SI
Razstava na Blejskem graduMuzejska razstava v nekdanjih bivalnih prostorih gradu pripoveduje o tem, kako so ljudje skozi tisočletja uporabljali svoje okolje glede na naravne danosti.
1. 8. 2015

Muzejska razstava o zgodovini Bleda in okolice

Bled z okolico je izjemen primer tega, kako so ljudje skozi tisočletja uporabljali svoje okolje glede na naravne danosti inkako se je razvijala njihova kultura. O tem pripoveduje muzejska razstava v nekdanjih bivalnih prostorih gradu. 

Razstavo na Blejskem gradu je postavil Narodni muzej Slovenije v sodelovanju z več drugimi slovenskimi muzeji in zasebniki.

Mogočna siva skala na kateri stoji Blejski grad. V ozadju Karavanke s goro Stol v snegu.

O razstavi

Originalne predmete in replike (skupaj ok. 400) dopolnjujejo rekonstruirane podobe nekdanjih prebivalcev, makete blejskega gradu in reliefni model blejske pokrajine. Virtualna filmska prikaza govorita o delovanju bohinjskega ledenika in o stavbnozgodovinskem razvoju blejskega gradu. Kratki dokumentarni filmi pa z bogatim slikovnim gradivom in originalnimi posnetki pokažejo arheološko dediščino starodavnega Bleda, začetke zdraviliškega turizma, bohinjsko železnico ter različne kulturne in športne prireditve na Bledu.  

Nastanek današnje pokrajine, kakor jo je oblikoval ledenik, je vključen v predstavitev geološkega in naravnega okolja ter v postopen razvoj kulturne krajine, ki združuje dediščino iz različnih dob. Arheološke najdbe skupaj z dokumentiranimi preostanki naselbin, grobišč, svetišč, utrdb in poti govorijo zgodbo o načinu bivanja posameznika in skupnosti, o odnosu človeka do narave in o njegovi razpetosti med zemljo in nebom. 

Svoje sledi so tod pustili ledenodobni lovci ter prvi poljedelci in živinorejci iz kamene dobe, naseljenci iz bakrene, bronaste in železne dobe, ki so že uporabljali kovine, staroselski prebivalci iz rimskega obdobja in pozne antike. Blejski kot pa je tudi eno izmed arheološko najbolje raziskanih območij v Sloveniji za zgodnjesrednjeveško oziroma zgodnje slovansko obdobje, ko so nastale vasi, poti in kraji, kakor jih v kulturni krajini lahko prepoznamo še danes.  

Podatki in upodobitve iz zgodovinskih virov, shranjenih v arhivih v Sloveniji in tujini, na razstavi skupaj s predmeti predstavljajo blejsko fevdalno gospostvo, ki ga je briksenska škofija s Tirolske posedovala osem stoletij (1004–1803). Razvoj Bleda v zdraviliški in turistični kraj v 19. in 20. stoletju je prikazan z eksponati, filmi in upodobitvami pomembnih ljudi in dogodkov.

Tisočletni Blejski grad pa ni le razstavni prostor, s katerega se najlepše vidi znameniti otok z romarsko cerkvico sredi jezera, ampak je hkrati tudi sestavni del razstave. Kot spomenik in razgledišče v prostoru in času, kakor se prepletata in sta ohranjena v Blejskem kotu, skupaj z razstavo predstavlja dediščino, vrednoto, spodbudo in izziv tako domačinom kot tudi vsem obiskovalcem Bleda.

Galerija

Blejski grad

 

 

Prijavite se na e-novice