SI
Uresničene sanje – 30 let kasneje
25. 6. 2021 do 31. 8. 2021

Vitrina meseca
25. junija–31. avgusta 2021, Metelkova

V počastitev 30. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije je v prostorih Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova na ogled del muzejskega filatelističnega poštnozgodovinskega gradiva. Ob tej priložnosti je Narodni muzej Slovenije dal izdelati priložnostni poštni žig in kuverto.

S tem se v muzeju spominjamo tudi največje filatelistične razstave na Slovenskem: Uresničene sanje. Filatelistično zbiranje in osamosvojitev Slovenije, ki je bila leta 2011 postavljena v atriju Narodnega muzeja Slovenije. Na njej sta avtorja Jože Podpečnik (splošni del) in Janko Štampfl (filatelistični in poštnozgodovinski del) prikazala gradivo o prelomnih dogodkih v zgodovini slovenskega naroda, in sicer iz leta pred osamosvojitvijo – 1990, leta osamosvojitve – 1991 in leta po osamosvojitvi – 1992 (zbirka se zaključi s prikazom znamke, ki je 21. maja 1993 izšla ob sprejemu Republike Slovenije v OZN).

Zbirka je razdeljena na sedem časovnih poglavij: 

  1. Prebujanje (17. januar–23. december 1990),
  2. Na poti k osamosvojitvi (23. december 1990–25. junij 1991),
  3. Enotni v osamosvojitvi (26. junij–8. oktober 1991),
  4. Slovenija zaživi (9. oktober 1991–15. januar 1992),
  5. Priznani (15. januar–21. maj 1992),
  6. V družbi narodov (22. maj–30. september 1992) in
  7. Uresničene sanje (1. oktober 1992–28. december 1992 oziroma 21. maj 1993).

Filatelistično oziroma poštnozgodovinsko gradivo, ki je bilo prikazano na 600 razstavnih listih, vsebuje 3095 poštnih znamk, 58 prodajnih pol poštnih znamk, 338 ovitkov (prvega dne oziroma priložnostnih) ter 226 kartic (poštnih dopisnic oziroma spominskih kartic/razglednic).

Avtorsko pripravljeno zasebno filatelistično poštnozgodovinsko zbirko je Narodni muzej Slovenije od lastnika odkupil, odtlej je v hrambi muzeja.

25. junija 2021 je bil na pošti 1101 LJUBLJANA (Slovenska cesta 32) v uporabi priložnostni poštni žig »URESNIČENE SANJE – 30 LET KASNEJE«. Zainteresiranim je na razpolago za odtis še 15 dni po dnevu uporabe.
Avtorja priložnostne filatelistične razstave in priložnostnega poštnega žiga sta mag. Jože Podpečnik (Narodni muzej Slovenije) in priznani slovenski filatelist Janko Štampfl.
Razstavno opremo je posodila Pošta Slovenije d.o.o.

 

 

Prijavite se na e-novice