SI
Show menu

Argo 40/1, 1997

Cena: 7.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 40/1, 1997

1997, 21 x 29 cm, mehka vezava, 190 str., ISSN 0570-8869

Vsebina

GRADIVO

Vesna Bučić
Kipi na pročelju Narodnega muzeja in njihov avtor

Mateja Kos
Zbirka keramike, pridobitev Deželnega muzeja za Kranjsko leta 1908

Andreja Rihter
Slovenski fotograf Josip Pelikan, dokumentalist kronist

Miroslav Osojnik
Fotografsko gradivo v Koroškem muzeju na Ravnah na Koroškem

Ivana Leskovec
Idrijska čipka na poštnih znamkah


NOVE PRIDOBITVE

Nada Holynski
Zbirka dr. Božidarja Fajdige v Gorenjskem muzeju

Mateja Kos
Zbirka stekla oblikovalke Janje Lap


STALNE RAZSTAVE

Vida Stare
Stalna arheološka razstava od Dežmana do danes. Sprehodi skozi razstavne zbirke Narodnega muzeja

Janez Kavčič
Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrije

Inga Miklavčič Brezigar
Etnološke muzejske zbirke v okviru muzejske mreže na Tolminskem

Inja Smerdel
Pot proti stalni razstavi

Irena Lačen Benedičič
Stalna spominska zbirka o Matiji Čopu v Žirovnici


OBČASNE RAZSTAVE

Darja Pirkmajer
Na razpotju med sanjami in resničnostjo

Mitja Guštin
Rifnik in njegovi zakladi

Francka Slivnik
Razstava Shakespeare v gledališčih srednje Evrope med obema vojnama

Andreja Vrišer
V modnem galopu čez drn in strn – Jahalna moda

Marjeta Ciglenečki
V modnem galopu čez drn in strn – Ob razstavi o jahalni modi v Pokrajinskem muzeju Maribor

Mirko Kambič
Stiki med zgodnjo fotografijo na Slovenskem in Hrvaškem, II. del

Martin Šteiner
Razstava Domovina naša je svobodna v Pokrajinskem muzeju Ptuj

Ivana Leskovec
Mojstrovine klekljanih čipk na Slovenskem – Razstava čipk na Finskem, v Švici in Franciji

Ralf Čeplak Mencin
Razstava Kitajski papirnati zmaji v Slovenskem etnografskem muzeju
RAZSTAVE V TUJINI

Jasna Horvat
S poti po londonskih muzejih


KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Ivo Nemec
Ali je naše konservatorstvo-restavratorstvo na križpotju? Združevanje ali nasprotno?

Irena Porekar Kacafura
Napotki za prenavljanje muzejskih konservatorsko-restavratorskih delavnic

Zoran Milić, Jože Rant, Ivo Nemec
Uporaba nevtronske radiografije pri konserviranju rimskega bodala

Igor Ravbar
Konserviranje okrasja orientalskega orožja

Damjan Jesenovec, Maja Lozar Štamcar
Črno-bela kabinetna omarica v Narodnem muzeju Slovenije


NOVO NA TUJEM

Jasna Horvat
Nagrada evropski muzej leta (EMYA) 1997

Nataša Kolar
1648 – Vojna in mir v Evropi. 26. razstava evropskega sveta 1998


POROČILA

Irena Žmuc
Konferenca ICOM/ICR v New Delhiju in Kalkuti

Ralf Čeplak Mencin
2. konferenca evropskih etnografskih muzejev v Bukarešti

Ralf Čeplak Mencin
Simpozij Muzej kot prostor tujega v Berlinu

Sonja Perovšek
Konserviranje arheološkega gradiva in njegove posledice, kongres v Köbenhavnu

Tita Porenta
Poročilo s strokovnega obiska v Offenbachu

Gojka Pajagič Bregar
Letna konferenca ICOM/ICAA v Ženevi in Lyonu

Taja Čepič
Poročilo o delu Slovenskega muzejskega društva v letu 1996

Peter Kos
Poročilo o delu Narodnega muzeja Slovenije v letu 1996
ODMEVI IN KRITIKA

Jože Dežman
Strokovna politika ali politična stroka?

Borut Rovšnik
Zaprto zaradi znanosti

Tanja Roženbergar Šega
Ob podelitvi Valvasorjevega priznanja za otroški muzej

Andreja Rihter
Beseda kolegom za nadaljnje razpravljanje ali v pomislek

Iztok Durjava
O 3. mednarodnem muzejskem salonu v Benetkah – drugič

Matija Žargi
Sveta preproščina muzejske »stroke«


SUMMARIES

Vesna Bučić
The Sculptures of the National Museum's Façade and Their Author

Mateja Kos
The Collection of Ceramics Acquired by the Carniolian Provincial Museum in 1908

Andreja Rihter
Josip Pelikan – Documentalist and Chronicler

Miroslav Osojnik
Photographic Material in the Koroška Museum in Ravne na Koroškem

Ivana Leskovec
Lace from Idrija on Postage Stamps

Nada Holynski
The Božidar Fajdiga Collection in the Gorenjska Museum

Mateja Kos
The Glass Collection of Designer Janja Lap

Vida Stare
The Permanent Archaeological Exhibition from Karel Dežman to the Present (A Walk through the National Museum's Exhibited Collections)

Janez Kavčič
The Mercury Mine and Town of Idrija – Five Centuries of History

Inga Miklavčič Brezigar
Ethnological Collections in the Tolmin Network of Museums

Inja Smerdel
The Project Called the Slovene Ethnographic Museum

Irena Lačen Benedičič
The Matija Čop Permanent Memorial Collection in Žirovnica


 

 

Prijavite se na e-novice