SI
Show menu

Argo 15–17, 1976–1978

Cena: 0.80 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 15–17, 1976–1978

1979, 17 x 24 cm, 64 str.

Vsebina

Vesna Bučić
Društvo muzealcev Slovenije od leta 1839 do 1977

Miroslav Pahor
Pomorski muzej »Sergej Mašera« v Piranu

Vlasta Koren
Zbirke Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti in njihov razvoj


RAZSTAVE

Grozdana Kozak
Promet na Slovenskem od 17. do 19. stoletja

Breda Misja
Partizanska grafika in risba

Slavica Pavlič
Delovanje mladih na partizanskih šolah v NOB

Romana Erhatič
Slovenski lovski muzej

Katarina Kobe Arzenšek
Tekstilni oddelek Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki

M. Žgajnar
Zaključni boji in osvoboditev Slovenije

M. Žgajnar
Denarništvo v NOB

M. Clemenz
Razstave Slovenskega gledališkega muzeja v letu 1976

Sonja Petru
Zaton antike v Sloveniji


KNJIŽNA POLICA
SREČANJA

Iva Mikl Curk
10. srečanje združenja Rei Cretariae Romanae Fautores

Iva Mikl Curk
30 let organiziranega varstva spomenikov v Jugoslaviji


SKUPNOST MUZEJEV SLOVENIJE

Peter Petru
Poročilo o dejavnosti Skupnosti muzejev Slovenije 1974–1975

Vesna Bučić
Poročilo o delu Društva muzealcev Slovenije od leta 1972 do 1976


OSEBNE VESTI

Peter Petru
K utemeljitvi posebnih priznanj Skupnosti muzejev Slovenije

Peter Petru
90-letnica dr. J. Mala

Poročilo o strokovnih izpitih za delavce v muzejih in galerijah SR Slovenije 1971–1976


VALVASORJEVE NAGRADE ZA LETO 1974, 1975 IN 1976
 

 

Prijavite se na e-novice