SI
Show menu

Koroški pokrajinski muzej

Steklo v zbirkah Koroškega pokrajinskega muzeja

Koroški pokrajinski muzej (KPM) je varuh dediščine vseh dvanajstih občin Koroške regije. V svojih zbirkah med drugim hrani tudi steklene predmete, ki so različnih namembnosti in iz različnih časovnih obdobij. Med njimi najbolj izstopata stekleno pivsko posodje iz Sokličeve zbirke in lekarniško steklo, ki je bilo nekoč v uporabi v Koroški lekarni.

Sokličevo zbirko, ki jo je osnoval župnik Jakob Soklič (1893–1972), je KPM, Muzej Slovenj Gradec, dobil v hrambo in upravljanje leta 2013. Zbirko sestavlja približno 2000 muzealij z različnih strokovnih področij. Med njimi je več kot 400 etnoloških predmetov, od teh je 48 kosov steklovine. Prevladuje pivsko posodje, predvsem kozarci in steklenice. Večina datira v 19. stoletje, nekaj kosov pa je tudi iz 18. in 20. stoletja. Po oblikah in načinu izdelave sodijo med pohorsko oziroma štajersko steklo. Del steklenih izdelkov iz Sokličeve zbirke je umeščen v stalno razstavo KPM.

Prva steklarna na Štajerskem je izpričana v 17. stoletju in je obratovala v kartuzijanskem samostanu v Žičah. Sodi med gozdne steklarne, saj so pri izdelavi steklenih izdelkov kot kurivo uporabljali les iz pohorskih gozdov. Na Pohorju in v njegovi neposredni bližini so steklarne oziroma glažute obratovale vse do začetka 20. stoletja. Izdelovale so naravno obarvano ali gozdno steklo, ki je rahlo zelenkaste, rumenkaste ali modrikaste barve, pa tudi kakovostno prozorno in barvno steklo. Najdlje delujoča steklarna na Pohorju je bila v Josipdolu. V kraju je danes na ogled muzejska zbirka, ki prikazuje zgodovino steklarne od ustanovitve leta 1799 do njenega propada leta 1909 ter zgodovino leta 1885 odprtega kamnoloma. V vitrinah so razstavljeni stekleni predmeti iz josipdolske steklarne, med njimi tudi nekaj kozarcev in vaz iz Sokličeve zbirke. KPM ima nad zbirko strokovni nadzor.

Že steklarna v Žičah in pozneje še druge pohorske steklarne so izdelovale tudi lekarniško steklo, ki je bilo po oblikah zelo prilagojeno namenu. Steklo kot material je še zlasti primerno za shranjevanje zdravilnih tekočin in praškov, saj je odporno proti kislinam in se ne navzame vonja ali okusa. Ohranjene lekarniške steklenice iz pohorskega stekla so različnih oblik in velikosti, večinoma pa so izdelane iz brezbarvnega prozornega stekla, kobaltno modrega ali rjavega stekla. Poznamo kvadratne, ovalne in okrogle z različno širokim ustjem. Dolgo časa so steklenice zapirali z lesenimi ali plutovinastimi zamaški, pozneje pa so se pojavili stekleni. Inventar lekarn je bil določen in se je skozi čas zelo malo spreminjal.

V devetdesetih letih 20. stoletja je KPM, Muzej Ravne na Koroškem, prejel v dar zbirko lekarniške opreme iz javnega zavoda Koroška lekarna. Fond obsega približno 800 različnih lekarniških predmetov, od tega 265 steklenih. Steklene lekarniške stojnice so iz brušenega stekla in že industrijske proizvodnje. Lekarniške steklenice so različnih velikosti ter oblik, pri nekaterih je brušena tudi signatura. Oprema Koroške lekarne izhaja z začetka 20. stoletja in se je v lekarnah uporabljala do sedemdesetih let 20. stoletja, ko so te temeljito prenovili. V sodobnih lekarnah ni več lekarniških steklenic in stojnic z zdravili, ki so jim v preteklosti dajale poseben čar. Lekarniško steklo iz Koroške lekarne je shranjeno v depoju muzeja.

 Andreja Šipek

Jezikovni pregled: mag. Andreja Čibron Kodrin
Kozarec, razbarvano, prozorno steklo, pihano v kalup, gravirano, brušeno. Na dnu gravirana letnica 1853. Fotografija: Tomo Jeseničnik, © KPM
Ženitovanjska steklenica s čepom in kozarci. Razbarvano, prozorno steklo, pihano v kalup, gravirano, brušeno. V steklenici in kozarcih je vstavljena steklena krogla s papirnatim cvetjem. Sredina 19. stoletja. Fotografija: Tomo Jeseničnik, © KPM
Okrajna lekarna Prevalje, upravnik Marjan Pestovšek, mr. ph., sredina petdesetih let 20. stoletja, od leta 1976 Koroška lekarna, Lekarna Prevalje. Fototeka KPM, © KPM

Literatura

  • Varl, V., 2006. Pohorsko steklo – steklo z dušo: oris steklenih izdelkov in steklarstva na Pohorju. Maribor: Pokrajinski muzej.
  • Šipek, A., ur., 2017. Sokličeva zbirka. Jakob Soklič in etnologija, katalog stalne razstave / The Soklič collection. Jakob Soklič and ethnology, permanent exhibition catalogue / Soklič-Sammlung. Jakob Soklič und Ethnologie, Katalog der Dauerausstellung. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej.

Več o razstavi

Sodelujejo

 

 

Prijavite se na e-novice