SI
Show menu

Argo 39/1–2, 1996

Ob stopetinsedemdeseti obletnici muzejstva
Cena: 4.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 39/1–2, 1996

1996, 21 x 29 cm, mehka vezava, 223 str., ISBN 0570-8869

Vsebina

UVOD 

Jasna Horvat
Beseda urednice


OB 175-LETNICI MUZEJSTVA

Peter Kos
Kulturna politika in slovenski muzeji

Drago Svoljšak
Auspicia sunt fausta

Vida Stare
Velike arheološke raziskave v Narodnem muzeju 1962–1995

Maja Žvanut
Pogled nazaj, zadovoljstvo s priokusom grenkobe

Jasna Horvat
Zgodovinske in kulturnozgodovinske razstave Narodnega muzeja 1971–1996

Anja Dular
Knjižnica Narodnega muzeja v zadnjih 25. letih

Zoran Milić
Delo in organizacija konservatorsko-restavratorske delavnice Narodnega muzeja po letu 1982


GRADIVO

Maja Lozar Štamcar
Kabinetne omarice in zbirka v Narodnem muzeju

Aleš Gačnik
Filatelija med koranti in kurentovanjem


NOVE PRIDOBITVE

Tanja Badovinac
Slikani okni iz Drevenika

Andrej Dular
Krbavčičeva svečarsko-medičarska delavnica in trgovina

Andreja Vrišer
Tudi oblačila pripovedujejo življenjske zgodbe

Stanka Gačnik
Riba faronika

Lara Štrumej
Prvih pet let zbirke fotografij


STALNE RAZSTAVE

Nataša Urbanc
Razstava Zgodovina Slovencev v dvajsetem stoletju

Bogdana Marinac
Slovenski pomorščaki 1918–1945

Marija Počivavšek
Celjski Stari pisker – ponovna ureditev razstavnega prostora
OBČASNE RAZSTAVE

Ivan Sedej
Gotika v Sloveniji – Svet predmetov

Borut Rovšnik, Janez Jordan, Sašo Jovanovski
Kaj se skriva v nedrjih Mestnega muzeja Ljubljana

Mojca Turk
Oblikovalkin pogled na nastajanje razstave

Maja Lozar Štamcar
Razstava svetil v Slovenskem etnografskem muzeju

Majda Žontar
Razstava Dr. Janez Bleiweis in njegov čas

Marija Turk
Tako so delali ...

Tadej Pogačar
France Kralj – retrospektiva v Moderni galeriji v Ljubljani

Aleš Gačnik
Znamka kot medij za promocijo dediščine

Slavko Ciglenečki
Od zmagovitega sonca do sonca pravice

Mirko Kambič
Stiki med zgodnjo fotografijo na Slovenskem in Hrvaškem


RAZSTAVE V TUJINI

Tomaž Nabergoj
Zgodnje krščanstvo na Koroškem

Rolanda Fugger Germadnik
Ko se združita ideja in znanje

Mateja Kos
MAK – dobitnik nagrade Sveta Evrope

Damjan Prelovšek
Plečnikova razstava v Pragi

Matija Žgajnar
Razstava o reševanju ameriških letalcev na Slovenskem med drugo svetovno vojno v Ameriki

Tita Porenta
Bata Shoe Museum


KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Zoran Milić
Konservator ali restavrator?

Zoran Milić
Srebro

Jana Šubic Prislan
Nega keramike in stekla

Igor Ravbar
Vrste orožja in posebnosti konserviranja


NOVO NA TUJEM

Nagrada Evropski muzej leta (EMYA) 1996


NAGRADE

Valvasorjeva nagrada in priznanja za leto 1996


POROČILA

Magda Petrič
Proces združevanja v Evropi in varstvo premične dediščine

Gregor Moder
Poročilo o udeležbi na 17. generalni konferenci ICOM-a v Stavangerju

Taja Čepič
Ogled lokalnih muzejev v okviru delovnega programa ICOM ICR

Marjeta Mikuž
Odmevi eno leto po ICOM-ovi konferenci v Stavangerju

Jasna Horvat
Muzejska delavnica v deželi Westfalen Lippe v Nemčiji

Peter Kos
3. mednarodni muzejski salon (SIME)

Peter Kos
Poročilo o delu Narodnega muzeja v letu 1995
ODMEVI IN KRITIKA

Peter Kos
Slovenski bankovci in kovanci 1918–1995

Mateja Kos
Ilustrirana enciklopedija starin


KNJIGE

Sergej Vrišer
Izčrpno o štukaturi. Ob knjigi Barbare Jaki Mozetič Vtis obilja – Štukatura 17. stoletja v Sloveniji

Mihaela Hudelja
Božidar Flajšman, Sledovi časa, Bela krajina na razglednicah v letih od 1895 do 1945


JUBILEJ

Maja Lozar Štamcar
Dr. Vesna Bučič – sedemdesetletnica


IN MEMORIAM

Branka Berce Bratko, Irena Keršič
In memoriam Vesni Berce


SUMMARIES

Drago Svoljšak
Auspicia sunt fausta

Vida Stare
Major Archaeological Exhibitions in the Ljubljana National Museum 1962–1995

Maja Žvanut
A Retrospective View: Satisfaction with a Slightly Bitter Taste

Jasna Horvat
Historical and Cultural-historical Exhibitions of the National Museum 1971–1996

Anja Dular
The National Museum Library in the Last 25 Years

Zoran Milić
The Work and Organisation of the Conservation and Restoration Workshop of the National Museum since 1982

Maja Lozar Štamcar
Cabinets and their Collection at the National Museum

Aleš Gačnik
Philately on Kurents and Kurentovanje

Tanja Badovinac
Two Stained Glass Windows from Drevenik

Andrej Dular
The Krbavčič Candle and Pastry Making Shop

Andreja Vrišer
Clothing Telling Stories

Stanka Gačnik
The Faronika Fish

Lara Štrumej
The First Five Years of Photography Collection at the Modern Gallery

Nataša Urbanc
The Permanent Exhibition "The Slovenes in the 20th Century"

Bogdana Marinac
Slovene Seamen 1918–1945

Marija Počivavšek
"Stari pisker" in Celje – Rearrangement of the Exhibition Halls
 

 

Prijavite se na e-novice