SI
Show menu

Argo 44/2, 2001

Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 44/2, 2001

2001, 21 x 29 cm, mehka vezava, 216 str., ISSN 0570-8869

Vsebina

JUBILEJ

Andrej Smrekar
Dr. Anica Cevc, muzejska svetnica

Matija Žargi, Mateja Kos
Stari smo sto osemdeset let

Nada Praprotnik
Karel Dežman in njegovo botanično delovanje

Andreja Brancelj Bednaršek
Praznovanje petdesetletnice Belokranjskega muzeja

Orest Jarh
Petdeset let od ustanovitve Tehniškega muzeja Slovenije – pogled v prihodnost

Nataša Kokošinek
Deset let Muzeja Jesenice


NOVE PRIDOBITVE

Jožica Šparovec
Fotografska zbirka fotoreporterja Edija Šelhausa


GRADIVO

Špela Karo, Timotej Knific, Zoran Milić
Pokositreni železni predmeti z Gradišča nad Bašljem

Andrej Gaspari
Potapljači cesarsko kraljeve vojne mornarice na Vrhniki leta 1884

Simona Javornik
Sakralna likovna dediščina v Mežiški dolini

Blaženka First
Kriteriji zbiranja stare grafike v Narodnem muzeju Slovenije

Maja Lozar Štamcar
Nastajanje zbirke pohištva v Narodnem muzeju Slovenije

Alenka Čuk
Zbirka Lojza Kraigherja v Notranjskem muzeju Postojna


DOKUMENTACIJA

Tanja Tomažič
Starim inventarnim knjigam v spomin


STALNE RAZSTAVE

Breda Činč Juhant, Miha Jeršek
Slovenski minerali v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Nataša Kolar
Ptujski muzej v stavbi nekdanjega dominikanskega samostana
OBČASNE RAZSTAVE

Ivan Žižek
»Pod cestoj«

Inga Miklavčič Brezigar
Ljudske skrinje na Goriškem

Gregor Moder
Meščan na gradu

Dejan Vončina
Fotozgodbe Edija Šelhausa

Borko Tepina
Med zamislijo in uresničitvijo


MUZEJI IN OBISKOVALCI

Irena Kodrič
Trideset let slovenske pedagoške sekcije


MUZEOLOGIJA

Bernarda Županek
Resničnost, hiperresničnost in izmišljija: navidezna resničnost v muzejih

Mateja Habinc
Muzej in spomin


KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Gojka Pajagič Bregar
Gotski križ

Nuška Dolenc Kambič, Mateja Kos
Restavriranje grbovnih plošč

Igor Ravbar
Konserviranje oklepa iz sedemnajstega stoletja

Ana Motnikar
Rja na bombažu in možnosti odstranjevanja


NAGRADE

Jasna Horvat
Valvasorjeva nagrada in priznanja za leto 2000


RAZSTAVE V TUJINI

Jasna Horvat
Evropski muzejski nagrajenci leta 2001


MUZEOFORUM

Jutta Thinesse Demel
Izobraževanje odraslih in muzej

Alenka Sagadin
Muzeji in ustanove za izobraževanje odraslih – raznolike možnosti sodelovanja

Dušana Findeisen
Univerza za tretje življensko obdobje in kulturni turizem
ODMEVI

Eva Kocuvan
Cesarjeva nova oblačila


POROČILA

Ralf Čeplak Mencin
19. generalna konferenca in 20. generalna skupščina ICOM v Barceloni

Alenka Miškec
19. generalna konferenca ICOM-a, komite za numizmatiko (ICOMON)

Irena Marušič, Martina Orehovec
CIMUSET 2001 v Barceloni

Iris Meško, Miran Pflaum
Srečanje egiptologov (CIPEG) v okviru ICOM

Irena Žmuc
Mednarodni odbor za regionalne muzeje ICOM

Blaž Vurnik, Irena Žmuc
Konferenca MUSEUM 2000 v Stockholmu

Branko Šuštar
Mednarodni simpozij šolskih muzejev v Friedrichshafnu in Bad Leonfeldnu

Irena Porekar Kacafura
Preventivno konserviranje in primarni konservatorsko-restavratorski posegi

Gojka Pajagič Bregar
Mednarodni vidiki konservacije tekstila

Peter Kos
Narodni muzej Slovenije – poročilo o delu v letu 2000


IN MEMORIAM

Grega Moder
Gabrijel Zupan


SUMMARIES

Jožica Šparovec
The Photographic Collection of Newspaper Photographer Edi Šelhaus

Špela Karo, Timotej Knific, Zoran Milić
Tinned Iron Objects from Gradišče above Bašelj

Andrej Gaspari
Divers of the Royal and Imperial Navy in Vrhnika in 1884

Simona Javornik
Sacral Art Patrimony in the Mežica Valley

Blaženka First
Criteria for Collecting Old Prints at the National Museum of Slovenia

Maja Lozar Štamcar
The Development of the Furniture Collection in the National Museum of Slovenia

Alenka Čuk
The Lojz Kraigher Collection in the Notranjska Museum in Postojna

Breda Činč Juhant, Miha Jeršek
Minerals from Slovenia in the Slovenian Museum of Natural History

Nataša Kolar
The Ptuj Museum, Housed in the Building of the former Dominican Monastery
 

 

Prijavite se na e-novice