SI
Show menu

Argo 42/1, 1999

Cena: 7.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 42/1, 1999

1999, 21 x 29 cm, mehka vezava, 196 str., ISSN 0570-8869

Vsebina

OB OBLETNICI

Drago Oman
Ob šestdesetletnici muzejskih zbirk v prostorih mariborskega mestnega gradu


GRADIVO

Vida Stare
Naselbina na Gradišču nad Vintarjevcem pri Litiji

Žiga Šmit, Primož Pelicon, Miloš Budnar, Mateja Kos
Analize srednjeveškega stekla

Tomaž Nabergoj
Srednjeveška keramika iz Ljubljane in Ljubljanice

Mateja Kos
Keramika z Bevk

Tita Porenta
Vse gre po istem starem kopitu – predstavitev zbirke čevljarskih kopit v Tržiškem muzeju

Jože Podpečnik
Državna odlikovanja iz zbirke Borisa Gregorke

Maja Lozar Štamcar
Nove pridobitve za zbirko pohištva Narodnega muzeja Slovenije v letih 1993–1998


OBČASNE RAZSTAVE

Nataša Polajnar Frelih
900 let cistercijanov in 100 let ponovne naselitve stiške opatije

Tatjana Badovinac
Habsburžani na portretnih podobah

Dejan Vončina
180 let Postojnske jame

Darja Skrt
Film in video v muzeju – razstavna predstavitev in projekcija


MUZEJI IN OBISKOVALCI

Borut Rovšnik
Vrednotenje muzejskih razstav (Metodologija – II. del)

Mira Kalan 
Pedagoške dejavnosti v Loškem muzeju

Vanda Rebolj
Od delovnih navad do širšega obzorja
KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Sonja Perovšek
Konserviranje in restavriranje železnega bojnega noža in železne tavširane pasne spone

Mateja Kavčič
Fasade – metode preiskav, restavriranja in konserviranja

Igor Ravbar
Plastika!


NAGRADE

Valvasorjeva nagrada in priznanja


RAZSTAVE V TUJINI

Boris Kryštufek
Muzej vretenčarjev Univerze v Shippensburgu – primer ameriškega univerzitetnega muzeja

Verena Vidrih Perko
S štipendijo J. Paula Gettyja po Ameriki

Verena Vidrih Perko
5000 let Kitajske


MUZEOFORUM

Cornelia Meran
Mobilni muzeji – profitna središča za vašo muzejsko komunikacijo

Tomislav Šola
Uvod v mnemozofijo kot splošno teorijo o dediščini


ODMEVI IN KRITIKA

Dejan Vončina
Zgoščenka o slovenskih muzejih

Barbara Ravnik Toman
Arheologija v slovenskih muzejih

Ralf Čeplak Mencin
Mednarodne povezave slovenskih muzejev in galerij po osamosvojitvi Republike Slovenije

Maja Lozar Štamcar
10. avstrijski muzejski dnevi v Innsbrucku in nekaj misli za zraven

Barbara Ravnik Toman
Muzej je kot ledena gora – nepozornemu opazovalcu ga ostane večina prikritega
POROČILA

Nataša Polajnar Frelih
Mednarodni kolokvij ob 900-letnici cistercijanskega reda v Alcobaçi (Portugalska)

Irena Lazar, Mateja Kos
14. kongres Mednarodnega združenja za zgodovino stekla (AIHV) Benetke-Milano

Peter Kos
Narodni muzej Slovenije – poročilo o delu v letu 1998


SUMMARIES

Drago Oman
On the Occasion of the Sixtieth Anniversary of the Museum Collections in the Premises of Maribor Castle

Vida Stare
The Settlement in Gradišče near Vintarjevec

Žiga Šmit, Primož Pelicon, Miloš Budnar, Mateja Kos
Technological Analyses of Medieval Glass

Tomaž Nabergoj
Medieval Pottery from Ljubljana and the Ljubljanica

Mateja Kos
The Pottery from Bevke

Tita Porenta
"And it's always the same old last"

Jože Podpečnik
National Orders from the Collection of Boris Gregorka

Maja Lozar Štamcar
New Acquisitions (1993–1998) for the Furniture Collection of the National Museum of Slovenia
 

 

Prijavite se na e-novice