Gimnazija v Tolminu med letoma 1994 in 1998.

Študij arheologije na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani med letoma 1999 in 2007. Diplomsko delo Šentviška planota v železni dobi in zgodnji antiki, mentorica akad. red. prof. dr. Biba Teržan.  

Podiplomski študij
Doktorski študij v okviru podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca v Narodnem muzeju Slovenije, mentorja doc. dr. Janka Istenič in red. prof. Peter Kos.
Leta 2012 zagovarjal doktorsko disertacijo Notranjska med prazgodovino in antiko na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete na Univerzi v Ljubljani.

Zaposlitev
Mladi raziskovalec, Arheološki oddelek, Narodni muzej Slovenije (1. 10. 2007–29. 2. 2012).
Kustos za prazgodovino, Arheološki oddelek, Narodni muzej Slovenije (od 1. 3. 2012).

Muzejsko delo

 • Skrbi za obsežno železnodobno zbirko v Narodnem muzeju Slovenije, za njeno promocijo kot tudi za poljudno in strokovno podajanje vsebin. Soavtor devetih občasnih arheoloških razstav v Narodnem muzeju Slovenije in Tolminskem muzeju. Soavtor aktualne stalne arheološke razstave Zgodbe s stičišča svetov v Narodnem muzeju Slovenije.

Evropski projekti

Znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo

Uredniško delo

Nagrade

 • Valvasorjeva nagrada Slovenskega muzejskega društva za enkraten dosežek v letu 2020 (kot soavtorju stalne arheološke razstave Zgodbe s stičišča svetov v Narodnem muzeju Slovenije).
 • Priznanje Slovenskega arheološkega društva leta 2018 za soavtorstvo razstave Stari bogovi obmolknejo. Šentviška planota v arheoloških dobah.

Izbrane nedavne objave


Monografija


Članki

 • LAHARNAR, Boštjan, MLINAR, Miha. Železnodobno grobišče na Gradcu pri Krnu = Iron Age cemetery at Gradec near Krn (Slovenia). Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2022, 73, str. 539–583 (pdf, 1,83 MB).
 • BRATINA, Patricija, LAHARNAR, Boštjan, SVOLJŠAK, Drago. Jelenšek nad Godovičem: gradišče in grobišče iz starejše železne dobe = Jelenšek above Godovič (Slovenia): hillfort and cemetery from the Early Iron Age. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2022, 73, str. 585–600 (pdf, 950 KB).
 • LAHARNAR, Boštjan, MURGELJ, Ida. Ulaka nad Starim trgom pri Ložu v starejši železni dobi = Ulaka above Stari trg pri Ložu in the Early Iron Age. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2021, 72, str. 335–362, DOI (pdf, 1,06 MB).
 • LAHARNAR, Boštjan, LOZIĆ, Edisa, MIŠKEC, Alenka. Gradišče nad Knežakom. V: HORVAT, Jana (ur.), LAZAR, Irena (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru = Minor Roman settlements in Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 123–140, zvd., ilustr. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 40 (pdf, 5,99 MB).
 • LAHARNAR, Boštjan. The Mokronog group as part of the Celtic world: the current state of research. V: PIERREVELCIN, Gilles (ur.), KYSELA, Jan (ur.), FICHTL, Stephan (ur.). Unité et diversité du monde celtique = Unity and diversity in the Celtic world: 42e colloque international de l'Association française pour l'étude de l'âge du fer, Prague, 10-13 mai 2018. Paris: AFEAF-Assoc française pour l'étude de l'âge du fer, 2020. Str. 413–423 (pdf, 1,59 MB).
 • ŠMIT, Žiga, LAHARNAR, Boštjan, TURK, Peter. Analysis of prehistoric glass from Slovenia. Journal of archaeological science: reports. Feb. 2020, vol. 29, art. no. 102114 (pdf, 2,43 MB).
 • LAHARNAR, Boštjan, MLINAR, Miha. A La Tène grave from Srpenica: new evidence of Early Latènisation of the Posočje Region in Northwestern Slovenia. V: BAITINGER, Holger (ur.), SCHÖNFELDER, Martin (ur.). Hallstatt und Italien: Festschrift für Markus Egg. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2019. Str. 645–658, ilustr. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Bd. 154 (pdf, 1,82 MB).
 • LAHARNAR, Boštjan, LOZIĆ, Edisa, ŠTULAR, Benjamin. A structured Iron Age landscape in the hinterland of Knežak, Slovenia. V: COWLEY, Dave (ur.). Rural settlement: relating buildings, landscape, and people in the European Iron Age. Leiden: Sidestone Press, 2019. Str. 263–271 (pdf, 4,2 MB).


Na spletu dostopna bibliografija: 
BOŠTJAN LAHARNAR | Narodni muzej Slovenije - Academia.edu

Celotna bibliografija od 2002 do 2022: dr. Boštjan Laharnar [29628] (cobiss.net)


Posodobljeno septembra 2022.
 

 

Prijavite se na e-novice