SI
Show menu

Dolenjski muzej

Prazgodovinsko steklo Novega mesta

Najstarejši primerki steklenih predmetov v Novem mestu izvirajo iz žganih, poznobronastodobnih grobov (10.8. stoletje pred našim štetjem), ki so bili raziskani na Mestnih njivah in Kapiteljski njivi.

Vsi stekleni predmeti so nakitnega značaja, saj se pojavljajo v obliki steklenih jagod, ki so po večini izdelane iz modrega stekla v več odtenkih. Steklene jagode so različnih velikosti, prevladujejo majhne, asimetrično izdelane obročaste jagode z večjo luknjo za pritrditev.

Pojavljajo se modre steklene jagode z očesci iz manj obstojnega belega ali rumenega stekla, ki pogosto izpade, v jagodi pa ostanejo le kanalčki v obliki sklenjenih krogov – očesc. Zelo redko se pojavljajo tudi jagode z izrastki.

V večini grobov so jagode redke, v nekaj primerih pa se v grobu, ob že sicer bogatih in številnih ostalih grobnih pridatkih, pojavi še cela množica steklenih jagod. Predmeti kažejo, da so to ženski grobovi, ki po svojem bogatem inventarju odstopajo od ostalih, dokaj revnih grobov. Nedvomno so to grobovi prve elite tedanje že razslojene družbe. Domnevamo, da so steklene jagode predstavljale prestižno trgovsko blago, ki so si ga lahko privoščili le izbrani člani tedanje družbe.

Bistveno se situacija spremeni v času starejše železne dobe (8.–4. stoletje pr. n. št.), ko se v pretežno ženskih grobovih množično pojavlja steklen nakit. Posebnost v moških grobovih predstavljajo posamezne, po večini modre steklene jagode, ki so bile priložene k pokojnikom kot apotropejski ali spominski pridatek.

Na Dolenjskem so pokojnike v starejši železni dobi pokopavali v mogočne zemljene gomile, ki so predstavljale družinske grobnice, kamor so nekaj stoletij k zadnjemu počitku polagali pokojnike iz iste družine.

V posameznih bogatejših grobovih je lahko tudi tisoč ali več deset steklenih jagod, ki so sestavljale ogrlico, izjemoma so bile prišite kar na obleko. Ob velikem številu steklenih jagod preseneča njihova raznovrstnost po obliki, barvi, vzorcih in načinih pritrditve na organsko ali celo bronasto vrvico. Prevladujejo modre jagode v različnih odtenkih, sicer pa najdemo še zelene, rumene, mlečno bele, rjave, prozorne in skoraj črne. Po obliki so okrogle, valjaste, ploščate, v obliki kapljice, zvezde ali košarice, kombinirane z dodanimi izrastki in okrasi. Poseben tip so jagode v obliki ovnovih glavic. Med steklenimi izdelki najdemo tudi bronasto zaponko s stekleno oblogo – fibulo ježevko.

V 3. stoletju pr. n. št. število steklenih predmetov upade. To je čas mlajše železne dobe in čas prihoda novega ljudstva – Keltov, ki so zrušili staro halštatsko kulturo Dolenjske in prinesli novosti v materialni, socialni in duhovni kulturi ter staroselcem vsilili nov način življenja in drugačne običaje ob smrti.

V grobovih se pojavijo nove oblike steklenih jagod z očesci, predvsem pa profilirane, raznobarvne masivne steklene zapestnice, ki jih po vsej verjetnosti niso izdelovali na Dolenjskem, temveč drugje v Evropi, od koder po trgovskih poteh prihajajo tudi na to ozemlje.

dr. Borut Križ, Petra Stipančić 
Jezikovni pregled: Alenka Klemenc
Ogrlica iz modrih steklenih jagod, 9.–8. stoletje pred našim štetjem. Novo mesto, Mestne njive, grob 132
Steklene in jantarne jagode ogrlic, 6.–4. stoletje pred našim štetjem. Novo mesto, Kapiteljska njiva, različni grobovi
Stekleni jagodi v obliki ovnovih glavic, 5.–4. stoletje pred našim štetjem. Novo mesto, Kapiteljska njiva, grob VII/28
Steklene zapestnice, 3.–2. stoletje pred našim štetjem. Novo mesto, Kapiteljska njiva, različni grobovi
Avtor vseh fotografij je dr. Borut Križ, © Dolenjski muzej Novo mesto

Literatura

  • Križ, B., 2004. Prazgodovinsko steklo Dolenjske / Prehistoric Glass from Dolenjska. V: Lazar, I. ur. Drobci antičnega stekla / Fragments of ancient glass. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, str. 11–17.
  • Križ, B. 2019. Novo mesto VIII. Kapiteljska njiva. Način pokopa v starejši železni dobi / Novo Mesto VIII. Kapiteljska njiva. Burial rite in the Early Iron Age. Novo mesto. Dolenjski muzej.
  • Križ, B., Stipančić, P., Škedelj, A., 2009. Arheološka podoba Dolenjske. Katalog stalne arheološke razstave Dolenjskega muzeja Novo mesto / The archaeological image of Dolenjska. Catalogue of the permanent archaeological exhibition at the Dolenjski muzej Novo mesto. Novo mesto, Dolenjski muzej.

Več o razstavi

Sodelujejo

 

 

Prijavite se na e-novice