SI
Show menu

Situla

Dissertationes Musei Nationalis Sloveniae

Serija je začela izhajati leta 1957. V njej so objavljene sinteze s področja antične arheologije, numizmatike, epigrafike in antične zgodovine. Vse publikacije so v slovenščini in v celoti prevedene v enega od svetovnih jezikov.

Situla 45

SEVERNO EMONSKO GROBIŠČE – RAZISKAVE NA NAJDIŠČU KOZOLEC

Avtorji:
Alenka Miškec, Bernarda Županek, Špela Karo in Gojko Tica
s prispevki Mateje Ravnik, Tine Žerjal, Boruta Toškana, Tamare Leskovar, Tatjane Tomazo Ravnik in Luke Galeta.
Glavna in odgovorna urednica: Alenka Miškec

2020, 23,5 x 30,5 cm, 300 str., 365 barvnih slik, trda vezava, ISBN 978-961-6981-35-4.

Izdal Narodni muzej Slovenije v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane.

Cena: 35 €

Preberi več

Seznam vseh monografij v seriji

Št. 44: Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan
Uredniki: Martina Blečić, Matija Črešnar, Bernhard Hänsel, Anja Hellmuth, Elke Kaiser, Carola Metzner-Nebelsick
2007, 304 x 247 mm, 902 str. - ISBN 978-961-6169-53-0. Cena: 75 €.

Št. 43: Marjeta ŠAŠEL KOS, Appian and Illyricum
2005, 242 x 175 mm, 671 str. - ISBN 961-6169-36-X. Cena: 64,10 €.

Št. 42: The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. Pannonia II.
Uredila Marjeta ŠAŠEL KOS in Peter SCHERRER
2004, 300 x 235 mm, 301 pp. - ISBN 961-6169-30-0. Cena: 39 €.

Št. 41: The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. Pannonia I.
Uredila Marjeta ŠAŠEL KOS in Peter SCHERRER
2003, 300 x 235 mm, 235 pp. - ISBN 961-6169-29-7. Cena: 39 €.

Št. 40: The autonomous towns of Noricum and Pannonia. Noricum / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. Noricum
Uredila Marjeta ŠAŠEL KOS in Peter SCHERRER
2002, 300 x 235 mm, 279 pp. - ISBN 961-6169-21-1. Cena: 50 €

Št. 39 suppl.: Hans-Dietrich KAHL, Der Staat der Karantanen: Fakten, Thesen und Fragen zu einer frühen slawischen Machtbildung im Ostalpenraum (7.-9. Jh.)
2002, 242 x 175 mm, 562 pp. - ISBN 961-6242-49-0. Cena: 25,20 €.

Št. 39: Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo / Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche, 2 zvezka
Uredil Rajko BRATOŽ
2000, 242 x 175 mm, 1130 str. - ISBN 961-6169-14-9. Razprodano.

Št. 38: Marjeta ŠAŠEL KOS, Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic
1999, 242 x 175 mm, 227 str. - ISBN 961-6169-11-4. Cena: 25 €.

Št. 37: Milan LOVENJAK, Inscriptiones Latinae Sloveniae, 1. Neviodunum
1998, 300 x 235 mm, 405 str. - ISBN 961-6169-09-2. Cena: 25 €

Št. 36: Akten des IV internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstshaffens/ Akti IV. Mednarodnega kolokvija o problemih rimske provincialne umetnosti
Uredila Bojan DJURIĆ & Irena LAZAR
1997, 300 x 205 mm, 262 str., 74 pl. - ISBN 961-6169-08-4. Cena: 21 €.

Št. 35: Marjeta ŠAŠEL KOS, Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije / The Roman Inscriptions in the National Museum of Slovenia
1997, 300 x 235 mm, 541 str. - ISBN 961-6169-07-6. Cena: 50 €.

Št. 34: Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit
Uredil Rajko BRATOŽ
1996, 242 x 175 mm, 407 str. - ISBN 961-6169-03-3. Cena: 25 €.

Št. 33: Peter KOS, Andrej ŠEMROV, Rimski novci in kontramarke iz 1. stoletja. Zbirka Numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja, II / Roman Imperial Coins and Countermarks of the 1st Century. Collection of the Coin Cabinet of the National Museum, II
1995, 242 x 175 mm, 127 str., 79 tab. - ISBN 961-6169-00-9. Razprodano.

Št. 32: Željko DEMO, Ostrogothic Coinage from Collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina
1994, 242 x 175 mm, 323 str. z ilustr. - ISBN 86-80651-X. Cena: 25 €.

Št. 31: Maja ŽVANUT, Zbirka pečatnikov v Narodnem muzeju v Ljubljani / Die Siegeltyparsammlung des Nationalmuseums in Ljubljana
1993, 242 x 175 mm, 179 str. z ilustr. - ISBN 86-80651-04-4. Cena: 6,30 €.

Št. 30: Jaroslav ŠAŠEL, Opera selecta
1992, 273 x 190 mm, 872 str. - ISBN 86-80651-03-6. Cena: 50 €.

Št. 29: Peter KOS, Ig – Najdba antoninijanov tretjega stoletja / Ig - A Hoard of Third Century Antoniniani
1991, 242 x 175 mm, 99 str., 50 tab. - ISBN 86-80651-14-1. Cena: 12,60 €.

Št. 28: Peter KOS, Andrej ŠEMROV, Rimski republikanski novci. Zbirka Numizmatičnega kabineta Narodnega muzeja, I / Münzen der Römischen Republik. Sammlung des Münzkabinetts des Nationalmuseums in Ljubljana
1990, 242 x 175 mm, 83 str., 39 tab. - ISBN 86-80651-02-8. Cena: 6,50 €.

Št. 27: Maja ŽVANUT, Knjige iz 16. stoletja v knjižnici Narodnega muzeja / Die Bücher des 16. Jahrhunderts in Nationalmuseum
1988, 242 x 175 mm, 108 str., ilustr. -ISBN 86-80651-12-5. Cena: 4,20 €.

Št. 26: Studia numismatica Labacensia. Alexandro Jeločnik oblata
Uredila Peter KOS, Željko DEMO
1988, 242 x 175 mm, 330 str., ilustr. - ISBN 86-80651-13-3. Cena: 21 €.

Št. 25: Anna et Jaro ŠAŠEL, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt
1986, 242 x 175 mm, 533 str., karta. Broš. Cena: 21 €.

Št. 24: Peter KOS, The Monetary Circulation in the Southeastern Alpine Region ca. 300 B.C. - A.D. 1000
1986, 242 x 175 mm, 263 str., 10 tab. Broš. Razprodano.

Št. 23: Aleksander JELOČNIK, Peter KOS, Zakladna najdba Čentur-C: folisi Maksencija in tetrarhije / The Čentur-C Hoard: Folles of Maxentius and of the Tetrarchy
1983, 242 x 175 mm, 93 str., 18 tab. Broš. Cena: 17,10 €.

Št. 22/2: Ljudmila PLESNIČAR, Bronasta posoda iz Emone s figuralnim prizorom / The Figural Vessel from Emona
1982, 242 x 175 mm, 22 str., ilustr. Broš. Cena: 4,50 €.

Št. 22/1: Danilo BREŠČAK, Antično bronasto posodje Slovenije / Roman Bronze Vessels in Slovenia
1982, 242 x 175 mm, 59 str., 27 tab. Broš. Cena: 4,50 €.

Št. 20/21: Zbornik posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici / Festschrift für Stane Gabrovec
Uredil Tone KNEZ
1980, 242 x 175 mm, 522 str., 38 tab. Broš. Cena: 9 €.

Št. 19: Anna et Jaro ŠAŠEL, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt
1978, 242 x 175 mm, 242 str., karta. Broš. Cena: 22 €.

Št. 18: Peter KOS, Keltski novci Slovenije / Keltische Münzen Sloweniens
1977, 242 x 175 mm, 156 str., 42 tab. Broš. Razprodano.

Št. 17: Drago SVOLJŠAK, Timotej KNIFIC, Vipavska dolina: zgodnjesrednjeveška najdišča / Early-Medieval Sites in the Vipava valley
1976, 242 x 175 mm, 102 str., 61 tab., broš. Razprodano.

Št. 16: Marjan SLABE, Dravlje: grobišče iz časov preseljevanja ljudstev / Dravlje: necropoli dall’ epoca della migrazione dei popoli
1975, 242 x 175 mm, 157 str., 40 tab. Broš. Razprodano.

Št. 14/15: Opuscula Iosepho Kastelic sexagenario dicata
Uredil Aleksander JELOČNIK
1974, 242 x 175 mm, 407 str., 40 tab. Broš. Cena: 8,4 €.

Št. 13: Branko REISP, Kmečki punti na Slovenskem: razprave in katalog dokumentov / Bauernaufstände in Slowenien: Abhandlungen und Katalog der Dokumente
1973, 242 x 175 mm, 202 str., ilustr. Broš. Cena: 2,5 €.

Št. 12: Aleksander JELOČNIK, Čenturska zakladna najdba folisov Maksencija in tetrarhije / The Centur Hoard: Folles of Maxentius and of the Tetrarchy
1973, 242 x 175 mm, 224 str., 23 tab. Broš. Cena: 8,4 €.

Št. 11: Peter PETRU, Hišaste žare Latobikov / Hausurnen der Latobiker
1971, 242 x 175 mm, 164 str., 23 tab. Broš. Razprodano.

Št. 10: Ivo PIRKOVIČ,Crucium: rimska poštna postaja med Emono in Neviodunumom / Crucium: die römische Poststation zwischen Emona und Neviodunum
1968, 242 x 175 mm, 121 str., 4 tab. Broš. Cena: 4,50 €.

Št. 9: David Michael METCALF, Classification of Byzantine Stamena in the Light of a Hoard Found in Southern Serbia
1967, 242 x 175 mm, 130 str., l6 tab. Broš. Razprodano.

Št. 8: Arheološke študije II / Varia Archaeologica II
Uredil Jože KASTELIC
l965, 242 x 175 mm, 213 str., ilustr. Broš. Cena: 2,5 €.

Št. 7: Andrej VALIČ, Staroslovansko grobišče na Blejskem gradu (izkopavanje 1960) / Die altslawische Nekropole auf dem Schlossberg von Bled (Ausgrabung 1960)
1964, 242 x 175 mm, 70 str., 49 tab. Broš. Razprodano.

Št. 6: Darinka ZELINKA, Koptske tkanine v Narodnem muzeju v Ljubljani / Les tissus Coptes du Musée National de Ljubljana
1963, 242 x 175 mm, 76 str., 31 tab. Broš. Razprodano.

Št. 5: Anna et Jaro ŠAŠEL, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt
1963, 242 x 175 mm, 174 str., karta. Broš. Razprodano.

Št. 4: Arheološke študije / Varia Archaeologica
Uredil Jože KASTELIC
l961, 242 x 175 mm, 123 str., ilustr. Broš. Cena: 2,5 €.

Št. 3: Aleksander JELOČNIK, Najdba argenteusov zgodnje tetrarhije v Sisku / The Sisak Hoard of Argentei of the Early Tetrarchy
1961, 242 x 175 mm, 90 str., 15 tab. Broš. Cena: 12,5 €.

Št. 2: Zdenko VINSKI, Arheološki spomenici velike seobe naroda u Srijemu / Die archäologischen Denkmäler der grossen Völkerwanderungszeit in Syrmien
1957, 242 x 175 mm, 54 str., 25 tab. Broš. Cena: 2,50 €.

Št. 1: Prazgodovinske študije / Varia Prehistorica
Uredil Jože KASTELIC
1960, 242 x 175 mm, 161 str., ilustr. Broš. Cena: 2,50 €.

Naročila / Orders: blagajna@nms.si
 

 

Prijavite se na e-novice