SI
Show menu

Argo 41/1–2, 1998

Cena: 7.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 41/1-2, 1998

1998, 21 x 29 cm, mehka vezava, 199 str., ISSN 0570-8869

Vsebina

Mateja Ribarič
Ob stoletnici Slovenskega šolskega muzeja

Andrej Smrekar
Muzej so njegove zbirke. Narodna galerija A.D. 1918


GRADIVO

Marko Frelih
Mitološki in religiozni substrat starih sredozemskih kultur v motiviki situle z Vač

Andrej Gaspari
Ali je bila barjanska Ljubljanica v antiki regulirana?

Vida Stare
Izkopavali smo freisinški trg Gutenwert (Otok pri Dobravi)

Tanja Roženbergar Šega
Zbirka tehtnic v Muzeju novejše zgodovine Celje

Polona Selinšek
Mapa z risbami Jana Oeltjena

Maruša Pleterski
Potniki vstopite! Odhod!


STALNE RAZSTAVE

Irena Šavel
To je naš muzej – Pokrajinski muzej v Murski Soboti

Janez Balažic
Kaj pa sploh ostane. Med kopijo in originalom na stalni razstavi

Metka Fujs
Zgodbe ne delajo le predmeti ampak tudi pomen, ki jim ga namenimo v pripovedi

Nataša Konestabo
Muzejska pripoved kot priložnost za realizacijo performansa o pokrajini v gledališču spomina

Irena Šavel
Rekonstrukcije na stalni razstavi v soboškem muzeju

Tomaž Rauch
K zvočni spremljavi za stalno razstavo v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti

Franc Kuzmič
Pedagoško-didaktična zasnova in izvedba stalne razstave

Branko Kerman
Temelj je katalog, razstava pa je ogledalo

Andreja Brancelj Bednaršek
Dve prenovljeni stalni razstavi Belokranjskega muzeja
OBČASNE RAZSTAVE

Zdenko Picelj
Arheološka razstava Kapiteljska njiva Novo mesto

Jovo Grobovšek
Predmet iz teme v svetlobo. Izpoved oblikovalca

Darko Knez
Križi – enkulpioni

Irena Žmuc
"Homo sum ..." – »Samo človek sem ...«

Janja Rebolj
Predstavitev projekta promocije razstave "Homo sum ..."

Orest Jarh
Ukročena elektrika


MUZEJI IN OBISKOVALCI

Borut Rovšnik
Kako in zakaj vrednotiti muzejske razstave

Marjeta Ciglenečki
Nove vstopnice v Pokrajinskem muzeju Ptuj

Ljerka Trampuž
Rolkarji, pankerji, frajerji in navadni smrtniki v muzeju

Lidija Tavčar
Utrinki. Vsak različen, vsi enakopravni?

Adela Železnik
Krpanove likovne delavnice ob retrospektivni razstavi Toneta Kralja

Simona Jaunik
Stalna razstava v Muzeju narodne osvoboditve Maribor


KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Sonja Perovšek
Konserviranje in restavriranje langobardskih S-fibul

Janja Slabe
Ponovno restavriranje v preteklosti restavriranih muzealij iz keramike, stekla in porcelana

Jedrt Vodopivec
Konserviranje knjig in papirja

Eva Ilec
Znanstvena načela konserviranja tekstila

Davorin Pogačnik
Opozorila in nasveti restavratorjem lesenih izdelkov


RAZSTAVE V TUJINI

Barbara Ravnik Toman
Franki, predhodniki Evrope

Marjana Lipoglavšek
Van Dyck v Genovi

Marjana Lipoglavšek
Razstave na Dunaju 1997–1998

Mateja Kos
Belo zlato
ODMEVI IN KRITIKA

Mitja Guštin
Ob zborniku Slovenskega muzejskega društva

Marjan Žnidarič
Iskanje muzejske identitete

Jože Osterman
Slovenske galerije in muzeji v javnih glasilih

Maja Lozar Štamcar
Dopolnimo izhodišča predloga zakona o kulturni dediščini!


POROČILA

Barbara Ravnik Toman
9. mednarodni ICOM-ov simpozij ob Bodenskem jezeru

Borut Rovšnik
Muzej in spomin. Konferenca ICOFOM-a

Estera Cerar, Janja Rebolj, Tanja Roženbergar Šega
Cortona 97 – Delavnica Evropskega muzejskega foruma

Taja Čepič
Poročilo o delu Slovenskega muzejskega društva v letu 1997

Zdenko Picelj
Delo Dolenjskega muzeja v letu 1997

Peter Kos
Narodni muzej Slovenije – Poročilo o delu v letu 1997


SUMMARIES

Mateja Ribarič
The Slovene School Museum Celebrates its One Hundredth Anniversary

Andrej Smrekar
A Museum is its Collection. The National Gallery A.D. 1918

Marko Frelih
The Mythological and Religious Substratum of Ancient Mediterranean Cultures in the Motifs of the Vače Situla

Andrej Gaspari
Was the Marsh Ljubljanica Regulated in Antiquity?

Vida Stare
We Excavated the Freising Market of Gutenwert (Otok pri Dobravi)

Tanja Roženbergar Šega
The Collection of Scales in the Museum of Modern History in Celje

Polona Selinšek
Portfolio with Drawings by Jan Oeltjen

Maruša Pleterski
Train Now Departing! All Aboard!

Franc Kuzmič, Janez Balažic
The Permanent Exhibition of the Provincial Museum in Murska Sobota

Andreja Brancelj Bednaršek
Two Renovated Permanent Exhibitions in the Bela krajina Museum

 

 

Prijavite se na e-novice