SI
Show menu

Slovenski etnografski muzej

Zbirka slik na steklo v Slovenskem etnografskem muzeju

V Kustodiatu za ljudsko umetnost in slikovne vire Slovenskega etnografskega muzeja hranimo zbirko slik na steklo, ki trenutno obsega 632 predmetov. Zasnovo zbirke predstavljajo predmeti, ki so jih pridobili še v Kranjskem deželnem muzeju in jih po delitvi zbirk vključili v novonastali oz. osamosvojeni Slovenski etnografski muzej (1923). Zbirko so nato dopolnjevali s predmeti, odkritimi pri raziskovalnem terenskem delu, z darovi posameznikov in z odkupi od zbiralcev ali starinarjev. Kljub obsežnosti zbirke vanjo vključujemo še nove primerke, ki so pričevalni zlasti z vidika njihovih zbiralcev ali njihovih današnjih ustvarjalcev. S tega vidika je pomembna pridobitev zbirka slik na steklo Brede Železnik (por. Svetlič) iz leta 2019, v kateri prevladujejo njena avtorska dela.

Slike na steklo so se v slovenskih kmečkih domovih množično uveljavile v prvi polovici 19. stoletja. Svoje mesto so imele v bogkovem kotu ob razpelu nad veliko družinsko mizo in vse skupaj je bilo umeščeno v »hiši« kot osrednjem prostoru slovenskih kmečkih domov. Sodelovale so pri oblikovanju likovnega okusa in pri pojmovanju slikarstva večinskega prebivalstva. Na začetku 20. stoletja so litografije z nabožno vsebino začele izpodrinjati slike na steklo, kar je povzročilo njihovo izginjanje iz vsakdanje rabe in hkratno postopno rast zanimanja zbirateljev.

V največjem številu so te barvite slike prihajale na slovensko etnično ozemlje iz podeželskih slikarskih delavnic na Bavarskem, iz kraja Pohoři v Češkem lesu ter iz Sandla v Zgornji Avstriji. Prinašali so jih krošnjarji, kmetstvo pa jih je kupovalo na romanjih in žegnanjih. Ob importu in pod njegovim vplivom so slike na steklo slikali tudi na Slovenskem. Po analogiji in glede na slogovni izraz na poslikanih panjskih končnicah je bilo približno 12 odstotkov evidentiranih slik na steklo pripisanih Selški delavnici iz Selc v Selški dolini ter slikarjema Mojstru okorne risbe in Mojstru malih figur. V zbirki Slovenskega etnografskega muzeja hranimo 62 slik iz delavnice v Selcah, 16 slik Mojstra malih figur in 13 slik Mojstra okorne risbe. V literaturi se omenjajo še tribuško čepovanske glažute in izdelovalci na Kočevskem, vendar njihovi izdelki niso bili identificirani.

Glede na postopek slikanja bi tovrstne slike bilo bolj natančno poimenovati odzadnja slika na steklo, kar ustreza prevodoma nemške besede Hinterglasbild in angleške sintagme reverse painting on glass. Postopek slikanja je potekal tako, da je slikar na steklo najprej s čopičem iz dlak vidre ali kune naslikal obrise motiva po podloženi predlogi. Za slikanje svetlejših barvnih plasti je naslikal obrise svetlejših barv (npr. za obraze, telesa, rože), temne obrise je naslikal za temnejše barvne plasti (temne obleke, lasje, drevje). Barvne plasti je slikal z oljnimi barvami, ki so bile mešanica pigmentov, vode in olja. Slikanju manjših barvnih skupin je sledilo slikanje ozadja z belo, modro ali rumeno barvo.

Na Slovenskem so bili razširjeni različni tipi slik na steklu. Lahko so slikane le z barvami, lahko z barvo in pozlato, lahko imajo brušene in pozlačene nadrobnosti in črno ozadje ali pa imajo za ozadje zrcalo. Glede na obliko so lahko brez oblikovnih dodatkov, a z belim napisnim poljem ali s kartušo.

Motivika je skoraj izključno nabožna, najpogosteje so upodabljali Jezusa Kristusa in Marijo v raznih ikonografskih različicah. Sledijo jim Sveta Trojica, Srce Jezusovo, Božji grob, sv. Barbara, Sveta družina, zadnja večerja, sv. Lenart, sv. Florijan, prizor iz legende o sv. Genovefi, sv. Jožef, sv. Janez Nepomuk, sv. Janez Krstnik, sv. Jurij, sv. Anton Puščavnik, sv. Ana z Marijo, sv. Katarina, sv. Magdalena, sv. Marjeta in Sveti trije kralji. 

dr. Bojana Rogelj Škafar

Jezikovni pregled: Vilma Kavšček
Priprošnjiki, med sredino 19. stoletja in 1891, Selška delavnica (foto: Marko Habič)
Sv. Jurij, sredina 19. stoletja, Mojster malih figur, Gorenjska (foto: Marko Habič)
Sv. Boštjan, predloga za slikanje slike na steklo, 19. stoletje (foto: Blaž Verbič)
Poklon svetih treh kraljev, 50. leta 20. stol., Breda Železnik, por. Svetlič (foto: Blaž Verbič)

Literatura

  • Makarovič, G., 1962. Slikanje ljudskih slik na steklo na Slovenskem. Slovenski etnograf 15, str. 107–118.

  • Rogelj Škafar, B. in Curatolo, U., 2020. Donacija zapuščine Brede Železnik, poročene Svetlič. Etnolog 30, str. 193–199.

Več o razstavi

Sodelujejo

 

 

Prijavite se na e-novice