SI
Show menu

Argo 43/1, 2000

Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 43/1, 2000

2000, 21 x 29 cm, mehka vezava, 199 str., ISSN 0570-8869

Vsebina

JUBILEJ

Sergej Vrišer
Ob stoti obletnici rojstva Boga Teplyja


ZBOROVANJE SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA

Zoran Milić
Standardi in normativi muzejske konservatorsko-restavratorske prakse

Jana Šubic Prislan
Prizadevanja na področju standardiziranja izobraževanja konservatorjev-restavratorjev

Alojz Umek
»Novi objekt« konservatorsko-restavratorskega oddelka Pokrajinskega muzeja v Kopru?

Renata Picej
Z muzeji obogaten turizem – kdaj tudi v Sloveniji?


SKLEPI DELOVNIH SKUPIN

Verena Štekar Vidic
Muzeji in lokalna samouprava

Alenka Simikič
Šest let po CIDOC-u – Muzejska dokumentacija na Slovenskem ob koncu tisočletja

Zoran Milić
Konservatorsko-restavratorska služba v slovenskih muzejih

Barbara Ravnik Toman
Slovenski muzeji in turizem

Inja Smerdel
Vključevanje slovenskih muzejev v programe Evropske skupnosti


PREUČEVANJE SREDNJEVEŠKE IN NOVOVEŠKE KERAMIKE

Mateja Kos, Tomaž Nabergoj
Preučevanje srednjeveške in novoveške keramike na Slovenskem

Phil Mason
Arheološki pristopi k preučevanju srednjeveške keramike

Darja Mihelič
Beseda proti predmetu

Mateja Kos
Umetnostnozgodovinske raziskave srednjeveške keramike

Ivica Križ
Etnološke raziskave lončarstva na Slovenskem

Jana Šubic Prislan
Konservacija keramike – Splošno o keramiki
GRADIVO

Nataša Polajnar Frelih
Lesen polihromiran oltarček in glavni oltar pri ljubljanskih frančiščkanih

Darja Koter
Dediščina historičnih glasbil v Pokrajinskem muzeju Maribor


NOVE PRIDOBITVE

Boris Brovinsky
Tomosova zbirka v Tehniškem muzeju Slovenije

Martina Orehovec
Neskončna zgovornost v brezčasje ujetih podob


STALNE RAZSTAVE

Polona Selinšek
Nova postavitev Zbirke orožja v romanskem palaciju ptujskega gradu

Irena Marušič
Oddelek kmetijske mehanizacije


OBČASNE RAZSTAVE

Snježana Pavičić
Leonardo da Vinci – znanstvenik, izumitelj, umetnik

Borko Tepina
Ujeta minljivost – Leonardo da Vinci v prostorih Narodnega muzeja Slovenije

Rolanda Fugger Germadnik
Nastajanje neke razstave

Sergej Vrišer
Z bliščem stare umetnosti v novo tisočletje

Irena Mavrič
Velika Nedelja skozi stoletja

Breda Činč Juhant, Miha Jeršek
Mineraloška razstava Skrita bogastva Makedonije


MUZEJI IN OBISKOVALCI

Ljerka Trampuž
Kako pravilno motiviran obiskovalec ugotovi bistvo razstave

Katja Praprotnik
Pedagoške delavnice Čebelarskega muzeja


KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Miran Pflaum
Restavriranje emonskih mozaikov, shranjenih v Narodnem muzeju Slovenije

Emil Oražem
Izdelava kopij kamnitih spomenikov


RAZSTAVE V TUJINI

Jasna Horvat
Slike miru. Oživljena Hrvaška v času karlovškega miru 1699

Vladimir Vilman
Najpomembnejši muzeji kanadske prestolnice
MUZEOFORUM

Kaija Steiner Kiljunen
O konservaciji in konservatorskih ateljejih v Helsinkih na Finskem


ODMEVI IN KRITIKA

Matija Žargi
Ob razstavi Zbirka orožja na ptujskem gradu


POROČILA

Mojca Vomer Gojkovič, Nataša Kolar
Mednarodni znanstveni sestanek Ptuj v Rimskem cesarstvu, mitraizem in njegova doba

Verena Vidrih Perko, Matej Župančič
Muzejski večeri Slovenskega arheološkega društva

Verena Štekar Vidic
Akademie Friesach

Marija Pečan
KAM (knjižnice, arhivi, muzeji)

Peter Kos
Narodni muzej Slovenije – poročilo o delu v letu 1999


IN MEMORIAM

Aleksander Bassin
Božena Plevnik

Andreja Brancelj Bednaršek
V spomin profesorju Jožetu Dularju


SUMMARIES

Phil Mason
Archaeological Approaches to the Study of Medieval Pottery

Darja Mihelič
Word vs. Object

Mateja Kos
Art Historical Research on Medieval Ceramics

Ivica Križ
Etnological Research on Pottery in Slovenia

Jana Šubic Prislan
The Conservation of Ceramics

Nataša Polajnar Frelih
A little wooden polychromatic Altar and the high Altar in the Franciscan Church in Ljubljana

Darja Koter
The Heritage of Musical Instruments in the Maribor Regional Museum

Boris Brovinsky
The Tomos Collection in the Technical Museum of Slovenia

Martina Orehovec
The Eloquence of Immortalised Images. The Tomos Photo Archive

Polona Selinšek
The new Installation of the Collection of Arms in the Romanesque Great Hall of Ptuj Castle

Irena Marušič
The Department of Agricultural Machinery
 

 

Prijavite se na e-novice