SI
Show menu

Argo 49/2, 2006

Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 49/1, 2006

2006, 21 x 29 cm, mehka vezava, 173 str.

Vsebina

IN MEMORIAM

Zoran Milič
Ing. Nada Sedlar


GRADIVO

Helena Bras Kernel
Vrhniški zaklad

Mateja Kos
Majolika na Slovenskem


STALNE RAZSTAVE

Vladimir Vilman
Prenovljena žagarska zbirka lesarskega oddelka Tehniškega muzeja Slovenije

Tone Kregar
»Hiša groze« na Stranicah

Marko Štepec
Ob razstavi Frankolovski zločin


OBČASNE RAZSTAVE

Damjana Fortunat Černilogar
Tolminsko mostišče v Tolminskem muzeju

Tatjana Badovinac 
Orožje

Mateja Kos
Pečarska in keramična industrija v Novem mestu

Nevenka Hacin
Skavti, gozdovniki in taborniki na Slovenskem v Zasavskem muzeju Trbovlje

Polona Rigler Grm
Iz hiše v svet

Jožica Šparovec
Fotohumor Edija Šelhausa


MUZEJI IN OBISKOVALCI

Lidija Voler
Ljubljanski grad in njegovi obiskovalci

Brigita Strnad
Otroški dan umetnosti v Umetnostni galeriji Maribor

Marina Gradišnik
Muzejska trgovina Ribnica
NAGRADE

Valvasorjeva nagrada in priznanja za leto 2005

Marjeta Mikuž
Podelitev nagrad Evropskega muzejskega foruma za leto 2006


RAZSTAVE V TUJINI

Rajka Bračun
Razstava Fame! v londonski Narodni portretni galeriji


DOKUMENTACIJA

Ida Murgelj
Risba kot del terenske dokumentacije


MUZEOFORUM

Erich Marx
Od Palazzo nuovo do Nove rezidence


ODMEVI

Andrej Preložnik
Praznik situl

Rajka Bračun
Pogovor z Vicky Woolard

Mateja Murkovič
Uvajanje strateškega načrtovanja in strateškega menedžmenta v muzejsko prakso

Josip Korošec
Ob monografiji Postojna na prelomu stoletij


POROČILA

Peter Kos
Narodni muzej Slovenije – letno poročilo 2005

Damjana Fortunat Černilogar
Tolminski muzej – letno poročilo 2005

Irena Lačen Benedičič
Nove pridobitve v Gornjesavskem muzeju

Radovan Cunja
Mednarodno strokovno srečanje na temo Živi muzej – eksperimentalna arheologija
ZBOROVANJE SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA PORTOROŽ, 20.–22. OKTOBER 2005

Dragica Trobec Zadnik, Andrej Smrekar
VIII. zborovanje Slovenskega muzejskega društva

Rolanda Fugger Germadnik, Polona Bitenc, Jana Šubic Prislan, Janja Rebolj, Dragica Trobec Zadnik
Sklepi zborovanja Slovenskega muzejskega društva


SUMMARIES

Helena Bras Kernel
The "Vrhnika Hoard"

Mateja Kos
Majolica in Slovenia

Vladimir Vilman
The Renovated Sawmill Collection in the Woodworking Department of the Technical Museum of Slovenia

Tone Kregar
The "House of Terror" in Stranice
 

 

Prijavite se na e-novice