SI
Show menu

Argo 43/2, 2000

Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 43/2, 2000

2000, 21 x 29 cm, mehka vezava, 189 str., ISSN 0570-8869


Vsebina

JUBILEJI

Drago Svoljšak
Stane Gabrovec – osemdesetletnik

Nace Šumi
Sergej Vrišer – osemdesetletnik

Mateja Kos
Hanka Štular – sedemdesetletnica

Inja Smerdel
Tri obletnice ob katerih smo v Slovenskem etnografskem muzeju postali ter dvignili čaše

Andrej Dular
Milka Bras – sedemdesetletnica

Tanja Tomažič
Marija Lah – sedemdesetletnica

Janja Žagar, Barbara Sosič
Marija Makarovič – sedemdesetletnica

Irena Lazar
Vera Kolšek – sedemdesetletnica

Aleš Stopar in kolegi
Milena Moškon – sedemdesetletnica

Damjana Fortunat Černilogar
Jubilejno leto muzeja v Tolminu

Zdenko Picelj
Petdeset let Dolenjskega muzeja Novo mesto


GRADIVO

Vida Stare
Pokopališče v cerkvi sv. Miklavža na Otoku pri Dobravi (Gutenwert)

Blaž Vurnik
Iz zbirke koledarjev Mestnega muzeja Ljubljana


STALNE RAZSTAVE

Avtorji projekta
Živeti v Celju: predstavitev projekta – od ideje do realizacije

Andreja Rihter
Muzej, kjer ni tišine, kjer vlada umirjen nemir ...

Andreja Rihter
Iz dnevnika vodje projekta. Začetek in konec

Marija Počivavšek, Iris Zakošek
Dnevnik treh generacij. Kronološka predstavitev življenja v Celju v 20. stoletju. Odbiranje preteklosti za prihodnost

Tone Kregar
Prikaz druge svetovne vojne v okviru razstave Živeti v Celju

Tanja Roženbergar Šega
Govorica muzejskih predmetov

Iris Zakošek
Novi izdelki v muzejski trgovini

Tone Kregar
Muzejska kavarna

Dušan Kramberger, Jelena Neta Zwitter
Prostorska zasnova in arhitekturno oblikovanje stalne razstave Živeti v Celju

Vladimir Vilman
Muzejska gozdna učna pot v Bistri
OBČASNE RAZSTAVE

Maja Lozar Štamcar
Leonardova privlačnost

Barbara Jaki
Za odrom razstave Meščanska slika

Irena Mavrič
Sokoli Ormoža in Središča ob Dravi in društveno življenje Središča ob Dravi med prvo in drugo svetovno vojno

Bojana Rogelj Škafar
Ljubezen je v zraku – Ljubezenska darila v slovenski tradicijski kulturi: od ideje do izvedbe

Inja Smerdel, Mojca Turk
O ljubezni med oblikovalko in muzejem, nato pa še razstava o ljubezenskih darilih

Nina Zdravič Polič
Komunikacijske dejavnosti ob razstavi Ljubezen je v zraku


MUZEJI IN OBISKOVALCI

Lidija Tavčar
Med Scilo in Karibdo. Disciplinski muzej

Lidija Tavčar
Oživljeni stiki


KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Vanja Ferk
Konserviranje in restavriranje otroškega vozička

Meta Černič Letnar, Tadeja Muck
Trajnost in obstojnost grafičnih del na papirju


NAGRADE

Jasna Horvat
Valvasorjeva nagrada in priznanja


RAZSTAVE V TUJINI

Jasna Horvat
Evropski muzejski nagrajenci

Barbara Ravnik Toman
Spomladanska ekskurzija muzejskega in arheološkega društva

Primož Kočar
Centraal Museum Utrecht
MUZEOFORUM

Mathilde Bellaigue
Ekomuzej pod vprašajem

Ewa Bergdahl
Identiteta v procesu globalizacije


ODMEVI IN KRITIKA

Marjan Žnidarič
Sebi in drugim v razmislek

Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije
Služba za interpretacijo in delo z obiskovalci

Nina Zdravič Polič
Muzejska služba za komunikacije


POROČILA

Damjana Fortunat Černilogar
Tolminska muzejska zbirka, letno poročilo 1999

Blaž Vurnik
5. kolokvij IAMH in 3. simpozij mestnih muzejev


SUMMARIES

Vida Stare
The Cemetery in the Church of sv. Miklavž in Otok near Dobrava (Gutenwert)

Blaž Vurnik
From the Collection of Calendars in the City Museum of Ljubljana

"Life in Celje" – The New Permanent Exhibition in the Celje Museum of Recent History

Vladimir Vilman
The Forest Nature Trail of the Technical Museum of Slovenia in Bistra
 

 

Prijavite se na e-novice