SI
UNICUM 2015 – Keramika danesMednarodna razstava avtorske keramike v tekmovalnem delu trienala.
16. 5. 2015 do 30. 5. 2015

III. mednarodni trienale keramike UNICUM 2015, Slovenija

Narodni muzej Slovenije prireja III. mednarodni trienale keramike UNICUM 2015, Slovenija. V okviru trienala potekajo razstave na 26 lokacijah po Sloveniji.

Mednarodna razstava avtorske keramike v tekmovalnem delu trienala, ki je na ogled v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, je osrednji dogodek UNICUMA 2015. Zanjo je prispelo 309 prijav iz 52 držav. Med njimi je bilo na razstavo uvrščenih 94 avtorjev in njihovih del iz 35 držav. Umetniki so morali dokazati, da razumejo keramiko kot izrazni medij in kot posrednika med avtorjevo idejo in tehnično izvedbo v materialu.

Mednarodna strokovna žirija je med razstavljenimi deli izbrala nagrajence, ki jih je razglasila na odprtju razstave.

Nagrajena dela

VELIKA NAGRADA UNICUM 2015 / GRAND PRIX UNICUM 2015

Veljko Zejak (Srbija–Slovenija): Veliki denar / Big Money

Delo kaže na propad materializma, tako da upodobi dolarski bankovec, simbol vodilne svetovne ekonomije, poln razpok. Iz ozadja skozi razpoke preseva rdeča svetloba, s čimer je uporabljen preprost barvni simbolizem. Rdeča je barva krvi, za kapitalizmom se skriva veliko krvi (in solz, bi lahko dodali). Direkten in lahko razumljiv simbolizem in keramična slika v velikem merilu, ki je ustvarjena s sofisticiranim poznavanjem tehnik, pritegne gledalca in ga uspešno zapelje v svet družbeno kritične umetnosti.

The work of arts is representing the downfall of materialism by depicting one-dollar bill, a symbol of the world's leading economy, full of cracks. A simple color symbolism is used by the red light radiating through the cracks from the background. Red is the color of blood – there is a lot of blood (and tears, we may add) hiding behind the capitalism. Direct and easily understandable symbolism and ceramic image in large-scale, created with sophisticated knowledge of techniques, attract the viewer and successfully take him or her into the world of socio-critical art. 

ČASTNA NAGRADA UNICUM 2015 / HONORARY AWARD UNICUM 2015

Stephanie Marie Roos (Nemčija): Igre brez meja / Games Without Frontiers

Uporaba keramike, ki se zlahka razbije, v tej keramični skulpturi ponazarja krhkost otroštva. To je lahko v različnih okoliščinah tako zelo ranljivo. Preprosta otroška igra, risanje s kredo, postane zelo nevarna, ko to kredo vzamejo v roke politiki, da jo uporabijo za risanje meja na zemljevidih.

The use of easily breakable ceramics in this sculpture represents the fragility of childhood, which can be so vulnerable in various circumstances. A simple children's play, chalk drawing, becomes very dangerous when the chalk is held by politicians and used for drawing borders on maps.

NAGRADA UNICUM 2015 / AWARD UNICUM 2015

Tanja Lažetić (Slovenia): Spomenik neznanim junakom / Monument to the Unknown Heroes

Prikaz neznanih posameznikov, natisnjenih na krožnike, nas spomni na Warholov citat, da bo vsak od nas deležen pet minut slave. Krožniki so hkrati simboli konzumeristične družbe. Tudi slavo bomo, tako kot fast food, hitro pokonzumirali in bo izginila. Delo nam govori, da smo lahko vsi "in", a da se tega nihče ne bo spominjal.

The portrayal of unknown individuals printed on plates reminds us of Warhol's quote that in the future, everyone will be world-famous for 15 minutes. At the same time, the plates are a symbol of consumerist society. The fame will be, just like fast food, quickly consumed and gone. The work is telling us how everyone can be popular, but no one will remember it.

PRIZNANJE UNICUM 2015 / RECOGNITION UNICUM 2015

Thomas Stollar (ZDA–Velika Britanija): Dan v življenju / A Day in Life

V tej instalaciji iz porcelana umetnik potuje v času. Spominja se lastnih čustev in dnevnih doživetij in jih deli z drugimi. Dnevnik s porcelanskimi ikonami poveže različne dneve in tako življenje postane velika zgodba, sestavljena iz efemernih drobcev. Ko gledalec opazuje to veliko zgodbo, v njej najde marsikaj iz svojega življenja.

In this porcelain installation, the artist is travelling in time. He is remembering his own feelings and everyday experiences and shares them with others. The diary with porcelain icons connects different days and life becomes one big story, composed of ephemeral pieces. When the viewer observes this big story, he or she finds various pieces from his or her own life.

PRIZNANJE UNICUM 2015 / RECOGNITION UNICUM 2015

Roland Summer (Avstrija): Vessel Object

Delo nam kaže jasno težnjo v smeri mednarodnega gibanja obnove umetnostne obrti. Umetnik nam z njim da sijajen primer uporabe različnih keramičnih tehnik in obdelave površine, ko najde ustrezno obliko, s katero razvije obliko posode za današnji dan.

The work shows a clear tendency in the direction of the international movement for the restoration of arts and crafts. The artist provides an excellent example of use of various ceramics techniques and treatment of surface, when he finds a suitable shape that helps him develop the shape of dishes for modern use.

PRIZNANJE UNICUM 2015 / RECOGNITION UNICUM 2015

Lea Georg (Švica): Sekstet B_Y_G_V / Sextet B_Y_G_V

Delo izstopa po estetski kakovosti, ki se odraža v jasni in inteligentni rabi tridimenzionalnih oblik, vaz – valjev, in barvni paleti mehkih pastelov ter temnih tonov. Ponavljanje sorodnih oblik nam pokaže serialnost produkcije, ki določa našo industrijsko družbo.

The work is standing out due to its aesthetic quality, which is expressed in clear and intelligent use of three-dimensional shapes, vases – cylinders, and color palette of soft pastels and dark shades. Repetition of related shapes points to the seriality of production, which defines our industrial society.

Organizacijski odbor in mednarodna žirija

Organizacijski odbor

  • Predsednica: Dragica Čadež Lapajne
  • Člani: Jasmina Behrić, Mateja Kos, Tatjana Sirk, Mojca Smerdu, Vera Stanković, Ina Širca, Peter Vernik, Zora Žbontar
  • Sekretarka: Zora Žbontar

Mednarodna žirija

  • mag. Bernd Pfannkuche, glavni urednik revije Neue Keramik (Nemčija)
  • dr. Nadja Zgonik, predsednica žirije, izredna profesorica umetnostne zgodovine na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (Slovenija)
  • Karel Plemenitaš, akademski slikar, specialist za umetniško grafiko in keramiko (Slovenija)
  • mag. Valentina Savić, umetnica na področju keramike (Srbija)
  • dr. Insel Inal, umetnik na področju keramike, predstojnik Oddelka za keramiko na Fakulteti lepih umetnosti Univerze Kocaeli (Turčija)

Osrednja razstava III. mednarodnega trienala UNICUM je na ogled do 30. septembra 2015 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova.

 

 

Prijavite se na e-novice