SI
Show menu

Argo 48/2, 2005

Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 48/2, 2005

2005, 21 x 29 cm, mehka vezava, 200 str.

Vsebina

IN MEMORIAM

Zdenka Badovinac
Mag. Igor Zabel (1985–2005)


GRADIVO

Ivo A. Božič, Miha Jeršek
Divji petelin (Tetrao urogallus) in njegovi kamenčki

Tea Anžur
Fotografsko gradivo Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani

Tomaž Lazar
O konstrukciji verižnega oklepa


NOVE PRIDOBITVE

Maja Lozar Štamcar
Nove pridobitve za zbirko pohištva Narodnega muzeja Slovenije v letih 1999–2004

Mateja Kos
Sodobna keramika – nove pridobitve Narodnega muzeja Slovenije


STALNE RAZSTAVE

Nadja Terčon
Ulični muzej in zbirka ladijskega modelarstva v Izoli


OBČASNE RAZSTAVE

Nevenka Hacin
Specialna zbirka z univerzalno vsebino?

Verena Perko
Vitrina meseca kot (uspešna) marketinška poteza majhnega muzeja

Tea Anžur
Prvi koraki pravnega študija na Univerzi v Ljubljani

Nataša Polajnar Frelih
Jesulus Pragensis: Praški Jezušček in druge voščene figure v Slovenskem verskem muzeju
MUZEJI IN OBISKOVALCI

Borivoj Breže
Opis pedagoško demonstracijskega programa v Tratnikovi pasarsko srebrarski delavnici v Mariboru

Rajka Bračun
Tujejezični obiskovalci Narodne galerije

Vlasta Vodeb
Dostopnost muzejev

Karla Kofol
Poglejte, kako so štmani!

Lidija Tavčar
Andragoški programi – tečaj tehnik globokega tiska
In memoriam Marjan Pogačnik (1920–2005)


KONSERVATORSTVO – RESTAVRATORSTVO

Gorazd Lemajič
Dopolnjevanja votlega stekla z uporabo transparentnega kalupa

Martina Klemenc
Lesarske konservatorske delavnice Notranjskega muzeja Postojna


NAGRADE

Valvasorjeva nagrada in priznanja za leto 2004


RAZSTAVE V TUJINI

Marjeta Mikuž
Nagrade EMYA za leto 2005


MUZEOFORUM

Jože Vogrinc
Kako so predmeti omrtveli in kaj jim danes vdihuje življenje?

Frank Birkebaek
Muzejske organizacije v evropskih okvirih
ODMEVI

Jasna Horvat
Dr. Josip Mal in arhitekt Jože Plečnik – od prezidave muzejske stavbe do novogradnje

Verena Perko
Slovenski študij muzeologije – zvezdna vrata ali vojna zvezd?


POROČILA

Peter Kos
Narodni muzej Slovenije – letno poročilo 2004

Mateja Kos
Štipendija Justusa Brinckmanna – zbirke keramike in stekla v nemških muzejih

Irma Langus Hribar
Z mednarodnega kongresa o uporabi laserjev za konserviranje dediščine

Mateja Ribarič
11. mednarodni simpozij šolskih muzejev in šolskih zbirk

Branko Šuštar
Šolski muzeji na internetu


SUMMARIES

Ivo A. Božič, Miha Jeršek
The Capercaillie (Tetrao urogallus) and its Grit Stones

Tea Anžur
The Photographic Material of the Historical Archives and Museum of the University of Ljubljana

Tomaž Lazar
On the Construction of Mail Armour

Maja Lozar Štamcar
New Acquisitions for the Furniture Collection of the National Museum of Slovenia in 1999–2004

Mateja Kos
Modern Ceramics – New Acquisitions at the National Museum of Slovenia

Nadja Terčon
The Street Museum and Collection of Ship Models in Izola
 

 

Prijavite se na e-novice