SI
Show menu

Argo 45/1–2, 2002

Cena: 14.60 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 45/1-2, 2002

2002, 21 x 29 cm, mehka vezava, 271 str., ISSN 0570-8869

Vsebina

JUBILEJ – 110-LETNICA ARGA

Jasna Horvat
Argo 1892–2001


GRADIVO

Miha Jeršek, Milan Bidovec
Izpiranje zlata na reki Dravi – dokumentirana geološka dediščina

Vida Stare
Kovinski predmeti z jugovzhodnega dela naselja na Otoku pri Dobravi (Gutenwert)

Tomaž Nabergoj
Meč iz Ljubljanice s kabalističnim napisom AGLA

Borut Batagelj
Bloško smučanje

Božena Dirjec
Po sledeh Sternenovega Cesarja na konju


STALNE RAZSTAVE

Vladimir Vilman
Kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi tehniškega spomenika

Vlasta Beltram
Oddelek za novejšo zgodovino v Pokrajinskem muzeju Koper se predstavlja


OBČASNE RAZSTAVE

Barbara Ravnik Toman
Besede, besede, besede ...

Nevenka Hacin
Tudi vrtičkarji so stopali skozi vrata muzeja

Breda Škrjanec
Odtisi s kamna, litografija v Sloveniji po letu 1950


MUZEJI IN OBISKOVALCI

Franc Kuzmič
Sodelovanje kustosa pedagoga z ostalimi strokovnimi delavci (kustosi) v muzeju

Ljerka Trampuž
Retorika – samo govorna veščina ali tudi nekaj več?

Lidija Tavčar
Galerijski spomenik
KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Zoran Milić
Stabilnost klime v zgodovinskih muzejskih objektih


RAZSTAVE V TUJINI

Ida Gnilšak
Hiter sprehod skozi nekatere muzeje v Bruslju in okolici

Metka Fujs
Ekomuzeji južne Francije


ODMEVI

Peter Kos
Trije obrazi slovenskih muzejev na področju arheološke publicistike

Peter Kos
Matičnost, kreativne baze podatkov in register premične kulturne dediščine

Igor Zabel
Kje je cesar nag?


POROČILA

Irena Lačen Benedičič
Na zahodu vendar nekaj novega

Nina Zdravič Polič
Slovenski muzealci uspešni na 19. generalni konferenci ICOM-a 2001 v Barceloni

Verena Štekar Vidic
Muzeji radovljiške občine v letu 2001

Verena Štekar Vidic
Kongres Apimondije v Južni Afriki

Barbara Sosič
Poročilo o delu sekcije za dokumentacijo v letu 2001

Peter Pušnik
PHARE program čezmejnega sodelovanja

Peter Pušnik
Odprta vrata evropski dediščini v muzejih

Jana Šubic Prislan
Strokovno potovanje konservatorjev-restavratorjev v Veliko Britanijo

Svetlana Maloić
Strokovno izpopolnjevanje na področju konserviranja-restavriranja keramičnega gradiva

Elizabeta Petruša Štrukelj
Poročilo z udeležbe na I. zborovanju muzejskih pedagogov z mednarodnim sodelovanjem

Duška Žitko
Trije kongresi evropskih pomorskih muzejev Barcelona 2001

Mateja Kos
Evropska akcija COST-G8

Peter Kos
Poročilo o delu Narodnega muzeja Slovenije v letu 2001
ZBOROVANJE SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA V VELENJU

Nina Zdravič Polič
Nova razvojna paradigma muzejskih poklicev

Biserka Debeljak
Muzej organov za notranje zadeve včeraj, danes, jutri

Maja Lozar Štamcar
Delo v muzejih na ameriški način

Anja Dular
Katera knjiga je muzejski predmet?

Sklepi zborovanja SMD v Velenju


IN MEMORIAM

Ana Šašel (1921–2001)


SUMMARIES

Miha Jeršek, Milan Bidovec
Gold Washing on the Drava River – Documenting Geological Heritage

Vida Stare
Metal Objects from the South-eastern Area of the Settlement Otok pri Dobravi (Gutenwert)

Tomaž Nabergoj
Medieval Sword from the Ljubljanica with the Kabbalistic Inscription

Borut Batagelj
Bloke Skiing

Božena Dirjec
Tracing Sternen's Painting The Emperor on Horseback

Vladimir Vilman
A Cultural Monument of National Importance with the Attributes of a Technical Monument

Vlasta Beltram
The Department of Recent History at the Koper Regional Museum


BIBLIOGRAFIJA ARGA 1892–2001

Darko Knez
Kronološki pregled člankov

Darko Knez
Abecedno kazalo avtorjev
 

 

Prijavite se na e-novice