SI
Show menu

Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Antično steklo zbirk Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož: Rimsko steklo Petovione

Najstarejše steklo, ki ga hrani Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, je nastalo na začetku zadnjega tisočletja pred našim štetjem. Takrat so se nekatere prebivalke v spodnjem Podravju že krasile z ogrlicami iz steklenih jagod (sl. 1). Od tedaj je ljudi v teh krajih steklo spremljalo ves čas. Tukajšnji Kelti, denimo,so se krasili s steklenimi zapestnicami in prstani.

Prihod Rimljanov je spodbudil razcvet in vsestransko rabo stekla. Najstarejše stekleno posodje iz Petovione je bilo narejeno iz večbarvnega neprosojnega stekla izrazitih barv. To so bili dragoceni izdelki, uvoženi iz večjih proizvodnih središč. Nekateri vzorci spominjajo na dragoceno posodje iz okrasnega kamenja (sl. 2). S tehniko razbarvanja so Rimljani izdelovali tudi brezbarvno steklo, s katerim so posnemali posode in nakit iz kamene strele.

S širjenjem Petovione in njenega prebivalstva se je povečalo tudi povpraševanje po steklenem posodju. Surovo steklo je bilo uvoženo, končne izdelke pa so začeli proizvajati v Petovioni že konec 1. ali na začetku 2. stoletja. Delavnice so delovale še v 3. stoletju, čeprav začnejo tako količina kot raznovrstnost oblik takrat že upadati. Največ petovionskih izdelkov za vsakodnevno rabo iz naravno obarvanega stekla modro zelenkaste barve je bilo narejenih v steklarskih delavnicah na Sp. Hajdini, Zg. Bregu, Vičavi, Panorami in v Rabelčji vasi (sl. 3).

Razmeroma kakovostni in cenovno dostopni stekleni izdelki so tako prišli v skoraj vsak dom. Obenem so se pojavljale vedno nove oblike steklenih posod in lokalni izdelki, od 2. stoletja pa tudi uvoženi luksuzni izdelki iz vzhodnega Sredozemlja in porenskih delavnic. Ti izdelki pričajo o ekonomski moči mesta in bogastvu prebivalcev (sl. 4).

Ptujske steklarske peči so bile podolgovate, ovalno oblikovane, zidane iz opeke in zamazane z glino, velikosti približno 2 x 1 m. Notranjost peči je bila deljena v dva dela, v enem je bilo kurišče, drugi del pravokotne oblike je bil delovni prostor in je imel delovno odprtino, ob kateri je delal steklar. Ob kurišču je bil kanal, ki je služil kot manipulativni prostor pred pečjo, kjer so kurili.

Poleg posodja – steklenic, čaš in balzamarijev – so iz stekla izdelovali tudi druge predmete, povezane s toaleto, in predvsem nakit (sl. 5). Steklo se je uporabljalo tudi za izdelovanje gem, vstavljenih v pečatne prstane (sl. 6).

Večina dobro ohranjenih steklenih predmetov je bila najdena na grobiščih, kjer so jih kot pridatke, ki so pokojnike spremljali v posmrtno življenje, skrbno položili v grobove.

Ob zatonu rimskega cesarstva v 4. in 5. stoletju sta zamrli tudi trgovina in proizvodnja. Za nekaj stoletij je tako usahnila tudi proizvodnja stekla na območju Ptuja.

Aleksandra Nestorović

Jezikovni pregled: Judita Babnik
Avtorji fotografij: Boris Farič, Nina Mertik, Igor Dolinar, arhiv ZVKDS, CPA.

Literatura

  • Lazar, I., 2003. Rimsko steklo Slovenije / The Roman glass of Slovenia. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU.
  • Lazar, I., 2020. Antična steklarska proizvodnja na območju jugovzhodnih Alp in vzhodnega Jadrana. V: Lazar, I., Panjek, A., Vinkler, J. ur. Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob 20. letnici UP Fakultete za humanistične študije. Koper: Založba Univerze na Primorskem, str. 85–108.
  • Lazar, I., 2021. Glass workshops in the Alpine and Eastern Adriatic area. V: Hopken, C., Birkenhagen, B., Bruggler, M. ur. Römische Glasöfen: Befunde, Funde und Rekonstruktionen in Synthese = Roman glass furnaces: contexts, finds and reconstructions in synthesis: Tagung am 11. und 12.6.2016 im Archäologiepark Römische Villa Borg. Schiffweiler: Landesdenkmalamt Saarland, str. 67–82.

Več o razstavi

Sodelujejo

 

 

Prijavite se na e-novice