SI
Show menu

Pokrajinski muzej Maribor

Zbirka stekla Pokrajinskega muzeja Maribor

V zbirki stekla Pokrajinskega muzeja Maribor hranimo več kot 4000 steklenih predmetov. Pokrajinski muzej Maribor je naslednik treh zbirk: zbirke Muzejskega društva, ustanovljenega leta 1902, in zbirke Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko, ustanovljenega leta 1903, ter zbirke Lavantinskega škofijskega muzeja. Prve steklene predmete sta na začetku 20. stoletja pridobili že zgoraj omenjeni društvi. Mednje sodi tudi kozarec z gravuro priznanega češkega mojstra Hieronyma Hackla, živečega v Celju. Kozarec je leta1914 Muzejsko društvo pridobilo od znane mariborske usnjarske družine Staudinger.

Približno tretjino zbirke stekla zajemajo stekleni izdelki, narejeni v pohorskih steklarnah oziroma glažutah. Obratovale so na pobočjih Pohorja in v njegovi neposredni bližini vse od 17. do začetka 20. stoletja.Vse skupaj je na tem območju nekoč obratovalo najmanj 16 steklarn. Pohorsko steklarstvo je razcvet doživelo v 19. stoletju, zlasti v drugi tretjini stoletja. Izdelke iz pohorskega stekla je uporabljalo lokalno prebivalstvo, v velikih količinah pa so jih izvažali v države srednje Evrope, v Grčijo, Turčijo, Egipt, na Bližnji vzhod, pa tudi v Indijo, Ameriko in na Kitajsko. Glavnina predmetov iz pohorskega stekla je v muzejsko zbirko prišla v štiridesetih letih 20. stoletja. Največ steklenih izdelkov se je ohranilo iz steklarne Josipdol, ki je kot zadnja steklarna na Pohorju prenehala obratovati leta 1909. Med njene izdelke sodi kakovostnejše namizno posodje iz razbarvanega prozornega stekla, okrašeno z graviranimi in brušenimi dekoracijami, ter kelihi s filigranskim dekorjem. Žal pa večino preostalih predmetov lahko opredelimo le kot pohorsko steklo. Zastopano je navadno pivsko posodje, kamor sodijo kozarci, kozarci na nogi in kelihi, steklenice različnih velikosti in oblik ter karafe z brušenimi čepi, potem lekarniško in embalažno posodje, različne vrste svetil in uporabnih predmetov. Iz steklarn Benedikta Vivata, najpomembnejšega pohorskega steklarskega mojstra, so se ohranili značilni izdelki, pihani v reliefne kalupe (čutare, kozarci, kelihi). Iz pisnih virov vemo, da je Vivat izdelke iz svojih steklarn razstavil na obrtnih in industrijskih razstavah v Gradcu, Celovcu, na Dunaju in v Ljubljani, na industrijski razstavi v Münchnu ter na svetovnih industrijskih razstavah v Londonu (1851) in Parizu (1855). Najkakovostnejše Vivatove izdelke hranijo v Tehniškem muzeju na Dunaju.

V zbirki so zastopani tudi izdelki tujih proizvajalcev, predvsem tirolskih, dunajskih in čeških steklarn, iz 19. stoletja.

Približno polovico zbirke stekla zajemajo stekleni predmeti, izdelani v steklarni Steklarska nova, obratu, ki je bil nekoč sestavni del steklarske šole v Rogaški Slatini. Podjetje je zaradi stečaja leta 2009 prenehalo obratovati. Pokrajinski muzej Maribor je za svojo zbirko pridobil steklene izdelke iz vzorčnih sob in takratne proizvodnje. Del pridobitev je razstavljen v odprtem depoju stekla v muzejski Grajski kavarni.

dr. Valentina Bevc Varl

Kelihi in kozarec na nogi, sredina in druga polovica 19. stoletja, pohorsko steklo. Brezbarvno prozorno, kobaltno modro in rozalinsko steklo, pihano v kalup, brušeno
Steklenica (čutara), 1840, steklarna Langersvald. Brezbarvno prozorno steklo, pihano v reliefni kalup, napis: STEYERMARK / 1840 / E. HERZOG JOHAN. B. / GLASFAB. D.B.V.K.K. PRIV
Kozarec na nogi, konec 19. stoletja, steklarna Josipdol. Brezbarvno prozorno steklo, pihano v kalup, gravirano
Kozarčki za žganje, sredina 19. stoletja, pohorsko steklo. Brezbarvno prozorno steklo, pihano v kalup
Avtor vseh fotografij je Tomaž Lauko.
 

 

Prijavite se na e-novice