SI
Show menu

Pokrajinski muzej Celje

Steklo v zbirkah Pokrajinskega muzeja Celje

Najstarejše steklene predmete v zbirki Pokrajinskega muzeja Celje umeščamo v obdobje starejše železne dobe. Pri tem gre predvsem za jagode iz gomilnih (Pongrac) in planih grobov (Kovk nad Hrastnikom). V primerjavi z jagodami so steklene posode iz tega obdobja redke. Odlomki dveh skodelic, datiranih v 5. stoletje pr. n. š., izvirajo iz gomile v Črnolici.

Iz obdobja mlajše železne dobe so med pridatki v grobovih v Slatini v Rožni dolini odkrili steklene jagode in odlomke zapestnic. Jagode različnih oblik, barv in velikosti se pojavljajo še v kasnejših obdobjih – skozi vsa obdobja antike in tudi v srednjem in novem veku.

Proizvodnja in uporaba steklenih izdelkov različnih oblik in namembnosti se je razmahnila v antičnem obdobju, kar se je izkazalo na več lokacijah v Celju in okolici oz. Celeji in njenem agru. Pojavljajo se že od 1. stoletja n. š. naprej. Sprva je šlo za uvoženo posodje, že ob koncu 1. oz. v začetku 2. stoletja pa polizdelki, kosi amorfnega stekla in odlomki kalupov nakazujejo lokalno proizvodnjo. Medtem ko v naselbinskih kontekstih običajno odkrivamo le dele posodja, je to v grobovih bolje ohranjeno. Nekaj najlepših primerkov je bilo odkritih ob raziskavah na Mariborski cesti, veliko steklenih posod pa tudi v grobovih na Gubčevi ulici. Glede na to, da poznorimski grobovi, čeprav s precej manj pridatki, številčno prevladujejo, največ steklenega posodja v naši arheološki zbirki izvira ravno iz njih.

Po večini uvoženo stekleno posodje, predvsem čaše z nataljenimi kapljicami, narebrene kozarce in steklenice, najdemo tudi v srednjeveških kontekstih, medtem ko lokalna proizvodnja ponovno zaživi s prvimi gozdnimi steklarnami, ki se na Celjskem pojavijo na fevdalnih posestvih lastnikov obsežnih gozdov. Takšne so delovale pod okriljem Žičke kartuzije ter gospoščin Gornji Rogatec, Kozje, Spodnja Sevnica, Žusem in Novo Celje. V 19. stoletju so jim sledili ustanovitelji steklarn Liboje, Rakovec nad Vitanjem, Jurklošter, Sv. Jurij ob Taboru in Loka pri Žusmu. V teh steklarnah so se usmerili v proizvodnjo steklenic za mineralno vodo (nem. Sauerbrunnflaschen), ki so jih polnili v Rogaški Slatini in okolici, kjer so mineralni vrelci zasloveli že sredi 17. stoletja.

Steklarne so poleg steklenic za slatino izdelovale še namizno in pivsko posodje, steklovino za shranjevanje zdravil, servirno posodje in lestence, ki še danes krasijo številne cerkve na tem območju. Dragocenejše izdelke so krasili z rezanjem, brušenjem, graviranjem in emajlnim poslikavanjem. Med mojstri gravure izstopa Hieronymus Hackel, češki mojster, ki je v Celju ustvarjal več desetletij. Izdelki za domačo rabo so večinoma ostajali gladki, strogo funkcionalni in estetsko preprosti, vendar so njihove oblike še danes vredne občudovanja.

Steklarna Rogaška, ustanovljena leta 1927, se je usmerila v proizvodnjo kristalnega stekla in z njim zaslovela po vsem svetu. S steklarno so sodelovala številna ugledna imena industrijskega oblikovanja, posebej velja izpostaviti hrvaškega slikarja in kiparja Raoula Goldonija, pionirja oblikovanja v steklu v svetovnem merilu. Proizvodnja pivskega posodja se je razvila tudi v Steklarski šoli v Rogaški Slatini.

Maja Bausovac in Jože Rataj
Jezikovni pregled: Janko Germadnik
Predmeti iz bogatega rimskega groba, ki je bil odkrit na Mariborski cesti leta 2004 (foto: Nina Sovdat)
Izbor steklenih posod iz poznorimskih grobov na Bregu (foto: Nina Sovdat)
Kozarec z Venero (foto: Paul von Lichtenberg)
Bakhus, Steklarna Rogaška, Studio GRY (foto: Dragan Arrigler)

Literatura

  • Lazar, I., 2004. Odsev davnine. Antično steklo v Sloveniji. V: Lazar, I. ur. Rimljani: steklo, glina, kamen / Die Römer: Glas, Ton, Stein. Celje: Pokrajinski muzej; Maribor: Pokrajinski muzej; Ptuj: Pokrajinski muzej.

  • Rataj, J., 2017. Steklo na Celjskem od 18. stoletja do danes / Glass in the Celje Region from the 18th Century to the Present. Celje: Pokrajinski muzej Celje, 2017.

Več o razstavi

Sodelujejo

 

 

Prijavite se na e-novice