SI
Show menu

Argo 11/1–2, 1972

Cena: 0.80 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 11/1–2, 1972

1972, 17 x 24 cm, mehka vezava, 95 str.

Vsebina

150 LET MUZEJSTVA NA SLOVENSKEM. SLAVNOSTNI NAGOVORI IN ČESTITKE

Peter Petru
Obračun po končanem jubileju

Sergej Kraigher
Ob jubileju

Miloš Poljanšek
Nagovor ob proslavi 150-letnice NM

Radko Polič
Nagovor ob proslavi 150-letnice NM

Čestitke

Valvasorjevi nagrajenci


RAZSTAVE

Grozdana Kozak
Razstava ob 150-letnici prve muzejske zbirke na Slovenskem

Vida Stare
Prazgodovina Slovenije

Vinko Šribar
Zgodnji srednji vek Slovenije

Anka Novak
Planšarstvo v Bohinju

Gvido Stres
Ob 100-letnici mladinskega lista Vrtec

Sonja Petru
Razstava Antično steklo v Sloveniji

Metka Šetinc
Poročilo o razstavi Zlatarstvo na slovenskem Štajerskem

Franc Cimerman
Okamenine, priče izumrlega življenja

Dušan Moravec
Spominska razstava Staneta Severja

Ernest Faninger
Zoisova zbirka mineralov

Ciril Velepič
Retrospektiva kiparja Frančiška Smerduja

Fanči Šarf
Prispevek Slovenskega etnografskega muzeja k praznovanju 150-letnice muzejstva na Slovenskem


LETNO POROČILO NARODNEGA MUZEJA V LJUBLJANI ZA LETO 1971
KNJIŽNA POLICA

Jaro Šašel
Bibliografija rasprava i članaka IV

Kajetan Gantar
Dve makedonski publikaciji o Homerju

Peter Petru
Amelio Tagliaferri, I Langobardi nella civiltà e nell'economia italiana nel primo medio evo

Peter Petru
Erwin Keller, Die spätrömischen Grabfunde in Südbayern

Peter Petru
Giuseppe Bovini, Ravenna, città dell'arte

Peter Petru
A. Degrassi, Scritti vari di antichità IV

Peter Petru
Die Nabatäer, ein vergessenes Volk am Toten Meere. Katalog der prähistorischen Staatssammlungen

Peter Petru
W. Modrijan, Römerzeitliche Villen und Landhäuser in der Steiermark

Ronald Syme, Danubian Papers

J. Todorović, Katalog praistoriskih metalnih predmeta III

Irena Sivec Rajterič
A. Lippert, Das Awarenzeitliche Gräberfeld von Zwölfaxing in Niederösterreich

Jaro Šašel
Gudrun Gerlach, Rolf Hachmann, Verzeichnis vor- und frühgeschichtlicher Bibliographien

Irena Sivec Rajterič
Zdenek Vána, Einführung in die Frühgeschichte der Slawen

Régészeti (Diss, arch.) 10, 1969
SREČANJA

Vesna Bučić
VII. kongres Zveze muzejskih društev Jugoslavije

Vesna Bučić
Pozdrav VII. kongresu Zveze muzejskih društev Jugoslavije

Ljudmila Plesničar
Simpozij Antično steklo v Jugoslaviji

Vesna Bučić
Poročilo o delu Društva muzealcev Slovenije

Anton Polenc
Delo prirodoslovne sekcije

Peter Petru
Jugoslovansko-italijanski simpozij o spomenikih kasne antike in zgodnjega krščanstva na severnem Jadranu

Andrej Valič
Izvlečki iz zapiskov Slovenskega arheološkega društva za leto 1971

Iva Mikl Curk
Sestanki mednarodnega društva preučevalcev rimske keramike

Andrej Valič
VIII. mednarodni kongres za pred in prazgodovino (UISPP VIIIe), Beograd 1971

Marijan Slabe
Kolokvij v Osijeku

Tone Knez
Simpozij SAD Halštatsko obdobje v Sloveniji


NEKROLOGI

Mehtilda Urleb
Leo Vilhar (1899–1971)

Peter Petru
Albert Meglič (1897–1972)

Peter Petru
Edo Vujčič (1901–1971)

Ljerka Menaše
V spomin Jožka Šmuca

Janez Kramar
Helena Šimonka

Kajetan Gantar
Basil Laourdas


NOVICE
 

 

Prijavite se na e-novice