SI
Slikovita jezera, zasneženi vrhovi, cvetoča drevesa …Vitrina meseca
1. 7. 2024 do 31. 7. 2024

Slikovita jezera, zasneženi vrhovi, cvetoča drevesa …

Vitrina meseca, na ogled od 1. do 31. julija 2024, Muzejska

Pogled na gore, pred njimi stojijo posamična drevesa.
Pogled na Kamniško-Savinjske Alpe, 1865, akvarel, svinčnik, hrani Grafični kabinet Narodnega muzeja Slovenije
Naslovnice knjig na temo krajinskega slikarstva. Naslovi so v angleškem, slovenskem in nemškem jeziku.
Knjige na temo krajinskega slikarstva, hrani Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije

Krajinsko slikarstvo in knjige

Med obiskovalci galerij in muzejev je veliko ljubiteljev krajinskega slikarstva. Izpod rok umetnikov je nastalo veliko število slovitih krajin, zato je zelo težko izbrati najlepše, najpomembnejše ali najočarljivejše. Pred katero umetnino bi stali najdalje? Vrnitev lovcev (P. Brueghel, 1565), Pokrajina z gradom (P. P. Rubens, ok. 1636), Polje poljskega maka (V. van Gogh, 1890), Zimska pokrajina v Kragerju (E. Munch, 1925-31)? Morda bi raje izbirali med slovenskimi avtorji, kot so Marko Pernhart, Anton Karinger, France Pavlovec, Veno Pilon, Franc Novinc, Henrika Šantel, Alenka Gerlovič? Vas katera mika?
Iz zbirke slik Narodnega muzeja Slovenije izpostavimo Steinbergov Ribolov na Cerkniškem jezeru (1714), Pernhartov Vrh Triglava (sredina 19. stoletja), Jamove breze iz Laxenburga (1909), Jakopičeve Križanke (začetek 20. stoletja).

Likovno upodobitev, katere glavno vlogo ima pokrajina, imenujemo krajina ali krajinsko slikarstvo oziroma pejsaž. Jedrnato rečeno je to izrez iz narave. Razlikujemo več vrst krajin kot sta urbana (veduta, panorama) in neurbana (upodobitev gora, rek, slapov in morij). Na krajinskih slikah zasledimo tudi urbane elemente in človeške figure, ampak imajo drugoten pomen. Krajine so ločijo prav tako glede na slog slikanja in ustvarjalčev pristop – so realistične, idealistične ali nekaj med obema. Med idealističnimi se v likovni umetnosti pogosto pojavlja arkadijska krajina. 

Od zametkov do samostojne krajine

Začetke krajine srečamo že v staroegipčanskem stenskem slikarstvu, pejsaže pa v grškem helenističnem slikarstvu, ki se žal ni ohranilo. Poznamo primere iz rimske umetnosti, denimo, stenske poslikave iz Pompejev. V srednjem veku je imela krajina dokaj podrejeno oziroma zgolj simbolno vlogo. V 14. in 15. stoletju so  slikarji bistveno spremenili odnos do narave in živega sveta.

Slovensko krajinarstvo

Slovenija s svojo raznolikostjo – morjem, kamnitim Krasom, gorato Gorenjsko, valovito Dolenjsko in Panonsko nižino – nudi umetnikom nemalo navdiha za ustvarjanje. Prvo samostojno krajino srečamo na cerkvenih freskah 15. stoletja, gre za gričevnato okolje z grajsko arhitekturo ali utrjenimi mesti. V 16. stoletju postane pogost motiv soba, ki nam za zaprtim oknom ali vrati nudi pogled v pokrajino (na primer freske na Križni gori nad Škofjo Loko, 1510). Nekatere značilnosti se prenesejo še v 17. stoletje, značilne so freske v grajski kapeli na Ortneku mojstra z monogramom HGG. Na tem mestu moramo omeniti tudi številne Valvasorjeve vedute. Lep primer tipičnega aristokratskega pejsaža (domišljijska prostranstva z mitološkimi junaki in antičnimi razvalinami) 18. stoletja so freske v viteški dvorani v Brežicah. Na slikarje so vedno vplivala potovanja v tuje dežele. Med izrazitimi baročnimi ustvarjalci omenimo Lovra Janšo, medtem ko je Franca Kavčiča že pritegnila klasicistična mitološka tematika. V krajinskih umetninah sredine 19. stoletja začutimo romantično maniro, pa naj bodo to dela F. K. Goldensteina, A. Karingerja ali M. Pernharta. Vsi našteti so ustvarjali pod vplivom dunajske krajinske šole in spremenili baročno veduto v bidermajersko krajino, ki je postajala vse bolj realistična. Okrog leta 1860 postanejo planine pravi modni krik, a za evropskimi slikarji smo zaostajali približno pol stoletja. Med listanjem monografij najdemo romantično krajino na stvaritvah znanih slovenskih portretistov, kot so J. Tominc, M. Langus in M. Stroj. Akademski realistični pejsaž je zanimal zlasti A. Koželja, I. Franketa, J. Germa in A. Grilca. Vrh v slovenskem krajinarstvu so dosegli impresionisti Grohar, Jama, Sternen in Jakopič, ki so ustvarjali v okolici Škofje Loke, imenovane slovenski Barbizon. Ekspresionistom so bili bližji Primorska, dolenjski Kras in Štajerska – med njimi izpostavimo brata Kralj, Pilona in brata Vidmar. Božidar Jakac je bil pri izboru svojih motivov dosti bolj liričen slikar. Izjemen krajinar iz obdobja med obema vojnama je France Pavlovec s svojimi izrezi obsavske pokrajine. Okrog leta 1930 lahko v slovenski umetnosti zaznamo novi val, ki je prihajal iz Zagreba in Prage. Šibek odmev fauvizma začutimo v Maleševih maloštevilnih pejsažih. V času pred drugo veliko vojno in nekaj let po njej so bili najbolj vidni tako imenovani barvni realisti – med njimi Z. Didek, F. Mihelič, N. Omersa. Pod vplivom pariške šole pa je S. Kregar razvijal nadrealistični pejsaž. Po osvoboditvi so slikarji ustvarjali tudi abstraktno predelano krajino, iz Evrope in Amerike pa je prihajal nov slog – konstrukcijska geometrična krajina. Naštejmo vsaj nekaj likovnih umetnikov: A. Černigoja, R. Debenjaka in L. Spacala. Kot nasprotje idilični krajini, se je izoblikovala tudi industrijska krajina (na primer dela M. Dovjaka). Povojni generaciji slikarjev je bila krajina prav tako povod za pristno osebno izpoved (J. Bernik, M. Krašovec, F. Novinc). Ob koncu šestdesetih in skozi sedemdeseta leta je slovensko umetniško srenjo preveval nov duh – tako imenovano novokrajinarstvo. Z njim so se ukvarjali predvsem gorenjski umetniki, čeprav se je smer razširila tudi na ostale slovenske pokrajine. Med najbolj vidnimi ustvarjalci naštejmo vsaj H. Gvardjančiča, D. Lipovca, F. Novinca, I. Šubica. Ti slikarji so pustili za seboj tradicionalno realistično krajino in se lotili likovno preoblikovane krajine. V svoja dela so vnašali tudi elemente pop-arta in novega realizma.

Prisrčno vabljeni na ogled!
Avtorica: Urša Pajk

 

 

Prijavite se na e-novice