SI
Show menu

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev

Serija je začela izhajati leta 1994. V njej so predstavljeni rezultati raziskav s področja materialne kulture v različnih zgodovinskih obdobjih v Sloveniji.  Njen namen je ovrednotiti materialne ostanke iz preteklosti in določiti njihov pomen kot zgodovinskega vira v primerjavi s pisanimi viri. V seriji predstavljamo materialne zbirke, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije, osredotočamo pa se tudi na posamezne aspekte materialne kulture Slovencev. 

Viri 16

Tomaž LAZAR

Oklepi iz Narodnega muzeja Slovenije
Zaščitna oprema od visokega srednjega do zgodnjega novega veka

2021, 25 x 30,5 cm, 384 str., trda vezava, barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-49-1.

Cena: 48 €

Zbirka orožja in bojne opreme sodi med osrednje, v javnosti najbolj znane sklope gradiva v Narodnem muzeju Slovenije. Glede na število eksponatov, njihovo raznovrstnost in zgodovinsko vrednost je zbirka več kot 3500 predmetov gotovo najpomembnejša zaključena celota svoje vrste v Sloveniji.
V monografiji je podrobneje obravnavana osebna zaščitna oprema (oklepi in čelade) – številčno najmanjši, a izjemno pomemben del zbirke. Prikaz vojaškozgodovinskega razvoja slovenskih dežel bralcu približa življenje v prehodnem prostoru v času, iz katerega izvira večina obravnavanih eksponatov, od visokega srednjega veka do konca 17. stoletja. Drugi vsebinski sklop obravnava razvoj zaščitne opreme in okleparske tehnologije v obravnavanem obdobju, v zadnjem delu pa so predstavljena ključna nova spoznanja arheometalurških analiz izbranih primerkov verižnih in ploščnih oklepov iz muzejske zbirke.

Preberi več

Viri 15

Jernej KOTAR

Zbirka pečatov v Narodnem muzeju Slovenije

The Collection of the Seals at the National Museum of Slovenia

2019, 17 x 23,5 cm, 241 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-38-5.

Cena: 32 €

Preberi več

Viri 14

Darko KNEZ

Instrumentalna dediščina. Glasbila in glasbeni avtomati iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

Instrumental heritage. Musical Instruments and Music Machines from the Collection of the National Museum of Slovenia

S prispevkoma Irme Langus Hribar in Katje Kavkler

2017, 17 x 23,5 cm, 336 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-19-4.

Cena: 35 €

Preberi več

Viri 13

Tomaž LAZAR

Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem. Raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož

Late-Medieval Artillery in Slovenia. A Study of Two Early Artillery Pieces from the Regional Museum Ptuj – Ormož

S prispevki Marijana Nečemerja, Joži Zabret in Jakoba Lamuta

2015, 17 x 24 cm, 325 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-02-6.

Cena: 30 €

Preberi več

 

 

Prijavite se na e-novice