SI
Velikanska najdbaKrajinski park Ljubljansko barje je s partnerji pripravil razstavo o dediščini Ižanskih kolišč, ki jih je v neposredni bližini Iga prvi izkopaval tedanji vodja Deželnega muzeja Kranjske Karl Deschmann (Dragotin Dežman).
5. 2. 2016 do 30. 9. 2016

Prva odkritja kolišč na Ljubljanskem barju

Karl Deschmann
(olje, Filip Fröhlich,1865, hrani Narodni muzej Slovenije, foto: Tomaž Lauko)

Krajinski park Ljubljansko barje je s partnerji pripravil razstavo o dediščini Ižanskih kolišč, ki jih je v neposredni bližini Iga prvi izkopaval tedanji vodja Deželnega muzeja Kranjske Karl Deschmann (Dragotin Dežman).

Razstava predstavlja Dežmanov prispevek k razumevanju dediščine kolišč in njihov pomen za današnji čas. Odkritju je sledil izreden odziv javnosti po celotni Avstro-Ogrski in tudi širše, ki traja vse do danes, saj so kolišča na Igu razglašena za spomenik državnega pomena in so vpisana na UNESCO-ov Seznam svetovne dediščine.

Ižanska ali Dežmanova kolišča so del 111 prazgodovinskih kolišč okoli Alp, ki so od leta 2011 vpisana na UNESCO-ov Seznam svetovne dediščine. Ostaline prazgodovinskih naselij so najpomembnejši arheološki vir za raziskovanje zgodnjih agrarnih družb v Evropi. Najdbe nudijo podroben vpogled v življenje prazgodovinske Evrope od leta 5000 do 500 pr. n. št. V času kolišč je prišlo do nekaj odkritij in napredka v družbi, ki so tako brezčasna, da se zdijo samoumevna. Ena izmed njih je keramika, najbolj pa so znane prav okrašene posode z Dežmanovih kolišč.

Na razstavi bodo poleg arhivskih in današnjih podob Barja na ogled in otip tudi replike koliščarskih predmetov, maketa kolišča Maharski prekop, maketa Ljubljanskega barja ter vsebine nadgrajene resničnosti. Pri pripravi razstave so sodelovali Narodni muzej Slovenije, MGML – Mestni muzej Ljubljana ter Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Razstavo so omogočili Ministrstvo za kulturo, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Občina Ig.

 

 

Prijavite se na e-novice