SI
Show menu

Argo 46/2, 2003

Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 46/2, 2003

2003, 21 x 29 cm, mehka vezava, 188 str.

Vsebina

IN MEMORIAM

Prof. dr. Jože Kastelic, dolgoletni ravnatelj Narodnega muzeja, je umrl

Bibliografija Jožeta Kastelica


GRADIVO

Timotej Knific, Irma Langus, Zoran Milić
Križ z Zidanega gabra nad Mihovim

Vida Stare
Lončene posode z Otoka pri Dobravi

Tatjana Badovinac
Portreti treh generacij družine Pongratz

Matjaž Černila 
Urejanje centralne zbirke metuljev (red Lepidoptera)


NOVE PRIDOBITVE

Marjeta Zidanšek
Fotografska zbirka fotoreporterja Marjana Cigliča


STALNE RAZSTAVE

Nataša Polajnar Frelih
Zgodovina krščanstva na Slovenskem

Barbara Šoster Rutar
Muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva

Andreja Brancelj Bednaršek
Zanimiv, skrbno urejen in dovolj atraktiven muzej


OBČASNE RAZSTAVE

Miha Jeršek, Breda Činč
Kalcit iz peči pri Kropi na Gorenjskem

Borut Križ
Kelti v Novem mestu

Maja Rudolf Markovič
Kelti v Novem mestu – zasnova oblike

Monika Rogelj, Helena Rant, Jelena Justin
Gorenjska v vojni za samostojno Slovenijo

Bronica Gologranc Zakonjšek
Dobra igrača kot muzejska zbirka

Nevenka Hacin
Razstava za danes in jutri

Staša Tome
Živi eksponati v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
MUZEJI IN OBISKOVALCI

Lidija Tavčar
Štirideset let pedagoške dejavnosti v Narodni galeriji

Mira Kalan
Pedagoška dejavnost Loškega muzeja

Tamara Trček Pečak
Mladi in skrb za našo kulturno dediščino


KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Emil Oražem
Rekonstrukcija keramike malo drugače

Irena Jeras Dimovska 
Poslikana krsta iz 18. stoletja


DOKUMENTACIJA

Jana Intihar Ferjan
Vektor – projekt evropskih arhivov sodobne umetnosti

Barbara Sosič
Sekcija za muzejsko dokumentacijo


NAGRADE

Valvasorjeva nagrada in priznanja


RAZSTAVE V TUJINI

Dušan Koman
Muzej Nibelungov v Wormsu

Ida Gnilšak
O šestih danskih muzejih

Sergej Vrišer
Od Karađorđa do Tita


MUZEOFORUM

Marija Parczewska, Janusz Byszewski
»4 x Pierog« ali oblast domišljiji

Lene Landerberg
Delo v muzeju s slepimi ljudmi


ODMEVI

Peter Kos
Arheologija zunaj zakonov

Kristina Toplak
Umetniki dveh domovin

Breda Činč Juhant, Miha Jeršek, Katarina Krivic
Darovalci hvala

Jasna Horvat
Izobraževanje v muzeologiji v Sloveniji

Mateja Kos
Še enkrat o vlogi muzejskega kustosa
POROČILA

Darko Knez
Etnološka dediščina Slovencev v Avstriji

Biserka Debeljak
Drugo srečanje muzejskih pedagogov

Tanja Roženbergar Šega, Barbara Sosič
Letna konferenca CEICOM-a

Katja Praprotnik
Čebelarski muzej v Londonu

Peter Čerče
XI. trienalno srečanje ICMM

Verena Štekar Vidic
Poročilo o delu v letu 2002

Eva Ilec
Strokovno potovanje konservatorjev-restavratorjev v Budimpešto

Damjana Fortunat Černilogar
Poročilo o delu Tolminskega muzeja v letu 2002

Branko Šuštar
Šolski muzeji na 10. simpoziju

Peter Kos
Narodni muzej Slovenije – letno poročilo 2002


SUMMARIES

Timotej Knific, Irma Langus, Zoran Milić
A Cross-shaped Pendant from Zidani gaber above Mihovo

Vida Stare
Earthenware Vessels from Otok pri Dobravi (Freising market of Gutenwert)

Tatjana Badovinac
Portraits of Three Generations of the Pongratz Family

Marjeta Zidanšek
The Photographic Collection of Newspaper Photographer Marjan Ciglič

Nataša Polajnar Frelih
The History of Christianity in Slovenia

Barbara Šoster Rutar
The Vrbovec Museum, a Forestry and Wood-Working Museum

Andreja Brancelj Bednaršek
An Interesting, Carefully Installed and Rather Attractive Museum
 

 

Prijavite se na e-novice