SI
Danes odprto
Muzejska10:00 - 18:00
Metelkova10:00 - 18:00
Grad Snežnik10:00 - 16:00
Blejski grad08:00 - 18:00
Ad Pirum11:00 - 22:00
Show menu

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev

Serija je začela izhajati leta 1994. V njej so predstavljeni rezultati raziskav s področja materialne kulture v različnih zgodovinskih obdobjih v Sloveniji.  Njen namen je ovrednotiti materialne ostanke iz preteklosti in določiti njihov pomen kot zgodovinskega vira v primerjavi s pisanimi viri. V seriji predstavljamo materialne zbirke, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, osredotočamo pa se tudi na posamezne aspekte materialne kulture Slovencev. 

Viri 14

Darko KNEZ

Instrumentalna dediščina. Glasbila in glasbeni avtomati iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

Instrumental heritage. Musical Instruments and Music Machines from the Collection of the National Museum of Slovenia

S prispevkoma Irme Langus Hribar in Katje Kavkler

2017, 17 x 23,5 cm, 336 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-19-4.

Cena: 35 €

Preberi več

Viri 13

Tomaž LAZAR

Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem. Raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož

Late-Medieval Artillery in Slovenia. A Study of Two Early Artillery Pieces from the Regional Museum Ptuj – Ormož

S prispevki Marijana Nečemerja, Joži Zabret in Jakoba Lamuta

2015, 17 x 24 cm, 325 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-02-6.

Cena: 30 €

Preberi več

Danes odprto
Muzejska10:00 - 18:00
Metelkova10:00 - 18:00
Grad Snežnik10:00 - 16:00
Blejski grad08:00 - 18:00
Ad Pirum11:00 - 22:00
 

 

Prijavite se na e-novice