SI
Show menu

Katalogi in monografije

Serija, ki izhaja od leta 1955, predstavlja sintetične predstavitve arheološkega gradiva različnih obdobij s pomembnih slovenskih arheoloških najdišč. Vse publikacije so prevedene v enega od svetovnih jezikov.

KiM 46: Roman Military Decoration Torques / Rimsko vojaško odlikovanje torkves

Cena: 49.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 45: From Ocra to Albion / Od Okre do Albijske gore

Cena: 58.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 44: Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji / Pohorsko Podravje three millenia ago

Cena: 59.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 43: Roman Military Equipment from the River Ljubljanica / Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice

Cena: 58.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 42: Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu / Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso

Cena: 62.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 41: Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem

Cena: 56.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 40: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia

Cena: 47.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 39: Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto / Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu

Cena: 45.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 38: Stična II/2. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der Älteren Eisenzeit

Cena: 59.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 37: Stična II/1. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der Älteren Eisenzeit

Cena: 49.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 36: Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora

Cena: 59.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 34/35: Tolmin, prazgodovinsko grobišče / Tolmin, the prehistoric cemetery

Cena: 60.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 32/33: Poetovio, zahodna grobišča / Poetovio, the western cemeteries

Cena: 50.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 31: Antične freske v Sloveniji I / The Roman Frescoes of Slovenia I

Cena: 50.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 29/30: Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia

Cena: 42.30 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 28: Stična I

Cena: 27.10 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 27: Posočje in der jüngeren Eisenzeit / Posočje v mlajši železni dobi

Cena: 15.60 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 26: Prazgodovinska grobišča v okolici Vinjega vrha nad Belo cerkvijo / Die vorgeschichtlichen Nekropolen in der Umgebung von Vinji Vrh oberhalb von Bela Cerkev

Cena: 15.60 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 25: Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria

Cena: 19.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 24: Kranj – križišče Iskra / Kranj – Iskra crossroads

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 23: Most na soči (S. Lucia) II

Cena: 12.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 22: Most na Soči (S. Lucia) I

Cena: 12.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 21: Starokrščanski center v Emoni

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 20: Poetovijske nekropole

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 19: Rifnik pri Šentjurju

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 18: Kranj. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 17: Notranjska

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 16: Podzemelj

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 15: Neviodunum

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 14: Vzhodni del antične nekropole v Šempetru

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 13: Poetovio I

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 12: Vranje pri Sevnici

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 11: Križna gora pri Ložu

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 10: Prazgodovina Šmarjete

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 9: Antične grobnice v Šempetru / Antike Grabmonumente in Šempeter

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 8: Severno Emonsko grobišče

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 7: Emonske nekropole (odkrite med leti 1635-1960)

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 6: Pobrežje

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 5: Clavstra Alpivm Iuliarvm

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 4: Modularna Evritmija Šempeterskih edikul

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 3: Najdbe s koliščarskih naselij pri Igu na Ljubljanskem Barju

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 2: Brezje

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 1: Vače

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

 

 

Prijavite se na e-novice