SI
Show menu

Narodni muzej Slovenije – 200 let

Glavni in odgovorni uredniki:

Tomaž Lazar, Jernej Kotar, Gašper Oitzl


Dvesto let po ustanovitvi Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani praznujemo rojstvo kulturnega in znanstvenega središča, ki je v slovenskem prostoru zapustilo neizbrisne sledi. Slavnostni jubilej pa nas hkrati zavezuje k podrobnejšemu pogledu v častitljivo, a le površno raziskano preteklost naše najstarejše muzejske institucije. S to tematiko se je spoprijelo že več piscev, vendar nobena od dosedanjih preglednih objav ni presegla ravni zgoščenega, poljudnega prikaza, praviloma brez poglobljenega kritičnega aparata, ki bi dopuščal sledljivo preverbo virov.

Da bi zapolnili tako očitno zgodovinopisno vrzel, smo k sodelovanju pritegnili predstavnike vseh štirih neposrednih naslednikov nekdanjega deželnega muzeja: Narodnega muzeja Slovenije, Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Slovenskega etnografskega muzeja in Arhiva Republike Slovenije. Plod skupnih prizadevanj je obsežna znanstvena monografija, ki temelji na izčrpnih raziskavah doslej večinoma še neznanega oziroma neobjavljenega gradiva iz muzejskega arhiva, Arhiva Republike Slovenije in tudi nekaterih arhivskih ustanov onkraj današnjih državnih meja.

Tako se prvič doslej celovito razkrivajo zapletene okoliščine nastajanja Kranjskega deželnega muzeja, pri katerem so se udejstvovala malone vsa vidnejša imena tedanje kranjske politične in intelektualne elite. Podrobneje smo predstavili muzejsko delovanje v prvih sto letih obstoja, od težavnih začetkov do zlate dobe v času Karla Dežmana, pa tudi ozadja postopne cepitve nekdaj enotne ustanove na ožje usmerjene člene v desetletjih po razpadu Habsburške monarhije. Na tej podlagi je temeljil poznejši razvoj osrednjih slovenskih muzejev in arhiva, pripovedni lok pa sklenemo s pregledom delovanja Narodnega muzeja Slovenije od druge svetovne vojne do sedanjosti.

2021, 25 x 30,5 cm, 454 strani, trda vezava, ISBN 978-961-6981-53-8. Cena: 49 €

Publikacija izide 15. oktobra 2021.
Naročila: blagajna@nms.si.

Vsebina


Pavel Car, Predgovor

Tomaž Lazar, Zapuščina bogate preteklosti

I.
PRVO »DOLGO STOLETJE« MUZEJA


USTANOVA

Jernej Kotar
Od ustanovitve Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani do odhoda kustosa Henrika Freyerja (1821–1852)

Jernej Kotar
Od nastopa Karla Dežmana do preoblikovanja v Narodni muzej (1852–1924)

Jure Volčjak
Od stanovske ideje do cesarske potrditve. Domovinski/deželni muzej v Ljubljani v obdobju 1821–1826 v luči dunajskega gradiva


OSEBNOSTI

Jernej Kotar, Matija Križnar, Peter Turk
Karel Dežman in njegova muzejska zapuščina

Miha Šimac
Prvi gradniki muzeja


STALNA RAZSTAVA

Gašper Oitzl
Od dvorane v liceju do muzejske palače (1831–1888)

Tomaž Lazar
Od postopnih nadgradenj do reorganizacije Narodnega muzeja (1889–1947)


MUZEJSKA STAVBA

Maja Lozar Štamcar
Novorenesančna palača Kranjskega deželnega muzeja

Darija Mavrič Čeh
Stropna dekoracija Janeza in Jurija Šubica v Narodnem muzeju Slovenije

II.
OSAMOSVAJANJE USTANOV


Mateja Kos
Umetnostna zbirka – Narodni muzej versus Narodna galerija?

Bojana Rogelj Škafar, Marko Frelih
Etnografske zbirke in predmeti v Kranjskem deželnem muzeju – obrobni predstavniki dežele Kranjske in eksotični pričevalci neevropskih kultur

Matija Križnar
Muzejske naravoslovne zbirke in naravoslovci do osamosvojitve Prirodoslovnega muzeja

Andrej Nared
Od arhivske zbirke Kranjskega deželnega muzeja do Arhiva Republike Slovenije


III.
STROKOVNE ENOTE NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE

Tomaž Lazar
Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost ter njegovi predhodniki

Janka Istenič
Arheologija

Matej Hreščak
Zgodovina knjižnice Narodnega muzeja Slovenije

Alenka Miškec
Numizmatični kabinet – od prvih zbirk Kranjskega deželnega muzeja do Numizmatičnega kabineta v Narodnem muzeju Slovenije

Blaženka First
Wintrova zbirka – jedro Grafičnega kabineta Narodnega muzeja Slovenije

Nataša Nemeček
Zgodovinski pregled konservatorsko-restavratorske dejavnosti v Narodnem muzeju Slovenije


Viri in literatura

Sponzor

Zavarovalnica Triglav, d.d.
 

 

Prijavite se na e-novice