SI
Show menu

Argo 10/3–4, 1971

Cena: 0.80 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 10/3–4, 1971

1971, 17 x 24 cm, mehka vezava, 100 str.

Vsebina

UVOD

Radko Polič
Argu – glasilu slovenskih muzejev – na pot!


SKUPNOST MUZEJEV SLOVENIJE

Statut Skupnosti muzejev Slovenije

Iz zapisnikov sej Skupnosti muzejev Slovenije (SMS)


RAZSTAVE

Grozdana Kozak
Holandska, flamska in francoska prevodna grafika XVII. in XVIII. stoletja iz grafične zbirke Narodnega muzeja v Ljubljani

Vincenc Žnidar
Pedagoški klasik Johann Heinrich Pestalozzi

Breda Misja
Rihard Jakopič – retrospektivna razstava

Maja Hafner
Iz Hohenwartove zbirke morskih polžev in školjk

Fanči Šarf
Kmečka hiša na slovenskem alpskem ozemlju

Fanči Šarf
Spominski muzej pisatelja Finžgarja

Majda Žontar, Mirina Zupančič
Turški tabori na Gorenjskem


DELO SLOVENSKIH MUZEJEV IN GALERIJ

Hanka Štular
Razstave v slovenskih muzejih in galerijah. Poročilo za leto 1970

Bogo Stopar
Publikacije slovenskih muzejev in galerij. Bibliografija za leto 1970
KNJIŽNA POLICA

Timotej Knific
Gian Carlo Menis, Plebs de Nimis. Ricerche sull'architettura romanica ed altomedioevale in Friuli

Ivan Turk
Bregant T., Ornamentika na neolitski keramiki v Jugoslaviji

Božidar Slapšak
Mate Suić, Šime Batović, Janko Belošević, Nin

Timotej Knific
Gian Carlo Menis, La Passio dei Santi Ermacora e Fortunato nel codice n. 4 della Biblioteca Guarneriana

Janez Dular
F. E. Barth, Die hallstattzeitlichen Gräberhügel im Bereiche des Kutscher bei Podsemel

Ivan Turk
Korošec P., Korošec J., Najdbe koliščarskih naselbin pri Igu na Ljubljanskem barju

Božidar Slapšak
Miroslava Mirković, Rimski gradovi na Dunavu u Gornjoj Meziji

Janez Dular
D. Mano-Zizi, Lj. B. Popović, Novi Pazar, ilirsko-grčki nalaz

Božidar Slapšak
Iva Mikl Curk, Terra Sigillata in sorodne vrste keramike iz Poetovia

Božidar Slapšak
R. F. Burton, Note sopra i castellieri o rovine preistoriche della penisola Istriana

Božidar Slapšak
Emil Čerškov, Municipium DD kod Sočanice

Hanka Štular
Vrulje – Glasilo Narodnog muzeja v Zadru

Andrej Valič
Joachim Herrmann, Die Slawen in Deutschland

Branko Marušič
Janez Kramar, Prvi tabor v Istri

Peter Petru
J. Jarc, T. Knez, J. Mlinarič, Vodnik po Novem mestu

Peter Petru
Jan Filip, Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas

Peter Petru
A. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation in der Römischen Provinz Moesia superior

Vincenc Žnidar
Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969
SREČANJA

Peter Petru
Prvi kongres proučevalcev mitraicizma

Andrej Valič
Drugi mednarodni kongres za slovansko arheologijo

Tone Knez
Simpozij o problemih halštatskega časa v Smolenicah

Peter Petru
150-letnica Arheološkega muzeja v Splitu

Iva Mikl Curk
Simpozij antične sekcije arheološkega društva Jugoslavije

Franc Leben
Študijsko srečanje o Krasu
 

 

Prijavite se na e-novice