SI
Show menu

Narodni muzej Slovenije

Zbirka stekla Narodnega muzeja Slovenije

Kozarci za vino, zgodnje 16. stoletje, Ljubljanske steklarne

Zbirka stekla Narodnega muzeja Slovenije je začela nastajati kmalu po ustanovitvi muzeja. Med najzgodnejšimi pridobitvami sta stekleni plošči z grbom salzburških družin Thenn in Alt, ki sta nekoč služili kot izveska steklarja ali slikarja v hiši poleg gostilne Pri divjem možu (Bidlmon) na sedanjem Ciril-Metodovem trgu v Ljubljani (1832, darilo Antona Grafa). Čez dve leti, 1834, je muzej v okviru akcije zbiranja domačih (kranjskih) industrijskih izdelkov pridobil 21 steklenih posod, ki jih je nekaj desetletij pred začetkom ponovnega zanimanja za beneško renesančno steklarstvo izdelala inovativna steklarna na Javornikih nad Cerknico (dar lastnika steklarne Sigismunda Pagliaruzzija). Neznani darovalec je pred letom 1883 muzeju podaril enega najdragocenejših predmetov iz zbirke stekla današnjega Narodnega muzeja Slovenije, pokal opata Tauffererja, imenovanega Kostanjeviški pokal (izdelali so ga leta 1749), ki ga odlikuje podrobna veduta samostana, povzeta po (precej starejšem) vzoru iz Valvasorjevega dela Topographia Ducatus Carnioliae modernae (1679).

V zbirki stekla najdemo artefakte iz časa od 15. stoletja do sodobnosti. Izdelali so jih mojstri, ki so delovali na ozemlju današnje Slovenije, številni pa so bili uvoženi od drugod, zlasti s področij, ki so slovela po oblikovanju stekla. Takšna je na primer zbirka francoskega in češkega secesijskega stekla, ki je leta 1908 prišla v Deželni muzej s sredstvi državnega fonda iz davkov za dvorne nazive (k.u.k. Hoftiteltaxfond) in je bila del prizadevanj za izpopolnitev muzejskih zbirk tedanjih avstro-ogrskih regionalnih muzejev s predmeti sodobnega oblikovanja. Obsega izdelke Émila Galléja in bratov Daum iz Nancyja v Franciji, steklarne grofa Harracha iz Tanvalda ter steklarne Loetz iz Klášterca na Češkem in druge.

Zbirko izdelkov ljubljanskih steklarn iz zgodnjega 16. stoletja je muzej pridobil v dveh večjih sklopih, in sicer pri arheoloških izkopavanjih na današnji Stritarjevi ulici po velikem ljubljanskem potresu leta 1895 in v sedemdesetih letih 20. stoletja, ko so na več lokacijah v središču Ljubljane izkopavali arheologi tedanjega Mestnega muzeja. Skupaj z novo odkritim arhivskim virom, namreč popisom izdelkov in drugega inventarja (Khislove) steklarne iz leta 1564, ki jo je imel v najemu Krištof Prunner, in z uporabo najnovejših nedestruktivnih naravoslovnih raziskav je gradivo prineslo nova dognanja v zvezi z delovanjem enih od najstarejših steklarn na območju beneškega vpliva (a façon de Venise) v zgodnjem 16. stoletju.

V sedemdeseta leta 20. stoletja datira začetek zbiranja slovenskega modernističnega stekla, ki je dopolnilo zgodovinsko zbirko izdelkov steklarn, delujočih na ozemlju današnje Slovenije. Med njimi so izdelki predvsem iz trebuških steklarn in steklarn na Javorniku nad Cerknico – te so delale še na starejši način, ki je bil pravzaprav enak od izuma steklarske pipe – ter steklarn v Zasavju (Trbovlje, Zagorje in Hrastnik) in Piranu, ki skupaj s štajerskimi (pohorske steklarne, Loka pri Žusmu) v muzejski zbirki predstavljajo začetke industrijske proizvodnje stekla na slovenskem ozemlju.

Skupaj z nekaterimi pridobitvami sodobnega stekla, zlasti Janje Lap in Tanje Pak, predstavlja zbirka stekla Narodnega muzeja Slovenije celosten pogled oblikovanja stekla na Slovenskem pa tudi pomembnih artefaktov evropskega oblikovanja stekla od srednjega veka do danes.

ddr. Mateja Kos
Jezikovni pregled: Tinka H. Selič
Kostanjeviški pokal, 1749, Češka ali Šlezija
Bilikum, okrog 1830, steklarna Žige Pagliaruzzija na Javorniku nad Cerknico
Žardinjera, okrog 1900, Émile Gallé, Nancy, Francija
Tanja Pak, šilce za žganje Lara, 2003
Avtor vseh fotografij je Tomaž Lauko, © Narodni muzej Slovenije

Literatura

  • Kos, M. in Žvanut, M., 1994. Ljubljanske steklarne v 16. stoletju in njihovi izdelki – Glass factories in Ljubljana in the 16th century and their Products.Ljubljana: Narodni muzej.
  • Kos, M., 2002. »Največja sovražnica človekovega zdravja je nezmernost.« Hrana in posoda  – značilnosti 17. stoletja / »The Greatest Enemy to Health is Immoderation.« Food and tableware – Characteristics of the Seventeenth Century. V: Lozar Štamcar M., Žvanut M. ur. Theatrum vitae et mortis humanae. Prizorišče človekovega življenja in smrti. Podobe iz 17. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, str. 187–211.
  • Kos, M., 2007. Steklo iz 15. in 16. stoletja / 15thand 16th Century Glass. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.
  • Kos, M. in Žvanut, M., 2008. Po sledi steklenih grbovnih plošč: Trgovske povezave Ljubljane s severnimi deželami v Trubarjevem času. Steklene grbovne plošče / Tracing Armorial Stained Glass: Ljubljana’s commercial Connections with Lands to the North in Trubar’s Time. Stained glass Armorial Roundels. V: Lozar Štamcar, M. ur. Primož Trubar 1508–1586. Ob petstoti obletnici rojstva. On the  / Five-Hundredth Anniversary of his Birth. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.
  • Kos, M. in Požar, C., 2017. Umetnost za vsakdan. Slovensko modernistično steklo. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.
  • Kos, M. in Šmit, Ž., 2021. The Javorniki Glassworks, Journal of glass studies, 63, str. 269–282.

Več o razstavi

Sodelujejo

 

 

Prijavite se na e-novice