SI
Zakladi slovenske ustvarjalnostiKreativni dialog med sedanjostjo in preteklostjo
18. 1. 2020 do 15. 4. 2020

Zakladi slovenske ustvarjalnosti

Kreativni dialog med sedanjostjo in preteklostjo

18. januar–15. april 2020, Nanjing Municipal Museum, LR Kitajska

V mestu Nanjing, nekdanji kitajski prestolnici, gostuje Narodni muzej Slovenije z razstavo Zakladi slovenske ustvarjalnosti. Razstava predstavlja mozaik izjemnih ustvarjalnih dosežkov z ozemlja današnje Slovenije od prazgodovine do danes – 135 originalnih predmetov in 5 kopij (emonski meščan, situla z Vač, neandertalčeva piščal iz Divjih bab, fotografija Janeza Puharja in idol z Ljubljanskega barja).

Po uvodni predstavitvi Narodnega muzeja Slovenije je osrednji del razstave namenjen sedmim sklopom: keramika, porcelan, čipke, tekstil, panjske končnice, pihano steklo in brušeno steklo. Vsak sklop ima triplastno predstavitev, ki se začne z najstarejšim obdobjem; steklo, keramika in tekstil z arheološkimi obdobji, drugi sklopi pa s poznejšimi – v skladu z razvojem ustvarjanja v posameznem materialu. Najstarejšemu delu sledijo izdelki obrtnikov, manufaktur in tovarn na ozemlju sedanje Slovenije iz časa od 16. do konca 19. stoletja. Tretji in zadnji del pa zajema sodobnost: sklop o pihanem steklu tako sklene Tanja Pak, brušeno steklo izdelki Steklarne Rogaška, panjske končnice Svetovni dan čebel, keramiko izdelki ljubljanske tovarne Dekor, sklop porcelana porcelan Catbriyur, čipko Ksenija Baraga, sklop tekstila pa kolekcija Almire Sadar. V zadnjem prostoru je predstavljena Slovenija kot privlačna turistična destinacija, prikazan pa je tudi raznolik kulturni preplet Slovenije in Kitajske.

Predstavitveni video Mestnega muzeja Nanjing, LR Kitajska

Narodni muzej Slovenije je s prijateljskim muzejem sklenil dogovor, da gostovanje vrnejo. 

Nagovor direktorice Narodnega muzeja Slovenije Mestnemu muzeju Nanjing

Ob mednarodnem muzejskem dnevu 2020 se je mag. Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije, zahvalila kolegom v Mestnem muzeju Nanjing, da so razstavo uvrstili v svoj razstavni program.
Razstavo Zakladi slovenske ustvarjalnosti spremlja tudi katalog v slovenskem, angleškem in kitajskem jeziku. Poleg dela, ki predstavlja razstavo, in kataloga predmetov (avtoric dr. Mateje Kos, dr. Daše Pavlovič, dr. Janje Žagar iz Slovenskega etnografskega muzeja in Verene Štekar Vidic iz Muzejev radovljiške občine) je v njem izčrpno poglavje o naravnih in kulturnih značilnostih Slovenije ter kratek zgodovinski pregled, ki sta ga napisala Matej Hreščak in Urša Pajk. Katalog se zaključi s prispevkom mag. Ralfa Čeplaka Mencina iz Slovenskega etnografskega muzeja, v katerem predstavi zgodovino in okoliščine slovensko-kitajskih stikov, ki so bili precej bogatejši, kot si mislimo danes.

Nanjing Municipal Museum je velik muzej v Nanjingu, ki je po pomenu svojih zbirk na 7. mestu v državi, po številu obiskovalcev pa na 12. med več kot tisoč uradno registriranimi muzeji na Kitajskem. Prostrana palača, v kateri se nahaja muzej, je največji ohranjeni starodavni kompleks na južnem Kitajskem s skupno površino več kot 40.000 kvadratnih metrov, letno pa jo obišče 11 milijonov ljudi. 
Elektronsko vabilo na odprtje razstave >>

Razstava je leta 2019 že gostovala na Kitajskem, in sicer V mestu Xi’an, slavnem po grobnicah z glinenimi vojščaki.
Razstava in katalog
ZAKLADI SLOVENSKE USTVARJALNOSTI. Kreativni dialog med sedanjostjo in preteklostjo


Avtorici razstave

 • mag. Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije
 • dr. Mateja Kos, kustosinja v Narodnem muzeju Slovenije
Avtorji prispevkov v katalogu
 • mag. Barbara Ravnik, Narodni muzej Slovenije
 • dr. Mateja Kos, Narodni muzej Slovenije
 • dr. Daša Pavlovič, Narodni muzej 
 • dr. Janja Žagar, Slovenski etnografski muzej
 • Verena Štekar Vidic, Muzeji radovljiške občine
 • Urša Pajk, Narodni muzej Slovenije
 • Matej Hreščak, Narodni muzej Slovenije
 • mag. Ralf Čeplak Mencin, Slovenski etnografski muzej
Koordinatorka razstave in urednica kataloga
 • dr. Zora Žbontar, kustosinja v Narodnem muzeju Slovenije
Oblikovanje razstave
 • Boris Radjenovič, Narodni muzej Slovenije
Gradivo za razstavo so prispevali
 • Narodni muzej Slovenije
 • Slovenski etnografski muzej
 • Muzeji radovljiške občine, Čebelarski muzej
 • Muzej in galerije mesta Ljubljane, Ljubljanski grad
 

 

Prijavite se na e-novice